Projekt wentylacji mechanicznej

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia komfort we wszystkich pomieszczeniach przy niewielkich kosztach obsługi. Warunkiem osiągnięcia satysfakcjonującej efektywności wentylacji mechanicznej jest dobry projekt.

Zadanie wentylacji mechanicznej polega na usuwaniu z domu powietrza zanieczyszczonego i dostarczaniu optymalnej ilości powietrza świeżego. Jej dodatkowa zaleta polega na możliwości zastosowania odzysku ciepła, a także wilgoci. Ponowne wykorzystanie odzyskanego ciepła pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania. Wiadomo, czym kończą się problemy z niesprawnie działającą wentylacją – zawilgoceniem pomieszczeniem, które odbija się na samopoczuciu i zdrowiu domowników. Takich problemów nie ma w przypadku wydajnie działającej wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej powinna obejmować wszystkie pomieszczenia w domu i pracować w sposób ciągły, również podczas nieobecności domowników.

Wentylacja mechaniczna osiągnie satysfakcjonującą efektywność pod warunkiem, że zostanie wykonana na podstawie precyzyjnie opracowanego projektu.

 

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym potrzebny jest kompleksowo opracowany projekt
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym potrzebny jest kompleksowo opracowany projekt

Niezbędny projekt

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powinien zostać wykonany przez specjalistę legitymującego się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, na podstawie projektu budowlanego budynku. Projekt jest niezbędny po to, aby instalacja działała efektywnie przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów: ilości wymienianego powietrza, prędkości jego przepływu oraz głośności pracy urządzenia. Projektant musi w tym celu określić wymaganą minimalną ilość świeżego powietrza dla każdego pomieszczenia (w przypadku pomieszczeń mieszkalnych minimalna wydajność wentylacji wynosi 20 m³/h/osobę), sposób prowadzenia i średnice kanałów wentylacyjnych, odpowiednią lokalizację centrali wentylacyjnej. W opisie technicznym powinny zostać podane nie tylko dane techniczne urządzeń i rodzaj materiałów, ale także sposób działania całego systemu.

Projektant musi określić wymaganą minimalną ilość świeżego powietrza dla każdego pomieszczenia.

Centrala, przewody, nawiewniki

Dla efektywności pracy instalacji istotne jest, aby centrala wentylacyjna była umieszczona w pomieszczeniu, w którym temperatura przez cały rok utrzymuje się powyżej zera. Podobnie przewody wentylacyjne powinny zostać przeprowadzone, w miarę możliwości, przez pomieszczania o temperaturze nieznacznie różniącej się od powietrza przesyłanego (nie więcej niż o 12°C). Jeśli takie poprowadzenie kanałów nie jest możliwe, muszą one zostać wyposażone w odpowiednią izolację. Natomiast nawiewniki powinny zostać rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić kompletną wentylację pomieszczeń. Miejscem zapewniającym najlepszą efektywność nawiewników jest górna część pomieszczeń, ale mogą być umieszczane także na poziomie podłogi lub w ścianie. Najlepszym miejscem na wywiewniki jest górna część pomieszczeń (do wysokości 3 m). Cały system powinien zostać zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby możliwe było późniejsze jego kontrolowanie i czyszczenie, musi więc zostać wyposażony w odpowiednio rozmieszczone klapy rewizyjne.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.