Co to są prace ziemne? Kiedy się je zaczyna?

Prace ziemne wykonuje się przed posadowieniem budynku. Ich zakres zależy od warunków gruntowo-wodnych oraz wytycznych zawartych w projekcie.

Prace ziemne są wykonywane na samym początku budowy, zaraz po zrealizowaniu robót przygotowawczych. Czynności te dotyczą między innymi usunięcia gruntu organicznego spod przyszłego budynku.

Kiedy wykonuje się prace ziemne?

Prace ziemne to część robót wykonywanych w celu doprowadzenia budynku do stanu zerowego. Ich zakres może być różny w zależności od warunków gruntowo-wodnych panujących na działce oraz określonego przez projektanta sposobu posadowienia domu. Jeśli szukasz szczegółowych informacji dotyczących tego i innych etapów budowy, skorzystaj z serwisów budowlanych, takich jak Budogram. Znajdziesz tam szczegółowe informacje, porady i inspiracje dotyczące całego procesu inwestycyjnego związanego z budową domu. W razie konieczności będziesz miał również możliwość skonsultowania się z ekspertem z zakresu budownictwa.

Roboty ziemne są wykonywane po zakończeniu prac przygotowawczych będących formalnym rozpoczęciem budowy. Przygotowanie obejmuje czynności związane z geodezyjnym tyczeniem obiektu, zniwelowaniem terenu i zagospodarowaniem terenu budowy w obiekty o charakterze tymczasowym. Prace przygotowawcze obejmują także wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej mediów, które będą niezbędne do realizacji robót. Kolejnym etapem są właśnie roboty ziemne.

Co obejmują prace ziemne?

Prace ziemne to inaczej roboty wykonywane w obrębie podłoża gruntowego. Jedną z podstawowych czynności realizowanych na tym etapie jest zdjęcie humusu, czyli urodzajnej warstwy gleby. Należy pamiętać, że grunt organiczny, ze względu na swój skład i budowę, nie nadaje się do przenoszenia obciążeń. W związku z tym posadawiając jakikolwiek budynek, trzeba pamiętać o usunięciu go i składowaniu w innym miejscu niż urobek przeznaczony do wykonywania późniejszych zasypek fundamentów.

Posadowienie każdego budynku powinno znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. Dlatego w większości przypadków konieczne jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Ich głębokość zależy od określonego w projekcie poziomu spodu fundamentów. Określając tę wielkość, projekt bierze pod uwagę między innymi parametry warstw podłoża gruntowego znajdujących się pod przyszłym budynkiem oraz poziom zwierciadła wody gruntowej w jego otoczeniu. Szerokość wykopu zależy między innymi od rodzaju fundamentów (płyta, stopy lub ławy), a także od możliwej do zastosowania technologii szalowania. Jeśli budynek ma być posadowiony na ławach fundamentowych, a grunt wokół przyszłych fundamentów nie obsypuje się, można zastosować szalunki ziemne, czyli wykonać wykop o szerokości odpowiadającej ławie, który po uprzednim obłożeniu folią i zazbrojeniu zalewa się mieszanką betonową. W przeciwnym razie w wykopie trzeba przewidzieć miejsce na szalunki. Jeśli parametry fundamentów wymuszają wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu jego skarp.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.