Wybór sposobu ogrzewania domu

Wybór sposobu ogrzewania i paliwa jest jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przy budowie domu. Aby wybrać optymalne źródło energii cieplnej, by było ekonomiczne, ale także wygodne i niezawodne, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim koszt urządzeń, instalacji, paliwa, ale także dostępność paliwa, bezpieczeństwo użytkowania oraz konieczność magazynowania.

Decyzję o sposobie ogrzewania domu powinniśmy podjąć już na etapie wyboru projektu i przed adaptacją projektu. Żeby zapewnić sobie komfort użytkowania oraz ekonomiczną eksploatację, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na dostępność paliwa, warunek przechowywania, wygodę obsługi pieca, typ instalacji, jaki jest wymagany dla danego paliwa, automatykę regulacji ogrzewania, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, a także niezawodność instalacji. Wybór jest szeroki – możemy wybrać następujące paliwa grzewcze: olej opałowy, gaz ziemny lub płynny, paliwa stałe takie jak węgiel, drewno, biomasę, produkty drewnopochodne, energię elektryczną czy energię odnawialną.

Koszt ogrzewania

Z punktu widzenia inwestora najistotniejszym kryterium jest cena nośnika energii oraz szacowane koszty ogrzewania

www.sxc.hu

domu. Jeśli chcemy zainstalować piec gazowy lub na olej, musimy się liczyć ze znacznym wydatkiem finansowym na instalację. Znacznie tańszy będzie montaż kotła elektrycznego czy kotła węglowego. Biorąc pod uwagę wpływ instalacji grzewczej na środowisko i wybierając ekologiczne źródła energii, należy się liczyć ze znacznie droższym kosztem instalacji urządzeń wykorzystujących naturalną energię cieplną. Najwygodniejszym, ale także niestety najdroższym systemem jest ogrzewanie energią elektryczną. Nie wymaga od użytkowników praktycznie żadnej obsługi, a cena często różni się w zależności od pory dnia. Najtańsze w użytkowaniu będzie ogrzewanie paliwem stałym, czyli np. drewnem lub węglem. Trzeba jednak pamiętać o konieczności składowania, transportu do paleniska, uzupełniania w palenisku lub piecu. Wymaga także regularnego usuwania popiołu. Wygodne będzie stosowanie gazu płynnego i oleju opałowego, które są dostarczane bezpośrednio od dostawcy, a kotły pobierają paliwo automatycznie ze zbiorników.

Dostępność źródła energii

Wybierając sposób ogrzewania domu, należy wziąć pod uwagę także dostępność źródła energii. Energia słoneczna jest powszechnie dostępna, jednak w południowych regionach Polski nasłonecznienie jest większe i tam instalacja kolektorów słonecznych jest bardziej opłacalna. Optymalne wykorzystanie kolektorów słonecznych jest zależne od określonej pory roku, dlatego nie może stanowić jedynego źródła ciepła. Najczęściej kolektory słoneczne są wykorzystywane do podgrzania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Gdy nasz dom nie jest zaś podłączony do sieci gazociągowej, ogrzewanie piecem gazowym przy wykorzystaniu gazu z butli będzie nas dużo kosztowało. Jeśli zwracamy uwagę na bezpieczeństwo użytkowania, najlepsze pod tym względem będzie ogrzewanie energią elektryczną. Inwestorzy najczęściej obawiają się wybuchu gazu czy zaczadzenia w przypadku kominków z otwartym paleniskiem. Należy jednak podkreślić, że współcześnie używane instalacje posiadają odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed takimi zagrożeniami. Poza elektrycznym wszystkie systemy ogrzewania wymagają jednak okresowych przeglądów instalacji, regulacji palników czy czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych.

Rozkład ogrzewanych pomieszczeń

Aby ogrzewanie było ekonomiczne, poza samym wyborem paliwa opałowego powinniśmy zwrócić uwagę na sam rozkład pomieszczeń zawartych w projekcie. Chcąc obniżyć koszt wykorzystania energii cieplnej, nie powinniśmy ogrzewać pomieszczeń, które tego nie wymagają. Możemy zrezygnować z ogrzewania piwnic, pomieszczeń gospodarczych czy garażu. Warto jednak dobrze ocieplić ścianę dzielącą strefę mieszkalną i garaż. Dodatkowo utrzymanie ciepła w domu zapewni usunięcie drzwi między nimi. W przedsionku czy garderobie możemy także obniżyć temperaturę. Warto także pomyśleć o automatycznej regulacji ogrzewania, która uchroni przed przegrzewaniem pomieszczeń oraz nadmiernym wychłodzeniem domu podczas nieobecności mieszkańców. Przy wyborze kotłów zasilanych paliwem stałym czy olejem opałowym należy pamiętać, że wymagają one instalacji w osobnych pomieszczeniach gospodarczych, których wysokość będzie nie mniejsza niż 2,2 m, zaś kubatura będzie wynosiła co najmniej 6,5 m³ przy zastosowaniu kotła z zamkniętą komorą spalania lub 8 m³, jeśli zawierają kocioł z otwartą komorą spalania. Pomieszczenie zawierające kocioł musi być wyposażone w kanał wentylacji wywiewnej oraz komin, który będzie odprowadzał dym i spaliny poza budynek.