Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa to rozwiązanie pośrednie między wentylacją grawitacyjną i mechaniczną. Łączy cechy obydwóch systemów. Może działać naprzemiennie – naturalnie i mechanicznie – zależnie od warunków panujących w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wentylacja grawitacyjna nie jest idealna, nie zawsze jest skuteczna i może powodować straty ciepła. Wentylacja mechaniczna jest pozbawiona tych wad, ale za to stanowi większy wydatek inwestycyjny. Bywa też krytykowana za zużycie energii, którego wymaga, oraz za głośną pracę. Wentylacja hybrydowa stanowi rozwiązanie pośrednie. Mechanicznie wspomaga wentylację naturalną i sprawia, że ta ostatnia jest skuteczna niezależnie od warunków panujących na zewnątrz.

Nasady hybrydowe można zamontować zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach
Nasady hybrydowe można zamontować zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach

Naturalna wentylacja mechaniczna

Wentylacja hybrydowa pracuje efektywnie niezależnie od warunków atmosferycznych. Jest to możliwe dzięki uzupełnieniu systemu naturalnego o silnik i wentylator. Wentylacja hybrydowa bazuje na grawitacyjnej, ale zawiera elementy wentylacji mechanicznej. W systemie wentylacji hybrydowej, tak jak w naturalnej, powietrze przepływa od okien przez pomieszczenia do pionowego kanału wywiewnego. Na szczycie kanału jest zamontowana nasada hybrydowa wyposażona w wentylator. To element, którego nie ma w klasycznej wentylacji grawitacyjnej. Wentylator charakteryzuje się niskimi obrotami wirnika, sprężem zbliżonym do naturalnego ciągu oraz niedużym strumieniem przetłaczanego powietrza. Jego praca jest cicha, a zużycie energii niewielkie. Wentylator hybrydowy może pracować w trybie ciągłym lub sterowanym czujnikiem ciśnienia. Gdy panują korzystne warunki i występuje naturalny ruch powietrza, czujnik ciśnienia wyłącza urządzenie. Nasada jest tak skonstruowana, że nie zaburza naturalnego ruchu powietrza i przy dobrych warunkach powietrze przepływa tak, jak w systemie wentylacji grawitacyjnej. Jeśli warunki zmieniają się na mniej korzystne i pojawia się silny wiatr, który może spowodować wystąpienie ciągu wstecznego, nasada hybrydowa zapobiega temu zjawisku. Jest hamowana przez silnik, który uniemożliwia zbyt szybkie obroty wirnika; redukuje je do nominalnej prędkości obrotowej. Z kolei jeśli pogoda jest bezwietrzna, silnik wprawia w ruch wentylator, a ten wymusza ruch powietrza zbliżony do naturalnego.

Wentylacja hybrydowa mechanicznie wspomaga wentylację naturalną i sprawia, że ta ostatnia jest skuteczna niezależnie od warunków panujących na zewnątrz.

Nasady hybrydowe montuje się na wylocie kanałów wentylacji grawitacyjnej. Jest to możliwe zarówno w nowych budynkach, jak i w modernizowanych. W przypadku działania przewidzianego wyłącznie w trybie ciągłym, jeśli kanały indywidualne nie kończą się zbiorczą komorą rozprężną, to najpierw trzeba ją wykonać i nasadę zamontować do jej wylotu. Wszystkie kanały powinny w tym układzie kończyć się na tym samym poziomie. Natomiast jeśli wentylacja ma działać naprzemiennie, tzn. wentylator ma pracować jedynie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie wolno łączyć wentylowanych pomieszczeń jednym kanałem. Trudność mogą stanowić zbyt ciasno umieszczone pionowe szachty, na których trudno jest zamontować nasady. Jako rozwiązanie tego problemu producenci proponują kształtki, na których można montować nasady. Wprowadzenie tego dodatkowego elementu może jednak utrudnić prawidłowe działanie wentylacji.

Aby wentylacja hybrydowa działała efektywnie, muszą być drożne kratki i kanały wentylacyjne
Aby wentylacja hybrydowa działała efektywnie, muszą być drożne kratki i kanały wentylacyjne

Warunki działania wentylacji hybrydowej

Wentylacja hybrydowa posiada więcej cech zbieżnych z systemem naturalnym niż mechanicznym, do jej prawidłowej pracy niezbędne są więc warunki charakterystyczne dla wentylacji grawitacyjnej. Aby dobrze działała, trzeba zapewnić odpowiedni napływ powietrza do wnętrz. Popularnym rozwiązaniem jest montowanie nawiewników w oknach. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o przepływ powietrza między pomieszczeniami; drzwi pomiędzy nimi nie mogą być szczelne, muszą umożliwiać przepływ powietrza. Przepływu powietrza nie może również utrudniać kurz i brud zgromadzony na kratkach wywiewnych w pomieszczeniach i na kominach. Drożne powinny być również kanały wentylacyjne.

Wentylacja hybrydowa posiada więcej cech zbieżnych z systemem naturalnym niż mechanicznym. Aby dobrze działała, trzeba zapewnić odpowiedni napływ powietrza do wnętrz.

Wentylacja hybrydowa może być sterowana ręcznie lub automatycznie. Pierwsze rozwiązanie nie jest specjalnie korzystne, ponieważ prędkość obrotowa nasady jest ustalana raz i pozostaje stała przez cały czas jej pracy. Natomiast jeśli nasada zostanie połączona z modułem sterującym z czujnikiem, regulacja przepływu powietrza będzie odbywać się automatycznie. Jeśli czujnik zarejestruje podciśnienie, zostanie uruchomiony wirnik, a powietrze zostanie wprawione w ruch. Za pomocą elektronicznego sterownika można również zaprogramować pracę nasady; na przykład ograniczyć jej działanie, gdy dom stoi pusty i zwiększyć, gdy przebywają w nim właściciele. Niektóre sterowniki umożliwiają również uzależnienie pracy nasady od poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Sterowanie wentylacją hybrydową można połączyć z inteligentnym systemem automatyki domowej.

Wentylacja hybrydowa jest rodzajem instalacji podciśnieniowej, wywiewnej. A to oznacza, że przesyła powietrze bezpośrednio z zewnątrz do pomieszczeń, bez jego uzdatniania. Powietrze może być uzdatniane, jeśli za grzejnikami zostaną zamontowane tzw. nawietrzaki. Wentylacja hybrydowa, w przeciwieństwie do mechanicznej, nie umożliwia odzyskiwania ciepła z usuwanego powietrza.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.