Domek letniskowy w lesie, na działce rolnej czy nad rzeką?

Marzeniem wielu inwestorów jest budowa domu w lesie, nad rzeką czy pośród łąk. Należy jednak pamiętać, że nie wszędzie można wybudować domek letniskowy. Z tego powodu przed zakupem działki sprawdź, czy będziesz mógł postawić na niej dom letniskowy.

Jak sprawdzić dozwolony rodzaj zabudowy na działce?

O tym, czy na danej działce możemy postawić domek letniskowy, dowiemy się z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – jeśli ten nie został jeszcze uchwalony – z warunków zabudowy działki. Ponieważ na obszarze objętym miejscowym planem można realizować tylko taką zabudowę, jaką w nim przewidziano, i nie można się w tej sprawie odwoływać, nie uzyskamy pozwolenia na budowę, jeśli plan miejscowy nie dopuszcza zabudowy letniskowej na naszej działce.

Najkorzystniej, gdy zapis wyraźnie precyzuje, że na działce może stać zabudowa letniskowa (mieszkaniowo-rekreacyjna). Jeśli jednak miejscowy plan przewiduje zabudowę jednorodzinną, domek letniskowy będzie musiał spełniać kryteria domu całorocznego między innymi pod względem izolacji cieplnej czy przyłączenia do mediów i wyposażenia w instalacje.

Dom nad rzeką

Działka nad rzeką może wyglądać bardzo atrakcyjnie szczególnie latem, gdy świeci słońce i rozwija się bujna roślinność. Należy jednak pamiętać, że to przepisy lokalne – a więc plan zagospodarowania oraz rozporządzenie wojewody o utworzeniu parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu – regulują kwestię, w jakiej odległości od rzeki można postawić dom. Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody w parku krajobrazowym i na obszarach chronionego krajobrazu na tym terenie może być wprowadzony zakaz budowania nowych obiektów w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Wyjątkiem tu będą obiekty budowlane służące turystyce wodnej lub rybackiej. Gmina może także wprowadzić zakaz budowy na obszarach zagrożonych powodzią. Należy zatem przed planowaną inwestycją wystąpić o wydanie decyzji dotyczącej możliwości zabudowy działki.

Budowa domku letniskowego na działce rolnej lub leśnej

Mogłoby się wydawać, że jedynie wprost wyrażony w planie zagospodarowania zakaz zabudowy może powstrzymać nas od budowy domu letniskowego. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz postawić dom na działce rolnej, musi on mieć związek z funkcją rolną terenu, a więc dom musiałby stanowić element zabudowy zagrodowej, a domek letniskowy już nie będzie pod nią podlegał.

www.tom-dom.com.pl

Doskonałym miejscem do wypoczynku byłyby także tereny leśne. Nie można jednak na nich zbudować domu, jeśli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza takiej możliwości. Jeśli nie ma miejscowego planu, decyzję o zmianie zagospodarowania terenu polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz o zmianie sposobu użytkowania podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, wymagane jest, by działka spełniała kilka warunków. Przede wszystkim musi mieć dostęp do drogi publicznej i teren powinien być uzbrojony w stopniu pozwalającym na realizację inwestycji. Jeśli na sąsiednich działkach stoją już domy letniskowe, nie powinno być problemu z uzyskaniem warunków zabudowy, bowiem przynajmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej powinna być zabudowana w podobny sposób. Poza tym musi to być grunt, który nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia z rolnego lub leśnego na cele nierolnicze i nieleśne. Decyzja musi być także zgodna z przepisami odrębnymi, na przykład z przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Komentarze

  • Gość

    bardzo proszę o kontakt mam działkę w obszarze chronionym alubiarz@o2.pl

  • Marcin

    Chętnie podzielę się doświadczeniami w legalizacji/pozwoleniu na budowę budynków na obszarze chronionego krajobrazu czy parku krajobrazowym. Inf. marcin.u2[małpa]wp.pl

  • Maria

    Odlesienie działki bywa bardzo trudne, z wielu względów. Ja właśnie przebrnęłam przez gąszcz przepisów i dokumentów. Kosztowała mnie to mnóstwo zdrowa, bo sprawa nie była łatwa, nie załatwiłabym jej sama. skontaktowałam sie z biurem Eco-Forest. znalazłam ich na forum. ludzie chwalili strona www.eco-forest.pl. Okazało się, że oni się zajmuje tylko takimi sprawami i mają spore doświadczenie jak kwestionować odmowne decyzje urzędników. Sprawę mam załatwioną i w końcu mogę koncentrować uwagą na wyborze projektu domu i w końcu sypiać w nocy, bo sprawa działki nie dawała mi spokoju. Polecam