Budowa kominka a prawo budowlane

Większość budowanych obecnie domów zawiera w projekcie z góry wyznaczone miejsce na kominek. Współczesne kominki to nie tylko ozdoba wnętrza, ale też wydajne źródło ciepła. Czy kominek może być jedynym źródłem ogrzewania domu?

Inwestorzy, którzy oprócz zalet dekoracyjnych kominka chcą wykorzystać także jego właściwości grzewcze, wybierają modele z zamkniętą komorą spalania. Najnowsze instalacje umożliwiają włączenie kominków w system ogrzewania domu. Nowoczesne rozwiązania w nich zastosowane pozwalają efektywnie wykorzystać wytworzone ciepło, które rozprowadzane jest za pomocą powietrza lub wody.

Kominek z instalacją rozprowadzającą ciepło po całym domu za pomocą powietrza lub wody mógłby być głównym źródłem ogrzewania domu. Najlepiej więc upewnić się w urzędzie jeszcze przed złożeniem projektu, jak zostanie zaklasyfikowany taki kominek.

Prawo budowlane o kominkach

Zgodnie z obowiązującym prawem kominek nie może stanowić jedynego ani głównego źródła ogrzewania domu. § 49 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) stanowi, że „budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia, przy czym wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim". Ponadto § 132 ust. 1 mówi o tym, że „budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami". A zatem kominek jako instalacja niezapewniająca ogrzewania budynku w przypadku długotrwałej nieobecności mieszkańców może być jedynie dodatkowym źródłem ciepła i nie zwalnia od konieczności posiadania w domu niezależnej instalacji grzewczej c.o.

Kominek tradycyjny
W przypadku kominków z otwartą komorą spalania konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW

Powyżej zacytowany przepis budzi jednak wiele wątpliwości, bowiem można go interpretować w ten sposób, że same kominki należą do urządzeń, których nie można uznawać za ogrzewcze budynku, przez co nie mogą być jedynym źródłem ciepła w domu. Kominki z instalacją rozprowadzającą ciepło po całym domu za pomocą powietrza (w systemie DGP) lub wody (kominki z płaszczem wodnym) jako instalacja ogrzewcza mogłyby być głównym źródłem ogrzewania domu. Zatem lepiej upewnić się w urzędzie jeszcze przed złożeniem projektu w celu ubiegania się o pozwolenie na budowę, jak zaklasyfikowane zostaną kominki z płaszczem wodnym czy z systemem DGP.

Kubatura pomieszczeń zawierających kominek nie może być mniejsza niż 30 m³, przy czym na 4 m³ kubatury pomieszczenia musi przypadać 1 kW mocy nominalnej.

Gdzie możemy zbudować kominek?

Kominek można zbudować wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z przepisami nie wolno w Polsce instalować kominków w budynkach niemieszkalnych, a zatem w kawiarniach, restauracjach, pubach czy hotelach.

Moc nominalna kominka musi być dostosowana do kubatury pomieszczenia, w którym jest instalowany. Kubatura pomieszczeń zawierających kominek nie może być mniejsza niż 30 m³, przy czym na 4 m³ kubatury pomieszczenia musi przypadać 1 kW mocy nominalnej. Nie można instalować kominków także w wysokich budynkach wielorodzinnych, gdyż nie spełniają one odpowiednich warunków dotyczących wentylacji i przewodów kominowych.

Kominek nowoczesny
Kominki z zamkniętym wkładem o wielkości otworu paleniskowego do 0,25 m² mogą być przyłączone wyłącznie do samodzielnego przewodu dymowego

Montaż kominka zgodny z przepisami

Ważnym uwarunkowaniem montażowym jest obowiązek zapewnienia odpowiedniego dopływu powietrza do paleniska kominka. § 132 ust. 3 określa, że w przypadku kominków z otwartą komorą spalania konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka, zaś dla kominków zamkniętych – w ilości zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s.

Niezwykle istotny jest § 147 ust. 9, który zakazuje montażu kominków w pomieszczeniach, gdzie zastosowano mechaniczną wentylację wyciągową. Zlekceważenie tego przepisu mogłoby doprowadzić do złej pracy kominka i w następstwie zaczadzenia domowników. Należy także pamiętać o zachowaniu właściwej odległości (co najmniej 0,5 m) nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od powierzchni palnych.

Przepisy poruszają również kwestię przyłączenia kominka do komina. § 145 ust. 1 stanowi, że kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego do 0,25 m² mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego. Jego minimalne wymiary to 0,14 x 0,14 m, zaś średnica przewodów o przekroju okrągłym musi wynosić co najmniej 0,15 m. W przypadku kominków o większym otworze paleniskowym wymiary te muszą być większe, a więc 0,14 x 0,27 m lub średnica minimum 0,18 m.

Komentarze

 • ewa (insp.nadzoru)

  Ignorancja autora tego artykułu sięga zenitu. Prawo budowlane nie zajmuje się kominkami od tego są akty wykonawcze. Cytując fragment rozporzadzenia, warto przeczytać jego dalszą część. No cóż ..... nie chciało się, a tam są istotne rzeczy.
  ,, Należy także pamiętać o zachowaniu właściwej odległości (co najmniej 0,5 m) nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od powierzchni palnych.'' Jaki NIEZOLOWANE przewody wentylacyjne ??!!! Przewody dymowe, a wentylacyjne to dwie RÓŻNE rzeczy.
  Kto dopuścił takiego człowieka do udzielania porad ?

 • kominiarz

  Proszę zajrzeć tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690. W cytowanym w powyższym artykule paragrafie 145 jest właśnie mowa o kominkach z zamkniętym wkładem kominkowym.

 • zdun

  Jak się powołuje na prawo to trzeba podać gdzie to jest czyli paragraf, czy Dziennik ustaw, inaczej to jest naginanie prawa, a praktycznie jego tworzenie.
  Autor powinien najpierw przeczytać co to jest kominek i czy w sensie technicznym istnieje coś takiego jak kominek z zamkniętym paleniskiem - to jest piec, można też nazwać paleniskiem . Kominek ma zawsze otwarte palenisko.