Dofinansowanie do pomp ciepła

Pompy ciepła są przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystują odnawialne źródła energii. Ponieważ proekologiczne rozwiązania są wspierane przez Unię Europejską, także w Polsce można ubiegać się o dofinansowanie do budowy nowoczesnych instalacji.

Wszelkie proekologiczne rozwiązania są wspierane przez Unię Europejską. Mimo iż w Polsce system dotacji nie jest tak rozwinięty jak w innych krajach, istnieje możliwość ubiegania się o dotację z kilku źródeł.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (z dnia 31 stycznia 1980 r.) określa, na jakie cele przyznawane są środki z NFOŚiGW. Narodowy Fundusz w ostatnich latach szczególnie promuje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, z tego względu udziela inwestorom wybierającym ekologiczne rozwiązania pomoc finansową w postaci pożyczek oraz dotacji. Z tej pomocy można skorzystać także za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska, który w swojej ofercie ma specjalną linię kredytową o niskich odsetkach. Dopłaty do oprocentowania kredytu są udzielane na okres do 10 lat.

Dotacja z samorządu gminnego i powiatowego

Dzięki nowelizacji Prawa ochrony środowiska z 21 grudnia 2010 r. o dotacje na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu mogą się starać także osoby fizyczne. Typ udzielania dotacji określany jest indywidualnie w poszczególnych samorządach, ponieważ nie został on szczegółowo określony w ustawie. Możliwe jest uzyskanie nawet 40-procentowych dopłat do pomp ciepła.

Dotacje są również przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznają one wsparcie dla projektów proekologicznych zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie.

Wsparcie przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 19 marca 2009 r., osoby fizyczne posiadające domy jednorodzinne mogą ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną w wysokości 20% wykorzystanego kredytu. Ustalana jest na podstawie audytu energetycznego, jednak nie może przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację inwestycji oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. Aby uzyskać tego rodzaju wsparcie, należy udać się do Banku Gospodarki Krajowej lub do Banku Ochrony Środowiska.

Inwestycje w formule ESCO

Dofinansowanie można także uzyskać, realizując przedsięwzięcie w formule ESCO. Polega ona na tym, że inwestycja jest realizowana za pośrednictwem firm, które oferują usługi w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów energetycznych przez tzw. stronę trzecią. Głównym atutem takiego rozwiązania jest jej forma, a więc umowa o efekt energetyczny, która gwarantuje oszczędności i nie wymaga angażowania własnych środków. Możemy się ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej o poręczenie 50–70% wysokości kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na pompy ciepła oraz o dofinansowanie na wykonanie niezbędnego audytu energetycznego.

Komentarze

  • dziki kraj ...

    Co za kraj ? Tylko banki się liczą i ich zyski !!! Dlaczego nie mogę uzyskać dofinansowania, gdy całość inwestycji czy to solary, czy pompa ciepła, finansuję samodzielnie ?