Kategoria: Prawo

Legalizacja samowoli budowlanej

Samowola budowlana to pojęcie, które jest znane inwestorom nie od dziś. Tym terminem określa się każdy obiekt, który powstał bez wymaganej zgody albo zgłoszenia, wbrew warunkom określonym w pozwoleniu, pomimo sprzeciwu organu budowlanego. Od połowy bieżącego roku obowiązuje nowy cennik opłat legalizujących samowole.

Czytaj dalej

Granice działki, czyli w jakich odległościach można budować

Usytuowanie projektu domu na działce jest ściśle regulowane przepisami. Odległości od granicy działki, w jakich można budować dom, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kiedy budynek może stanąć bliż...

dom przy granicy | granica działki | odległości na działce | prawo budowlane | przepisowe odległości

Czytaj dalej