Nieruchomości, akcje, a może waluty? W co zainwestować?

Inwestowanie to trudna sztuka wyborów. Trzeba z jednej strony zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela inwestycyjnego, a z drugiej każdy chciałby zyskać na swoich inwestycjach jak najwięcej.

Zawsze musimy mieć świadomość tego, że stopa zwrotu z inwestycji rośnie proporcjonalnie do towarzyszącego im prawdopodobieństwa straty. Nie można inwestować z dużym poziomem zysku bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. W co zainwestować, aby móc pomnażać oszczędności?

Wiedza dotycząca poszczególnych rynków

Duża paleta instrumentów inwestycyjnych powoduje, że trudno jest dokonać wyboru spośród nich tego, w co dana osoba powinna w konkretnym momencie zainwestować. Rozważmy zatem inwestycje na rynku nieruchomości, w akcje czy w waluty.

W każdym przypadku zanim zaczniemy kupować walory na giełdzie, waluty na rynku Forex czy nieruchomości na rynku mieszkaniowym, musimy uzyskać wiedzę dotyczącą różnych aspektów inwestowania. Początkujący inwestor powinien poczytać fachowe publikacje, wypowiedzi ekspertów, a także zdobyć pierwsze doświadczenia, zanim na dobre zacznie inwestować. W przypadku rynku Forex i giełdy można skorzystać z kont demonstracyjnych, na których obraca się wirtualnymi środkami finansowymi przy inwestowaniu. Przynosi to niezłą praktykę, która przyda się w realnym inwestowaniu posiadanych środków. W przypadku rynku nieruchomości taką symulację można przeprowadzić samodzielnie, analizując ceny średnie nieruchomości w danym czasie.

Rozpoczynamy działania

Inwestycje na wspominanych trzech rynkach nie są kłopotliwe przy ich rozpoczynaniu. Na giełdzie wystarczy założyć rachunek maklerski w Domu Maklerskim, na rynku Forex będzie to rachunek tradingowy na platformie brokerskiej, a w przypadku nieruchomości nie ma konieczności zakładania żadnego specjalnego konta. Wystarczy, że inwestor kupi nieruchomość, podpisze stosowne dokumenty u notariusza, aby stał się właścicielem danej nieruchomości i mógł nią dowolnie rozporządzać. W przypadku zakupu nieruchomości barierą wejścia jest konieczność posiadania wysokiego kapitału przeznaczonego na inwestycje. Można go ewentualnie uzupełnić kredytem hipotecznym zaciągniętym w banku.

Dla rynku giełdowego i Forex rozpoczęcie inwestowania oznacza konieczność dokonania wpłaty depozytu, z którego będą rozliczane zlecane transakcje. Na giełdzie inwestor zleca maklerowi zakup konkretnych walorów - głównie przez internet, czyli bez konieczności wychodzenia z domu. W podobny sposób inwestuje się na Forexie - wystarczy wybrać pary walutowe, w które chcemy zainwestować i przyjąć pozycję długą (polegającą na zakupie) lub pozycję krótką (polegającą na sprzedaży). Cechą charakterystyczną międzynarodowego rynku walutowego jest to, że można korzystać w jego przypadku z dźwigni finansowej, czyli zjawiska lewarowania, które pozwala na zwielokrotnienie wartości przyjmowanych pozycji. Mając np. 1000 dolarów i korzystając z dźwigni 10:1 tak naprawdę otwieramy pozycję o wartości 10 000 dolarów. Rodzi to ryzyko wyższych strat, niż przy inwestowaniu bez dźwigni finansowej, ale jednocześnie przy spełnieniu się scenariusza wzrostowego dla danej pary walutowej, można zarobić wielokrotnie więcej.

Horyzonty inwestycyjne

Przy inwestowaniu w dowolne instrumenty trzeba założyć odpowiednią dla siebie strategię. Wiąże się ona nierozerwalnie z przyjęciem horyzontu inwestycyjnego - długiego lub krótkiego. Z długoterminowym inwestowaniem na ogół mamy do czynienia w przypadku rynku nieruchomości. Nie są to aktywa o dużej płynności, których można by się pozbyć w dowolnym momencie i wypłacić pieniądze z inwestycji, ale są stabilną inwestycją. Po pewnym czasie nieruchomość można sprzedać po cenie wyższej od tej, za którą została ona kupiona. Również charakter długoterminowy mają inwestycje w nieruchomości na wynajem.

Natomiast dla niecierpliwych inwestorów, którzy chcą zaangażować swój czas i środki w inwestowanie, przeznaczone są krótkoterminowe inwestycje, dla których najlepszym rynkiem jest Forex i giełda. Na rynku walutowym zmiany mogą zachodzić tak szybko, że w jednym dniu można wypracować pokaźną stopę zwrotu, jeśli dobrze analizuje się wiadomości napływające z rynków globalnych. Zmienność rynku nie jest aż tak zauważalna na giełdzie, ale inwestycje w akcje także najczęściej mają krótki horyzont czasowy.