energooszczędne rozwiązania

Modne domy energooszczędne

Energooszczędność jest jedną z najważniejszych cech każdego domu, ma bowiem ścisły związek z kosztami jego utrzymania (ogrzewania). Rosnące zainteresowanie budownictwem energooszczędnym wynika jednak nie tylko z dążenia do oszczędności czy ze swoistej mody, co zostało odgórnie narzucone poprzez nowe przepisy.

Czytaj dalej