Odnawialne źródła energii w naszym domu

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych, takich jak promieniowanie słoneczne lub wiatr, to energia przyjazna dla człowieka, ekologiczna i tania, dzięki czemu w ostatnich latach zyskuje ona na popularności. Korzystanie z OZE w gospodarstwie domowym pozwala zaoszczędzić nam na wydatkach poniesionych na energię jednocześnie nie niosąc ze sobą negatywnych konsekwencji dla środowiska. Jak zatem wykorzystywać odnawialne źródła energii, tak aby nasz dom stał się bardziej wydajny energetycznie?

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Energia promieniowania słonecznego to najobfitsze źródło energii odnawialnej, z której korzystają panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne do produkcji energii elektrycznej.

Te pierwsze przy pomocy konstrukcji wsporczych montowane są na dachach domów, gdzie absorbują promieniowanie słoneczne, które zostaje przekształcone w prąd stały. Z kolei prąd stały przy pomocy inwertera jest zamieniany na prąd zmienny zsynchronizowany z siecią energetyczną. Energia elektryczna wytworzona dzięki panelom może posłużyć do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego, a tym samym zmniejszenia ilości energii pobieranej od dystrybutora. Mimo że inwestycja w fotowoltaikę nie należy do najtańszych, to zwraca się ona zazwyczaj w ciągu 10 lat. Decydując się na jej zakup często możemy skorzystać z różnych form dofinansowania oferowanych przez Urzędy Miasta. W odpowiednim doborze oraz montażu paneli fotowoltaicznych właścicielom domów jednorodzinnych pomóc mogą firmy zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, posiadające w ofercie pakiety instalacji fotowoltaicznych. Jedną z nich jest innogy Polska, która usługę montażu poprzedza audytem fotowoltaicznym oraz wsparciem w pozyskaniu dofinansowania do fotowoltaiki.

Z kolei kolektory słoneczne również montowane na dachach budynków przetwarzają energię promieniowania słonecznego na energię cieplną. Urządzenia te łączą się z zespołem pompowo-sterowniczym oraz podgrzewaczem znajdującymi się wewnątrz budynku. Zamiana energii słonecznej na cieplną następuje w kolektorze, który przekazuje ją za pośrednictwem krążącego w instalacji nośnika ciepła (roztwór glikolu) do podgrzewacza. Na skutek wymiany cieplnej, woda użytkowa ogrzewa się a nośnik ulega ochłodzeniu. Praca pomp jest niezbędna do wymuszenia krążenia w instalacji nośnika. Kolektory pozwalają zredukować zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci na potrzeby ogrzania domu lub podgrzania wody użytkowej.

Elektrownie wiatrowe

Innym przykładem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym jest siła wiatru. W elektrowni wiatrowej przy pomocy turbin napędzanych energią wiatru produkowana jest energia elektryczna, która wykorzystana może zostać do oświetlania pomieszczeń, pompowania wody czy nawodnienia pól. Przydomowe elektrownie wiatrowe to dodatkowe źródło energii, które jest w stanie uniezależnić nas od sieci lokalnego dystrybutora. Produkcja własnego prądu z energii wiatru wiąże się jednak z restrykcyjnym prawem energetycznym oraz koniecznością zakupu kosztownych urządzeń do sprawnego działania elektrowni, przez co nie każdy może sobie pozwolić na postawienie własnego wiatraka na działce.

Kotły na biomasę

Do odnawialnych źródeł energii można zaliczyć również wszelkie formy biomasy ulegające biodegradacji. Są to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, lub odpady przemysłu spożywczego. Biomasa stanowi przykład najstarszego i najczęściej wykorzystywanego źródła energii odnawialnej, pozwalającego na spożytkowanie powstałych odpadów. Do jej spalania w domach jednorodzinnych wykorzystuje się kotły na drewno oraz kotły na pelet z automatycznym podajnikiem paliwa, który pozwala na wygodne i sprawne użytkowanie. W wyniku spalania biomasy uzyskuje się energię cieplną, która m.in. może zostać wykorzystana do ogrzania pomieszczeń. Spalanie biomasy traktuje się jako neutralne dla środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostaje się tyle dwutlenku węgla, ile rośliny pochłaniały podczas swojego wzrostu.

Dzięki energii odnawialnej właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość pozyskania tańszej i ekologicznej energii, która może zostać wykorzystana do ogrzania lub chłodzenia budynku, podgrzewania wody lub produkcji prądu. Instalacja urządzeń wykorzystujących OZE pozwoli nam zadbać o środowisko, a także zwiększyć wartość naszej nieruchomości.