kierownik

Czy można zmienić kierownika budowy?

Inwestor realizujący projekt domu jednorodzinnego ma obowiązek zatrudnić kierownika budowy, który będzie pełnić nadzór nad pracami i ponosić odpowiedzialność za ich przebieg. Najlepiej, gdy za całą budowę odpowiada jeden kierownik, ale co zrobić, jeśli w trakcie prac konieczna jest zmiana na tym stanowisku?

Czytaj dalej