Usytuowanie domu a przepisy przeciwpożarowe

Drukuj

Sposób usytuowania domu jednorodzinnego regulują przepisy, także przeciwpożarowe. W tym kontekście znaczenie ma nie tylko odległość od innych budynków, ale także rodzaj technologii, w jakiej poszczególne obiekty zostały wykonane.

Przepisy przeciwpożarowe dotyczące budynków jednorodzinnych nie stawiają takich wymagań, jak w przypadku obiektów użyteczności publicznej. Odnoszą się m.in. do minimalnej szerokości schodów (0,8 m), parametrów kotłowni czy kominka i przewodów kominowych. W przypadku domów jednorodzinnych nie ma obowiązku zapewnienia drogi przeciwpożarowej ani zewnętrznych hydrantów do gaszenia pożaru (te ostatnie są wymagane dopiero w przypadku budynków, w których mieszka co najmniej 100 osób). Przepisy przeciwpożarowe wpływają natomiast na sposób usytuowania domów jednorodzinnych.

Odległości od granicy działki i sąsiedniego domu są regulowane przez przepisy przeciwpożarowe

Przepisowe odległości

Dom murowany z oknami skierowanymi w stronę niezabudowanej działki można postawić w odległości 4 m od jej granicy. Budynek może stanąć o metr bliżej, jeśli zostanie zwrócony w stronę granicy ścianą z przykryciem nierozprzestrzeniającym ognia, a w samej ścianie nie będzie okien i drzwi (lub zamiast okien znajdą się luksfery). Zatem odległość między dwoma domami murowanymi zwróconymi w stronę granicy ścianami z oknami nie może być mniejsza niż 8 m. Dystans ten zwiększy się, jeśli jeden z budynków będzie drewniany. Wówczas odległość między obiektami powinna wynieść co najmniej 12 m, bez względu na to, czy są zwrócone do siebie oknami, czy nie. Jeszcze większy dystans będzie dzielił dwa sąsiednie budynki drewniane. Odległość między nimi musi wynieść co najmniej 16 m.

Przepisy przeciwpożarowe regulują sposób usytuowania domów jednorodzinnych. Odległości pomiędzy budynkami są uzależnione od technologii, w jakiej poszczególne obiekty zostały wykonane.

Jeśli budynek drewniany powstaje w sąsiedztwie niezabudowanej działki, może zostać zrealizowany w odległości 6 m od jej granicy, niezależnie od obecności przeszkleń w ścianie. Ale gdy później na drugiej działce również zostanie realizowany dom drewniany, będzie musiał zostać odsunięty od granicy na 10 m, aby  w efekcie została zachowana między obydwiema budowlami przepisowa odległość 16 m.

Bliżej granicy 

W szczególnych przypadkach dom można zbliżyć do granicy na odległość 1,5 m lub nawet usytuować w granicy działki. Budynki, które dzieli mniej niż 6 metrów, powinny być zwrócone do siebie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.

Przepisy regulują także sposób usytuowania budynku, który ma zostać zrealizowany na działce w pobliżu lasu. Dom jednorodzinny może powstać nie bliżej niż w odległości 12 m od granicy lasu.