Planujesz rozbudowę domu? Nie zapomnij o formalnościach

Wybudowany przed laty dom z czasem może okazać się za mały. Zamiast myśleć o przeprowadzce do nowego, lepiej rozważyć możliwość rozbudowy. To mniej skomplikowane rozwiązanie, chociaż wymaga dopełnienia formalności. Bez nich rozbudowa może zostać uznana za samowolę budowlaną.

Przymierzając się do rozbudowy domu, najpierw trzeba zajrzeć do zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji dotyczącej warunków zabudowy. W tych dokumentach są zawarte wytyczne dotyczące dopuszczalnych gabarytów budynków. Po ich zbadaniu może okazać się, że planowana rozbudowa nie jest możliwa, ponieważ w jej wyniku dom przekroczy dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy czy wysokość lub szerokość elewacji frontowej. Jeśli plany rozbudowy będą zgodne z ustaleniami zawartymi w tych dokumentach, można przystąpić do kolejnych przygotowań. Trzeba zamówić u architekta projekt rozbudowy, należy także zamówić ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

Jeśli obszar oddziaływania budynku nie wykracza poza działkę, rozbudowę wystarczy zgłosić. W innym przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę
Jeśli obszar oddziaływania budynku nie wykracza poza działkę, rozbudowę wystarczy zgłosić. W innym przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę

Najpierw formalności, potem rozbudowa

Istotne jest także zachowanie odpowiednich odległości od granic działki. W przypadku ścian z oknami lub drzwiami dystans od granicy nie może być mniejszy niż 4 m, a gdy ściana nie ma okien – 3 m. Wyjątki od tej zasady są możliwe - np. w sytuacji, gdy szerokość działki wynosi mniej niż 16 m. Jeśli jednak żadne odstępstwa nie wchodzą w rachubę, można spróbować przeprowadzić dodatkową procedurę, ze świadomością jednak, że zgoda jest wydawana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Mianowicie można zwrócić się do starosty, aby wystąpił do ministra do spraw budownictwa o udzielenie upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jeśli uda się uzyskać taką zgodę, na planowaną rozbudowę będzie trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. W przypadku rozbudowy obowiązują bowiem takie same zasady, jak podczas budowy domu. Na podstawie zgłoszenia można rozbudowywać wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce. Jeśli obszar oddziaływania wykracza poza działkę, a tak jest zawsze, gdy dom jest sytuowany w odległości mniejsze niż 3 m od granicy, potrzebne jest pozwolenie na budowę. Przed rozpoczęciem budowy należy jeszcze zatrudnić jej kierownika oraz zawiadomić o terminie jej rozpoczęcia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Przymierzając się do rozbudowy domu, najpierw trzeba zapoznać się z zapisami zawartymi w planie miejscowym lub w decyzji dotyczącej warunków zabudowy.

Rozbudowa domu, która zostanie dokonana bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia, jest traktowana jako samowola budowlana. A z tym wiążą się poważne konsekwencje – od konieczności uiszczenia opłaty legalizującej, po rozbiórkę części budynku uznanej za samowolę. 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.