Budowa budynku gospodarczego. Pozwolenie czy zgłoszenie?

Drukuj

Jeśli inwestor zamierza uzupełnić zabudowę swojej działki o budynek gospodarczy, najpierw powinien zadbać o dopełnienie wszystkich formalności. Czasem wystarczy zgłoszenie, ale może okazać się, że jednak konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy obiektu gospodarczego, a kiedy konieczne jest pozwolenie? Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie z końcem czerwca bieżącego roku, doprecyzowała uregulowania z tym związane. Zgłoszenie budowy wystarczy w przypadku realizacji wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m². Trzeba przy tym pamiętać, że łączna liczba tych obiektów nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m². Jeśli ma ich powstać więcej, trzeba ubiegać się o pozwolenie. Nowelizacja wprowadziła zmiany, bowiem wcześniej obowiązujące przepisy z obowiązku ubiegania się o pozwolenie nie zwalniały garaży, a powierzchnia budowanych na podstawie zgłoszenia altan i obiektów gospodarczych była o 10 m² mniejsza.

Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m² można budować na podstawie zgłoszenia

Obecnie pozwolenia nie wymagają również wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m² sytuowane na działkach, na których znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Wcześniejsze zwolnienia dotyczyły mniejszych obiektów (o powierzchni do 25 m²), bez pozwolenia mogły powstać zaledwie dwa na każde 500 m². Zgodnie z nowymi przepisami łączna liczba wiat nie może przekroczyć dwóch na każde 1000 m². 

Planowaną budowę obiektu gospodarczego należy zgłosić w starostwie. W dokumencie trzeba określić zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, może być także konieczne załączenie odpowiednich szkiców lub rysunków. Jeśli w ciągu 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu – można budować. Inwestor ma następnie trzy lata na rozpoczęcie prac.

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła także listę obiektów, które nie wymagają weryfikacji urzędu – które można realizować bez zgłoszenia. Należą do nich między innymi altany i budynki gospodarcze realizowane w rodzinnych ogrodach działkowych (ich powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35 m², wysokość – 5 m, 4 m w przypadku dachów płaskich), obiekty małej architektury na prywatnych działkach oraz obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania na terenie budowy w trakcie jej trwania. Ta lista jest znacznie dłuższa, obejmuje także ogrodzenia o wysokości do 2,2 m czy utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Zwolnienie z konieczności zgłaszania robót dotyczy więc najczęściej prowadzonych inwestycji związanych z zabudową jednorodzinną, które w większości przypadków i tak były realizowane bez zgłoszenia, ale w związku z tym mogły być potraktowane jako samowole budowlane. Obecnie można je wykonywać legalnie bez zgłoszenia.

Komentarze

 • Bozena

  Witam,czy potrzebuje zgody na zabudowe schodow wejsciowych do mieszkania w domu jednorodzinnym w zabudowie blizniaczej i jednoczesnie wstawic w to pomieszczenie piec co,do jakiej wysokosci musze miec zgodl lub pozwolenie

 • odyseusz

  sam sobie zrob projekt...ten to taki z działki ogrodniczej nic trudnego.

 • Tooba.pl

  Tutaj: http://www.tooba.pl/projekt/TKJ-579. Więcej projektów budynków gospodarczych: http://www.tooba.pl/budynki-gospodarcze/gospodarcze.

 • magda

  Bardzo ładny projekt ze zdjecia, gdzie moge go znaleźć??