Ścianka kolankowa na poddaszu użytkowym

Wymurowana na wieńcu ściana kolankowa przenosi obciążenia z dachu na strop oraz na ściany zewnętrzne niższej kondygnacji. Tworząc przedłużenie ścian parteru, podnosi połacie dachu. Jej wysokość ma bezpośrednie przełożenie na komfort pomieszczeń na poddaszu.

Im wyższa ścianka kolankowa, tym więcej miejsca na poddaszu. Ale to nie oznacza, że w budynkach, w których w ogóle nie przewidziano ścianki kolankowej, poddasza nie można przeznaczyć na cele użytkowe. Średnia wysokość wnętrz przeznaczonych na stały pobyt osób powinna wynosić 2,2 m, na pobyt czasowy (do 4 godzin na dobę) – 1,9 m. W domach bez ścianki kolankowej na poddaszu wstawia się przedściankę, która odcina tę część, gdzie skosy stykają się z podłogą. Pomieszczenia zyskują w ten sposób na funkcjonalności, są też łatwiejsze do ogrzania.

Wysokość ścianki kolankowej ma wpływ na ustawność pomieszczeń na poddaszu oraz na wygląd zewnętrzny budynku

Niskie ścianki wymagają wykonania od strony zewnętrznej zbrojenia prętami stalowymi. Wyższe (80 cm i więcej) usztywnia się słupkami żelbetowymi połączonymi z wieńcem stropowym. Murłaty, do których są mocowane krokwie, przytwierdza się do ścian kolankowych kotwami stalowymi.

Jaka powinna być wysokość ścianki kolankowej? Uważa się, że ścianka o wysokości 80-110 cm zapewnia wygodę korzystania z pomieszczeń na poddaszu. W takim układzie ścianka kończy się na wysokości parapetu okiennego, co pozwala na swobodny dostęp do okien i zapewnia wystarczająco dużo miejsca, by ustawić przy niej mniejsze meble. Jeśli ścianka osiągnie wysokość 150 cm – w odległości pół metra od niej można swobodnie się przemieszczać, bez konieczności pochylania głowy. Ścianki kolankowe mogą osiągnąć nawet wysokość 2 m. W takiej sytuacji komfort pomieszczeń na poddaszu w niczym nie ustępuje wygodzie, jaką gwarantują pozostałe pomieszczenia. Przy czym, o ile nie ma problemu, gdy taka wysokość zostanie przewidziana przez autora projektu, to kłopoty mogą pojawić się wówczas, gdy inwestor zechce wprowadzić zmianę w projekcie gotowym. Znaczące podniesienie wysokości ścianki kolankowej może bowiem zaburzyć proporcje budynku i negatywnie wpłynąć na jego wygląd zewnętrzny.