Jak ustrzec dom przed powodzią?

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o intensywnych, gwałtownych opadach, skutkujących wzrostem poziomu wód w rzekach i jeziorach. Stąd tylko krok do tragedii. Jak więc uchronić się przed powodzią, która może zniszczyć dom i cały zgromadzony w nim dobytek?

Skutki powodzi bywają opłakane, dlatego też lepiej jest zapobiegać zalaniu, niż usuwać jego skutki. O ryzyku związanym z powodzią najlepiej jest pomyśleć już na najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji – podczas wybierania odpowiedniej działki. Budując dom w bezpiecznym miejscu, nie będzie trzeba co roku z obawą obserwować poziom wody w pobliskiej rzece.

Mapy zagrożenia

Zazwyczaj wydaje się, że jeśli teren jest oddalony o dwa – trzy kilometry od zbiorników wodnych, to jest w pełni bezpieczny. Wnioski wyciągnięte na podstawie takiego wyznacznika mogą jednak okazać się bardzo pochopne. Tereny zalewowe powinny być

Budowa domu w pobliżu wody może wydawać się atrakcyjną propozycją

ujęte w mapach ryzyka powodziowego oraz mapach zagrożenia powodziowego, warto więc zajrzeć do tych dokumentów i sprawdzić, czy wybrana przez nas parcela nie jest narażona na zalanie. Stosowne informacje zawierają mapy zagrożenia powodziowego, znajdujące się w posiadaniu zarządów gospodarki wodnej lub urzędów gmin, znaleźć je można także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, o ile oczywiście zostały uchwalone dla interesującego nas obszaru. Jeśli miejscowego planu nie ma, to należy udać się do urzędu gminy i zasięgnąć informacji osobiście. Alternatywnie stosowne dane  powinny zostać zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

Ocena ryzyka

Budowa domu w pobliżu wody może wydawać się atrakcyjną propozycją, zwłaszcza dla osób lubiących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Prawo wodne jednak zakazuje budowy jakichkolwiek obiektów w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy wału oraz na obszarach wyznaczonych jako szczególnie zagrożone powodzią. Ocena ryzyka powodziowego, zawierająca szczegółowe mapy, jest przygotowywana przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w porozumieniu z wojewodami i marszałkami województw. Obszary wskazane we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego jako narażone na powódź są obejmowane wymienionymi wcześniej mapami zagrożenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego. Docierając więc do stosownych dokumentów, uzyskamy jasność, co do niebezpieczeństw związanych z budową domu na wybranym terenie.

Lepiej jest zapobiegać zalaniu, niż usuwać jego skutki

Działka i jej otoczenie

Oceniając zagrożenie powodziowe dla interesującego nas obszaru, warto przyjrzeć się także sąsiedztwu działki. Okolicę najlepiej jest oglądać wiosną - wówczas, gdy poziom wód gruntowych jest najwyższy. Przy tej okazji warto także dowiedzieć się, czy sąsiednie budynki są podpiwniczone i czy piwnice są suche. Jeśli po deszczach na danym terenie długo stoi woda, to oznacza, że grunt jest słabo przepuszczalny. Można także spróbować dowiedzieć się, jaki jest poziom wody w okolicznych studniach, co pozwoli zdobyć orientację w poziomie wód gruntowych. Ponadto warto odbyć wycieczkę krajoznawczą i sprawdzić okoliczne zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Jeśli wały, zbiorniki retencyjne i rowy melioracyjne są w dobrym stanie, to zagrożenie powodziowe z pewnością jest mniejsze.