certyfikat energetyczny

Charakterystyka energetyczna obowiązkowo dołączana do projektu

Charakterystyka energetyczna to zestawienie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową dla projektu domu. Nie jest ono przyporządkowane do konkretnej lokalizacji, dotyczy projektu i rozwiązań w nim zawartych. Charakterystyka jest jednak obowiązkowym dokumentem, który musi zawierać każdy projekt domu.

Czytaj dalej