Kategoria: Formalności i prawo

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego, która wchodzi w życie z końcem czerwca bieżącego roku, wprowadza niezwykle istotne zmiany. W ich wyniku procedury mają ulec uproszczeniu, a droga do rozpoczęcia budowy stać się krótsza. Szacuje się, że odtąd około połowa domów jednorodzinnych będzie budowana na podstawie zgłoszenia.

Czytaj dalej

Granice działki, czyli w jakich odległościach można budować

Usytuowanie projektu domu na działce jest ściśle regulowane przepisami. Odległości od granicy działki, w jakich można budować dom, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kiedy budynek może stanąć bliż...

dom przy granicy | granica działki | odległości na działce | prawo budowlane | przepisowe odległości

Czytaj dalej