Kredyt hipoteczny - co musisz wiedzieć zanim go zaciągniesz?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego może być bardzo trudna. Warto pamiętać, że obciążenie hipoteczne nieruchomości potrwa przez minimum kilkanaście lat. Regularne spłaty rat kredytowych z reguły stanowią dość duże obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się bliżej ze specyfiką kredytowania.

Poniżej opiszemy najważniejsze aspekty, które powinien znać każdy potencjalny kredytobiorca.

Czym właściwie jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego. Nieruchomość obciążona hipoteką nadal pozostaje własnością kredytobiorcy. Jednak w chwili zaprzestania wypłacania roszczeń na rzecz banku (brak spłaty rat), wierzyciel może zaspokoić je z obciążonej nieruchomości.

Warto także zaznaczyć, że hipoteka zostaje ustanowiona na rzecz nieruchomości, a nie konkretnej osoby (kredytobiorcy). Zatem właściciel lokalu posiada pełne prawa własności, może sprzedać nieruchomość lub dysponować nią w dowolny sposób. Z chwilą sprzedaży obciążenie hipoteczne przechodzi na nowego właściciela.

Kredyt hipoteczny jest rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego
Kredyt hipoteczny jest rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego

Od czego zacząć?

Każdy zaciągnięty kredyt hipoteczny powinien być dobrze przemyślany. Pierwszą kwestią, o której warto pamiętać jest staranne przygotowanie. Przeanalizujmy swoje zarobki i skonfrontujmy z comiesięcznymi wydatkami. Będzie to pierwszy krok, który pomoże oszacować realne możliwości finansowe. Dobrą praktyką jest też analiza ofert kredytowych. Możemy skorzystać z przydatnych programów online, które umożliwiają szybkie porównanie kredytów hipotecznych. Za ich pośrednictwem łatwo będzie oszacować przybliżone raty oraz wysokość wymaganego wkładu własnego. Możemy też skorzystać z internetowych kalkulatorów kredytowych, postępując zgodnie z instrukcją w poniższym artykule http://zysker.pl/artykuly/2015/06/29/kalkulator-kredytu-hipotecznego/

Po wstępnym przygotowaniu warto też skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Doświadczony fachowiec będzie w stanie zaprezentować nam ofertę banku oraz przedstawić wymogi formalne. Jego zadaniem jest także wskazanie kosztów około kredytowych (takich jak np. ubezpieczenie pomostowe). Po spotkaniu potencjalny klient banku jest już lepiej przygotowany do rozpoczęcia procedury ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Kilka słów o zdolności kredytowej i wkładzie własnym

Kredyt hipoteczny może być przydzielony jedynie tym klientom banku, którzy dysponują tak zwaną zdolnością kredytową. Każda placówka może określać kwotę zdolności kredytowej w sposób indywidualny. Bank weźmie pod uwagę takie czynniki jak zarobki kredytobiorcy, jego stałe obciążenia finansowe, liczbę członków rodziny oraz wartość rzeczywistej, rocznej stopy procentowej.

Kwestia minimalnego wkładu własnego wygląda nieco odmiennie. W 2016 roku za niezbędne minimum przyjmuje się 15% wartości nieruchomości. W roku 2017 stawka minimalnego wkładu własnego wzrośnie do wartości 20%. Owe minimalne wartości dotyczą wszystkich banków. Trzeba jednak pamiętać, że wyższy wkład własny może okazać się pomocny w wynegocjowaniu atrakcyjniejszych warunków kredytowania. Dlatego dobrą praktyką jest zaznajomienie się z ofertą przynajmniej kilku banków i wybór najbardziej atrakcyjnej oferty.

Raty kredytu stanowią duże obciążenie dla domowego budżetu, dlatego najpierw warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką kredytowania
Raty kredytu stanowią duże obciążenie dla domowego budżetu, dlatego najpierw warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką kredytowania

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Po przyznaniu kredytu hipotecznego przychodzi czas na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Termin dokonania wpisu przez sąd może przeciągnąć się nawet do kilku miesięcy. Dla banku jest to szczególnie ryzykowny okres. Aby zrekompensować ryzyko, wierzyciel wprowadza dodatkową opłatę w postaci ubezpieczenia pomostowego. Jak łatwo zgadnąć, ubezpieczenie pomostowe stanowi dodatkowe, dość istotne obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego warto zadbać o dokonanie jak najszybszego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Warto pamiętać, że sąd może dokonać wpisu do księgi wieczystej w trybie przyspieszonym. Jednak procedura przyspieszona będzie wprowadzona jedynie na wyraźny wniosek właściciela nieruchomości. Jego zadaniem jest wypełnienie dodatkowego wniosku o dokonanie wpisu w trybie przyspieszonym. Koniecznym elementem tego dokumentu jest argumentacja zasadności. Więcej informacji dotyczących wpisu hipoteki do księgi wieczystej znajduje się w poniższym artykule.

http://kb.pl/teksty/2016/07/22/ile-trwa-wpis-hipoteki-do-ksiegi-wieczystej/