grunty nośne

Jak głębokie powinny być fundamenty?

Fundamenty to podstawa, na której opiera się cała konstrukcja budynku. Ich zadanie polega na bezpiecznym przenoszeniu obciążeń na grunt. Na głębokość ich posadowienia wpływa między innymi poziom występowania gruntów nośnych, wody gruntowej oraz zasięg strefy przemarzania.

Czytaj dalej