Płyty termoizolacyjne – jakiego producenta wybrać?

Płyty termoizolacyjne stosuje się do izolacji dachu, ścian i posadzek. Ten typ izolacji jest nowoczesną metodą, która pozwala na spełnienie wymogów izolacji budynków w prosty sposób.

Poza tym, że płyty posiadają bardzo niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła, izolują budynek nawet o 100% efektywniej, niż klasyczne materiały izolacyjne. Jedne z najlepszych parametrów izolacyjnych mają płyty THERMANO z wieloma zaletami na gruncie technicznym, architektoniczno-użytkowym, wykonawczym oraz energetyczno-ekologicznym. W niniejszym artykule przedstawiamy wszystkie właściwości płyt termoizolacyjnych.

Jakie zalety techniczne mają płyty THERMANO?

Płyty THERMANO mogą być wykorzystywane zarówno do izolacji dachu skośnego czy płaskiego, jak i izolacji posadzek, ścian, budynków gospodarczych lub dachów, na których planujemy wykonanie ogrodu (tzw. „zielone dachy”). Poniżej przygotowaliśmy zestawienie wszystkich korzyści technicznych płynących z zastosowania tych płyt dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Izolacja płaskiego dachu płytami THERMANO
Izolacja płaskiego dachu płytami THERMANO

Mniejsza grubość izolacji

Podstawową zaletą tych płyt jest możliwość zastosowania mniejszej grubości izolacji. Właściwości termoizolacyjne materiałów określa się dzięki zastosowaniu współczynnika przewodzenia ciepła lambda (λ). Dla izolacji THERMANO wynosi on 0.023 [W/m·K], a dla przeciętnej wełny mineralnej λ ≈ 0.040 [W/m·K]. Porównanie z białym styropianem (λ ≈ 0.035) też wypada na korzyść THERMANO.

Dla przykładu, aby osiągnąć izolacyjność termiczną przegrody na poziomie przyszłej normy EU, np. U = 0.15 (wymaganie dla dachów w 2021 r.) trzeba zastosować warstwę THERMANO o grubości 15 cm. Aby uzyskać ten sam wynik stosując styropian (λ ≈ 0.035), należy zamocować warstwę o grubości ≈ 23 cm, a tę samą ochronę termiczną (λ ≈ 0.040) zapewni warstwa wełny mineralnej o grubości aż ≈ 25 cm.

Aby osiągnąć izolacyjność termiczną przegrody na poziomie przyszłej normy EU, np. U = 0.15 (wymaganie dla dachów w 2021 r.) trzeba zastosować warstwę THERMANO o grubości 15 cm.

Mniejsze obciążenie konstrukcji dachu

Kolejna zaleta THERMANO to mniejsze obciążenie konstrukcji dachu. Biorąc pod uwagę znacznie mniejszą gęstość izolacji THERMANO w stosunku do tradycyjnych materiałów, mamy istotny wpływ na obniżenie kosztów dachu. Zilustruje to prosty przykład. 

Mamy ocieplić 5000 m² dachu do wymaganego w 2021 r. poziomu współczynnika przenikania ciepła U = 0.15. Powyżej szacowaliśmy, że do realizacji tego zadania potrzebna jest  warstwa izolacji THERMANO o grubości ok. 15 cm. Zastosowanie wełny mineralnej wymaga warstwy o grubości ok. 25 cm. Załóżmy, korzystając z danych technicznych,  że gęstość THERMANO kształtuje się na poziomie 32 kg/m³, a wełny mineralnej ok. 150 kg/m³. Obciążenie dachu o powierzchni 5000 m² przy zastosowaniu izolacji poliuretanowej THERMANO wyniesie 24.0 tony, a przy zastosowaniu wełny aż 187.5 tony!

Izolacja dachu płytami THERMANO
Izolacja dachu płytami THERMANO

THERMANO eliminuje mostki termiczne

Płyty THERMANO, dzięki opisanym powyżej właściwościom termicznym i mechanicznym, pozwalają na zupełnie nowy sposób wykonywania izolacji dachów w tzw. systemie nakrokwiowym.

Metoda ta jest sposobem na praktycznie całkowite wyeliminowanie mostków termicznych w konstrukcjach dachów. Ma to podstawowe znaczenie, tak z punktu widzenia energooszczędności, jak i sprawnego, wieloletniego działania przegrody (dachu) oraz z punktu widzenia wymogów fizyki budowli. Oszczędności energii dla konkretnego budynku możemy łatwo wyliczyć w Kalkulatorze Oszczędności na stronie producenta izolacji.

Izolacja THERMANO jest odporna chemicznie

Pianki poliuretanowe (PUR) czy też poliizocjanurowe (PIR) należą do tworzyw najbardziej odpornych na oddziaływanie chemiczne czynników organicznych i nieorganicznych. Są to jedyne materiały stosowane od dziesięcioleci w agresywnym budownictwie rolniczym - fermy kurze, chlewnie, obory czy pieczarkarnie. W warunkach obecności chemicznego aerozolu wypełnionego najbardziej agresywnymi związkami organicznymi tylko poliuretany są w stanie izolować przez długie lata bez zmiany właściwości chemicznych. 

Izolacja ściany płytami THERMANO
Izolacja ściany płytami THERMANO

THERMANO nie ma wrogów biologicznych

Jest mnóstwo dokumentacji potwierdzających tezę, że praktycznie każdy z popularnych materiałów ocieplających ma swojego "biologicznego wroga". Zaliczamy do nich drobne glony (algi), grzyby, pleśni, mchy i porosty. Ich metabolizm rozkłada materiały takie jak styropian czy organiczne lepiszcze wełny mineralnej  i mocno ogranicza trwałość izolacji. 

Termoizolację mogą też zniszczyć ptaki - choćby kury, mewy lub np. dzięcioły, a także kuny. Często wymaga to instalacji praktycznie całej, nowej warstwy termoizolacji. THERMANO nie ma swoich wrogów biologicznych. Nie mogą zagrozić warstwie termoizolacji ani chemiczne, ani mechaniczne czynniki.

W warunkach obecności chemicznego aerozolu wypełnionego najbardziej agresywnymi związkami organicznymi tylko poliuretany są w stanie izolować przez długie lata bez zmiany właściwości chemicznych.

Jakie są zalety architektoniczno-użytkowe i korzyści dla wykonawców?

Płyty THERMANO mają też wiele zalet ważnych dla wykonawców, m.in.: wydajność pracy, mniejsze obciążenia mechaniczne, praca bez pyłu oraz wytrzymałość na ściskanie. Stosowanie izolacji THERMANO ma ponadto inne korzyści - związane z aspketami architektonicznymi oraz użytkowymi:

1. Możliwość wyeksponowania odkrytej więźby dachowej.

2. Powiększenie przestrzeni mieszkalnej.

3. Powiększa prześwit bram garażowych w garażach podziemnych.

4. Ułatwia zapewnienie szczelności budynku.

5. Bardzo szeroki zakres zastosowań - dachy skośne (instalacje nakrokwiowe, międzykrokwiowe i  podkrokwiowe).

Płyty THERMANO są w pełni bezpieczne dla środowiska
Płyty THERMANO są w pełni bezpieczne dla środowiska

Korzyści ekologiczno-energetyczne

Zielony cykl życia: Pełen cykl życia materiału pokazuje zbliżone do rzeczywistości, prawdziwe koszty jego wyprodukowania, eksploatowania i utylizacji. Dopiero ta ocena pozwala porównać je z kosztami zastosowania innego materiału. Wedle tych szacunków, użycie materiałów typu THERMANO w porównaniu z wełną mineralną powoduje obniżenie kosztów o 3.3% w ścianach trójwarstwowych, o ok. 7% w instalacjach dachów płaskich i aż do 20% na dachach skośnych.

Zielona certyfikacja: Tak, jak konieczne okazało się rozszerzenie pojęcia ceny materiałów budowlanych o kontekst analizy ich kosztów w ciągu całego życia materiału (LCC), tak konieczna stała się też wieloaspektowa analiza prawdziwych (widocznych i ukrytych) kosztów ekologicznych budowli. Służy do tego wielokryterialna metoda oceny ekologicznej budynku BREEAM. Szacuje się, że obiekty posiadające takie certyfikaty mogą zużywać nawet do 30-50% mniej energii, oszczędzać o ok. 40% wody, zmniejszać emisję, CO2 do atmosfery o 39% oraz oferować 70% oszczędności na zarządzaniu odpadami w porównaniu do konwencjonalnych budynków. Sztywne pianki PUR/PIR uzyskują w takich systemach najwyższe oceny.

Recykling: Płyty izolacyjne Thermano ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR są bardzo stabilne i wytrzymałe. Zachowują swoje właściwości do końca okresu użytkowania budynku. Po rozbiórce mogą być nawet ponownie wykorzystane. Odpady pianek poliuretanowych po utylizacji mogą stanowić wartościowy surowiec do produkcji nowych wyrobów, mogą też być częściowym zamiennikiem oryginalnego surowca.

 

Komentarze

  • Pawlo

    Przede wszystkim trzeba zacząć od sprawdzenia czy producent jest na czarnej liście GUNB, wielu producentów styropianu oszukuje na jakości zawyżając parametry w stosunku do wartości rzeczywistych

  • Jerzy

    Na pewno takiego który ma rekomendację jakości ITB na swoje produkty i od takiego producenta brać wszystko w systemie.