Jakie powinno być dobre drewno na opał?

Budując dom, coraz więcej inwestorów decyduje się na wybór ekologicznych rozwiązań. Pomimo tego, że węgiel wciąż jest najczęściej stosowanym paliwem grzewczym, drewno ma nad nim przewagę - jest łatwo dostępne, a produkty spalania drewna w znacznie mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko niż te powstałe podczas spalania węgla.

Drewno jako materiał opałowy jest wykorzystywane od najdawniejszych czasów. Popularność zawdzięcza dzięki dostępności oraz odnawialności, zwłaszcza teraz, gdy coraz modniejsza jest ekologia. Poza tym nowoczesne technologie takie jak kotły na paliwa stałe, kominki z rozprowadzaniem ciepła i z płaszczem wodnym wpłynęły na to, że jest ono wybierane coraz częściej.

Wycinka drzew

Przeciwnicy ogrzewania domu drewnem twierdzą, że wycinając drzewa, doprowadzamy do degradacji środowiska i

niszczymy lasy. Jednak należy zwrócić uwagę, że drewno jest materiałem odnawialnym. W miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe, by zrównoważyć ubytek. Wycinki drzewa na opał są planowane przez Lasy Państwowe, które kontrolują ilość ściętych drzew i dbają o utrzymanie trwałości lasów. Przyrost ilości drzew w ciągu roku jest znacznie wyższa, niż ich zużycie, dlatego nie musimy się martwić o to, że zasobom leśnym grozi wyczerpanie. Z myślą o przeznaczeniu na cele grzewcze zakłada się plantacje gatunków drzew, które szybko i intensywnie rosną.

Zalety drewna jako paliwa opałowego

Czynnikami przemawiającymi na korzyść wyboru drewna jako materiału opałowego jest fakt, że wyprodukowanie drewna na opał nie pochłania dużej ilości energii, nie szkodzi środowisku ani człowiekowi, a koszty związane z tworzeniem nowych lasów nie są wysokie. Spalanie drewna opałowego nie zwiększa zanieczyszczeń środowiska dwutlenkiem węgla – do atmosfery przedostaje się tyle dwutlenku węgla, ile drzewa pochłaniają w procesie fotosyntezy. Drzewa przetwarzają powstały na skutek spalania dwutlenek węgla w niezbędny ludziom do życia tlen. Zaletą drewna jako paliwa jest także wielokrotnie mniejsza niż w węglu zawartość siarki, która przedostaje się do atmosfery jako SO2. Poza tym popiół powstały podczas spalania można wykorzystać jako kompost, nie jest więc bezużytecznym odpadem. Duża dostępność drewna opałowego wpływa także na niewygórowaną cenę. Działające w nadleśnictwach systemy komputerowe pozwalają sprawdzić dokładnie, jaki zapas drewna znajduje się na danym terenie.

Jakie drewno jest najlepsze na opał?

Najlepszym drewnem opałowym jest drewno z drzew liściastych, ponieważ pali się równomiernie, zawiera mało żywicy i nie tworzy dużej ilości dymu. Nie poleca się natomiast drewna z drzew iglastych, ponieważ zawarta w nim duża ilość żywicy tworzy dym i sadzę osiadającą na przewodzie kominowym oraz na ściankach kotła. Najkorzystniejsze do spalania jest drewno twarde dające więcej ciepła podczas spalania, np. drewno grabu, dębu czy buku. Lżejsze, mniej kaloryczne jest drewno miękkie, np. drewno lipy i topoli. Wartość opałowa drewna zależy nie tylko od jego gatunku, ale także od wilgotności. Aby w pełni wykorzystać wartość energetyczną drewna, należy palić drewnem odpowiednio wysuszonym. Kupowane drewno w nadleśnictwie wymaga przygotowania. Należy je składować w celu wysuszenia oraz pocięcia. Zaletą zakupu drewna w nadleśnictwie jest jednak cena – przeważnie jest trzykrotnie tańsze niż gotowe do użycia drewno. Drewno sprzedawane w tartakach czy składach opałowych jest składowane przeważnie 1–1,5 roku, lecz przed zakupem należy się upewnić co do jego jakości opałowej.

Świeże drewno zawiera aż 50–70% wody, przez co ma niską wartość opałową, źle się pali, dymi, a spaliny osadzają się na ściankach kotła. Największą wydajność daje spalanie drewna o wilgotności nie większej niż 20%, czyli drewna sezonowanego 1,5–2 lat. Składowane drewno powinno być przekryte zadaszeniem, by nie zamokło. Powinno być ułożone na stosie w miejscu pozbawionym wilgoci i zapewniającym obieg powietrza. Należy także pamiętać, by nie leżało bezpośrednio na ziemi i nie chłonęło z niej wilgoci. Układając je na ruszcie, zapewnimy odpowiednią izolację oraz cyrkulację powietrza. By nie spleśniało, pomieszczenie, w którym je składujemy, powinno być przewiewne. Pocięte i porąbane w zręby drewno ułożone luźno na stosie będzie szybciej wysychało.