Odnawialne źródła energii – ekologia w parze z ekonomią

W perspektywie zmieniających się norm i przepisów, dotyczących stopniowego ograniczania eksploatacji surowców pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, popularność zyskują nowoczesne, ekologiczne technologie zasilane odnawialnymi źródłami energii.

„Zielona energetyka” stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych surowców energetycznych – paliw kopalnych. - Od kilku lat coraz głośniej mówi się o grożącym ludzkości globalnym kryzysie energetycznym. Jest on związany z systematycznym wzrostem zapotrzebowania na wszystkie rodzaje energii, co powoduje wzmożoną eksploatację i coraz szybsze wyczerpywanie się nieodnawialnych surowców energetycznych – wyjaśnia architekt Mariusz Jaworski. Nieodzownie wiąże się to z ocieplaniem klimatu – naukowcy zgromadzeni na Szczycie Klimatycznym w Warszawie są już praktycznie pewni, że gigantyczną rolę w ocieplaniu klimatu odgrywa działalność człowieka. Mimo to wciąż często można spotkać się z tłumaczeniem, że konsumpcji określonych złóż towarzyszy ciągłe odnajdywanie nowych, gigantycznych źródeł ropy i gazu. Mimo wszystko pokłady surowców kopalnych nie są niewyczerpalne. Z tego względu tak ważne jest uzupełnianie lub nawet zastępowanie surowców kopalnych energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Projekt domu Gabriel II G1 Energo
Projekt domu Gabriel II G1 Energo

Zielona energia

Odnawialne źródła energii, w przeciwieństwie do surowców nieodnawialnych, nie posiadają deficytu, są bezgranicznie zasobne, gdyż po wykorzystaniu odnawiają się samodzielnie w naturalnych procesach. - Dom racjonalnie wykorzystujący energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, który jednocześnie do minimum ogranicza zużycie surowców nieodnawialnych lub nie korzysta z nich wcale, produkuje mniej szkodliwych substancji, m. in. gazów cieplarnianych, co prowadzi do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Planując budowę domu zasilanego odnawialnymi źródłami energii, należy wybrać takie rozwiązania, które będą możliwe do zainstalowania w określonej strefie klimatycznej oraz będą odpowiadały indywidualnym potrzebom inwestora – podpowiada architekt Mariusz Jaworski.

Projekt domu E9 Energo Plus
Projekt domu E9 Energo Plus

Najważniejsze filary energii odnawialnej:

  • energia wody
  • energia wiatru
  • energia promieniowania słonecznego
  • energia geotermalna
  • energia biomasy i biopaliw
  • energia fal i pływów morskich

OZE – kierunek przyszłości

Wykorzystywanie słońca, wody, wiatru, biomasy oraz ciepła zgromadzonego pod ziemią do produkcji energii przynosi wymierne korzyści ekologiczne – pozwala oszczędzać złoża paliw kopalnych, ogranicza lub całkowicie eliminuje emisję gazów spalinowych do atmosfery i wody oraz redukuje ilość odpadów powstających po spalaniu tradycyjnych źródeł energii. Racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów idei zrównoważonego budownictwa. - W tej perspektywie warto pamiętać o zmianach, jakie od 2020 roku zostaną wprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej – wszystkie budynki powstające w krajach członkowskich będą musiały charakteryzować się praktycznie zerowym zapotrzebowaniem na energię. Nowoczesne budownictwo będzie nastawione na pozyskiwanie energii z „zielonych źródeł” oraz maksymalne jej oszczędzanie – podsumowuje architekt Mariusz Jaworski.

Projekt domu EX 11 G2
Projekt domu EX 11 G2