pompy do c.o.

Powietrzne, wodne i gruntowe. Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła rozróżniamy głównie ze względu na to, skąd czerpią energię. Pozyskują ją z trzech źródeł: powietrza, gruntu lub wody. Ten podział można dodatkowo uszczegółowić, uzupełniając informacje o górne źródło energii, jakie w danym przypadku przewidziano.

Czytaj dalej