Rodzaje systemów wentylacyjnych do domu

Wentylacja ma za zadanie wymienić zużyte powietrze w pomieszczeniu na świeże dostarczone z zewnątrz. Sprawna wymiana powietrza przyniesie nie tylko korzyść mieszkańcom, ale i całemu budynkowi. Brak odpowiedniej wentylacji może być bowiem przyczyną powstawania pleśni i grzybów.

Wentylacja w domu – zasada działania i funkcje

Dobra wentylacja zapewnia skuteczną wymianę powietrza w domu niezależnie od pory roku. Świeże powietrze napływające do pomieszczeń wpływa nie tylko na dobre samopoczucie i zdrowie mieszkańców, ale też na sam budynek. Dzięki odprowadzanej z pomieszczeń wilgoci unikniemy rozwoju grzybów i pleśni szkodzących zdrowiu domowników. Zużyte powietrze to takie, które zawiera dużo wilgoci oraz dwutlenku i tlenku węgla, a także brzydko pachnące, zanieczyszczone kurzem czy dymem tytoniowym.

Wentylacja ma za zadanie skutecznie wymienić zużyte powietrze na świeże dostarczone z zewnątrz. Sprawna wymiana powietrza przynosi korzyść mieszkańcom i całemu budynkowi. a jej brak może być przyczyną powstawania pleśni i grzybów.

Zła jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie, wpływa nie tylko na dyskomfort związany z oddychaniem, uczucie duszności, ale też może być przyczyną innych dolegliwości, na przykład podrażnienia oczu, wysuszenia błon śluzowych, bólu głowy czy nawet depresji. Sprawnie działająca wentylacja ma także zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń gazowych w domu, a w razie nieprawidłowej pracy umożliwić usunięcie trującego tlenku węgla. Poza tym dzięki dobrze funkcjonującej wentylacji pozbędziemy się brzydkich zapachów oraz wilgoci wytwarzanej podczas gotowania, prasowania, suszenia prania.

Do pomieszczeń wentylowanych doprowadza się kanały z wylotem zabezpieczonym kratką
Do pomieszczeń wentylowanych doprowadza się kanały z wylotem zabezpieczonym kratką

Prawidłowe działanie wentylacji

Prawidłowa wentylacja w domu powinna dostarczać odpowiednią ilość świeżego powietrza z zewnątrz oraz usuwać powietrze zanieczyszczone. Jednocześnie system wentylacji ze względów ekonomicznych powinien ograniczać intensywność wymiany powietrza, by zmniejszyć straty energii. Zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi w pomieszczeniu mieszkalnym w ciągu godziny powinno wpłynąć tyle świeżego powietrza, ile wynosi kubatura tego pomieszczenia, lub 30 m³ powietrza na każdą osobę przebywającą w tym pomieszczeniu. Na ilość powstających zanieczyszczeń wpływa jednak wiele czynników, na przykład to, czy ktoś pali w domu papierosy, czy często się gotuje oraz pierze i czy w domu suszy się odzież.

Rodzaje systemów wentylacyjnych w domu

1. Wentylacja grawitacyjna

Najczęściej w Polsce stosuje się prosty system wentylacyjny, czyli naturalną wentylację grawitacyjną. Jest to system tani w wykonaniu, jednak jego podstawową wadą jest to, że działa prawidłowo do temperatury nie większej niż 12°C. Kiedy jest cieplej, różnica temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku jest niewielka, dlatego nie można liczyć na naturalny ciąg w kanałach wentylacyjnych i tym samym naturalną wymianę powietrza. Nie jesteśmy w stanie także w pełni regulować napływu świeżego powietrza zimą, dlatego koszty ogrzewania zimnego powietrza napływającego z zewnątrz są większe.

W pomieszczeniu mieszkalnym w ciągu godziny powinno wpłynąć tyle świeżego powietrza, ile wynosi kubatura tego pomieszczenia, lub 30 m³ powietrza na każdą osobę przebywającą w tym pomieszczeniu.

2. Wentylacja mechaniczna

Skuteczne działanie wentylacji grawitacyjnej jest zależne od warunków atmosferycznych, dlatego nie zawsze możemy na niej polegać. Wentylację mogą usprawnić wentylatory, które wywołują ruch powietrza w przewodach wentylacyjnych. Wchodzą one w skład wentylacji mechanicznej. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się wentylację mechaniczną wywiewną oraz nawiewno-wywiewną. Poza tym wyróżnia się także wentylację scentralizowaną oraz rozproszoną. W systemie wentylacji wywiewnej rozproszonej powietrze napływa do wnętrza domu poprzez zamontowane w oknach mikronawiewniki i jest usuwane przez wentylatory wyciągowe znajdujące się w łazience, WC i kuchni. W systemie scentralizowanym powietrze jest także usuwane z innych pomieszczeń, czyli na przykład salonu oraz sypialni.

W Polsce nadal najczęściej stosuje się prosty system wentylacyjny, czyli naturalną wentylację grawitacyjną
W Polsce nadal najczęściej stosuje się prosty system wentylacyjny, czyli naturalną wentylację grawitacyjną
Bardziej rozbudowany jest system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, gdzie powietrze jest nie tylko wyciągane z pomieszczenia, ale także nawiewane siecią kanałów przez wentylator. Takie rozwiązanie pozwoli nam na właściwą wentylację pomieszczenia bez względu na pogodę i temperaturę powietrza na zewnątrz. W takim systemie można też zamontować nawilżacz powietrza oraz filtr powietrza nawiewanego, dzięki któremu powietrze wpływające do domu będzie pozbawione zanieczyszczeń. Droższą i bardziej skomplikowaną instalacją jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. System ten zawiera wymiennik ciepła zwany rekuperatorem, przez który przepływa zarówno zimne powietrze nawiewane, jak i ciepłe usuwane z wnętrza domu. Rekuperator przekazuje część ciepła z powietrza wywiewanego do świeżego powietrza nawiewanego.

Komentarze

  • eurohurt@0p.pl 2012-07-09T21:01:28Z

    Jestem zainteresowany odzyskiem ciepła z ziemi zimą a chłodu latem poprzez chłodnice ale zgadzam się że wentylacia jest bardzo istotna Pozdrawiam Janusz