Znaki BHP a bezpieczeństwo w miejscu pracy

Znaki BHP muszą się znajdować w miejscu pracy, wymaga tego prawo. Obecność znaków BHP ma wpływ na samopoczucie pracowników, a wg badań zarówno ich brak, jak i nadmiar może mieć na nich niekorzystny wpływ. Dlaczego? O tym oraz jak prawidłowo stosować znaki BHP dowiecie się z poniższego tekstu.

Znaki bezpieczeństwa w pracy
Techem
Znaki bezpieczeństwa w pracy

Czym są znaki BHP?

Znaki BHP to nic innego jak znaki informujące o zagrożeniach w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek umieścić odpowiednie znaki BHP w miejscach, gdzie wszystkie zagrożenia mogą zostać zlikwidowane za pomocą środków ochrony, jakimi są właśnie znaki BHP. Dzielimy je na 4 grupy: znaki zakazu, znaki nakazu, znaki ostrzegawcze i znaki informacyjne. Znaki różnią się od siebie kształtem i kolorem, w zależności od tego, jakie informacje przekazują.

Znaki BHP, a prawo

Zasady Bezpieczeństw i Higieny pracy reguluje w pierwszej kolejności Kodeks Pracy, a dokładniej artykuł 237, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Co do znaków BHP, ich wygląd powinien być zgodny z obowiązującymi normami, tj. międzynarodową normą P-EN ISO 7010:2012 oraz PN -N-01256-4:1998, która odnosi się do znaków ochrony przeciwpożarowej.

Aby znaki BHP spełniały swoją funkcję, muszą być odpowiednio rozmieszczone. Przede wszystkim muszą być one widoczne i czytelne dla pracowników.

Jak stosować znaki BHP?

Aby znaki BHP spełniały swoją funkcję, muszą być odpowiednio rozmieszczone. Przede wszystkim muszą być one widoczne i czytelne dla pracowników. Za czytelność znaków bezpieczeństwa odpowiadają firmy zajmujące się ich produkcją, ponieważ to one mają zadbać o to, aby znaki były zgodne z obowiązującymi normami. Instytucje kontrolne muszą zadbać o to, aby znaki były jednolite. Dzięki temu są czytelne w różnych miejscach i dla wszystkich. Znaki bezpieczeństwa muszą być regularnie konserwowane, tak, aby zawsze mogły spełniać swoją funkcję. W przypadku znaków, które uległy uszkodzeniu, konieczna jest ich wymiana.

Znaki BHP powinny być w widocznych miejscach, na linii wzroku tych osób, którym są potrzebne (bezpośrednio w miejscach zagrożenia lub w ich najbliższym sąsiedztwie). W przypadku pomieszczeń o ograniczonej ilości światła należy zastosować znaki podświetlane albo te z materiałów fotoluminescencyjnych. Znaki BHP muszą być rozmieszczone wszędzie tam, gdzie są konieczne. Jeżeli jednak przestają być potrzebne, należy je usunąć. Jeżeli znaki BHP dotyczą bezpośrednio określonych maszyn w firmie, muszą być umieszczone tuż przy nich.

Jeżeli jednak znaki bezpieczeństwa nie są wystarczającym środkiem, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, miejsca takie powinny być włączone z użytku.

Wpływ znaków BHP na pracowników

Obecność znaków BHP wpływa na samopoczucie pracowników. To one uświadamiają, jakie zagrożenia występują w danym zakładzie pracy oraz zwiększają bezpieczeństwo wszystkich, którzy się tam znajdują. O ile naturalne jest, że brak znaków bezpieczeństwa niekorzystnie wpływa na pracowników, to taki sam wpływ może mieć ich nadmiar. Dlatego też stosuje się tylko te znaki, które są potrzebne.