Wentylacja w domku jednorodzinnym

Podstawowym celem wentylacji w domku jednorodzinnym jest wytworzenie i utrzymanie w pomieszczeniach przyjemnych, komfortowych warunków klimatycznych dla osób przebywających bądź pracujących w tych pomieszczeniach. Aby poprawić jakość powietrza, w domach stosuje się wentylację grawitacyjną albo mechaniczną.

Wentylacja grawitacyjna

W domku jednorodzinnym o przeznaczeniu wyłącznie mieszkaniowym rzadko zdarza się znaczne pogorszenie jakości powietrza. W takich przypadkach wystarczy zazwyczaj wentylacja grawitacyjna. Skuteczność takiej wentylacji jest jednak zmienna, gdyż zależy od warunków pogodowych. Odradza się stosowanie tego typu wentylacji w domkach jednorodzinnych położonych w pobliżu występowania uciążliwych zapachów lub gdy występuje nadmierny hałas, np. lotnisko czy duży ruch uliczny. Jednak przy nowoczesnym budownictwie, przy stosowaniu okien z niskim współczynnikiem przenikania ciepła, pojawia się kłopot. Chodzi tu o zaduch, pleśń i grzyby. Najlepszym środkiem do walki z takimi zagrożeniami jest wprowadzenie wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna

Wentylację mechaniczną stosuje się wówczas, gdy chce się utrzymać mikroklimat w pomieszczeniu z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji, jeśli chodzi o temperaturę i wilgotność względną powietrza. Ta metoda pozwoli nam na dokładne określenie temperatury w każdym z pomieszczeń z dokładnością do 0,1°C.

W ostatnich latach nastąpił w Polsce znaczny rozwój systemu wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych. Dzięki stosowaniu urządzeń do odzyskiwania ciepła występuje znaczna oszczędność energii, a co za tym idzie, mamy mniejszy wpływ na środowisko.

Najprostszy sposób odzyskiwania ciepła polega na zamontowaniu wymiennika ciepła, który pobiera ciepło z powietrza usuwanego i przekazuje je powietrzu nawiewanemu (zewnętrznemu). W przypadku domków jednorodzinnych zazwyczaj stosuje się tzw. rekuperatory, czyli centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła.

Projekt instalacji

Dla poprawnego działania systemu wentylacji w domu jednorodzinnym niezbędna jest współpraca architekta z inżynierem ds. wentylacji już na etapie założeń do projektu. Dodatkowo zaprojektowana wentylacja w już istniejącym domu okazuje się być zazwyczaj mniej skuteczna.

W celu uniknięcia wysokich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych powinniśmy pamiętać już na etapie projektu o:

  • optymalnych wymiarach okien,
  • odpowiednim ociepleniu budynku,
  • ruchomej ochronie przeciwsłonecznej dla możliwości korzystania z promieniowania słonecznego zimą.