Kategoria: Prawo

Charakterystyka energetyczna obowiązkowo dołączana do projektu

Charakterystyka energetyczna to zestawienie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową dla projektu domu. Nie jest ono przyporządkowane do konkretnej lokalizacji, dotyczy projektu i rozwiązań w nim zawartych. Charakterystyka jest jednak obowiązkowym dokumentem, który musi zawierać każdy projekt domu.

Czytaj dalej

Granice działki, czyli w jakich odległościach można budować

Usytuowanie projektu domu na działce jest ściśle regulowane przepisami. Odległości od granicy działki, w jakich można budować dom, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kiedy budynek może stanąć bliż...

dom przy granicy | granica działki | odległości na działce | prawo budowlane | przepisowe odległości

Czytaj dalej