Kotłownia zgodna z prawem budowlanym

Drukuj

Prawo budowlane nakazuje, aby kocioł na paliwo stałe był zamontowany w osobnym pomieszczeniu. Przepisy ściśle określają także inne parametry dotyczące kotłowni: jej wielkość i lokalizację oraz sposób wentylacji.

W domach jednorodzinnych standardowo instaluje się kotły o mocy do 25 kW, gdyż takie wystarczą, by ogrzać całą powierzchnię mieszkalną. Wymagania dotyczące kotłowni zawarto w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz określa je norma PN-87/B-02411.

Rodzaj ogrzewania powinniśmy wybrać najpóźniej na etapie adaptacji projektu do działki, aby architekt mógł m.in. dokładnie wyliczyć, jakiej powierzchni powinna być kotłownia i czy konieczne będzie jej powiększenie kosztem innego pomieszczenia.

Usytuowanie i wymiary kotłowni

Piece centralne na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m³/kW mocy cieplnej, ale nie mniejszej niż 30 m³, w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW mocy cieplnej. Kotłownię mieszczącą kocioł na paliwo stałe o mocy do 25 kW najlepiej usytuować w centralnej części domu względem ogrzewanych pomieszczeń. Ze względu na fakt, że paliwa stałe brudzą otoczenie, dobrym sposobem będzie zaplanowanie dwóch wejść – jednego z wnętrza domu, drugiego z zewnątrz, które umożliwi przeniesienie opału i wyniesienie popiołu bez brudzenia mieszkania.

Kotłownia w domu jednorodzinnym
W domach jednorodzinnych standardowo instaluje się kotły o mocy do 25 kW

Kotłownia z kotłem na paliwo stałe powinna mieć co najmniej 2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację. Podłogę w kotłowni należy wykonać z niepalnego materiału lub obić stalową blachą o szerokości co najmniej 0,5 m od krawędzi kotła. W podłodze powinien znajdować się wpust. Dobrze jest oprócz światła sztucznego zapewnić dostęp do światła naturalnego w postaci choćby niewielkiego okienka.

Paliwo można gromadzić albo w wydzielonym dodatkowym pomieszczeniu, albo w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł. Powierzchnia składu opału powinna być na tyle duża, aby możliwe było zgromadzenie opału na cały sezon grzewczy.

Niezwykle istotny jest także sposób usytuowania kotła. Piec powinien znajdować się w takim miejscu, by możliwy był dostęp do niego z każdej strony, co ułatwi czyszczenie i konserwację. A zatem odległość tyłu kotła od ściany musi wynosić przynajmniej 0,7 m, boku kotła od ściany – 1 m, zaś przodu kotła od przeciwległej ściany – 2 m. Poza tym należy go umieścić na fundamencie z niepalnych materiałów wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi. Warto zaprojektować większą od wymaganej kotłownię, by móc łatwo obsługiwać kocioł oraz żeby zmieścił się w niej podajnik paliwa. Paliwo można gromadzić albo w wydzielonym dodatkowym pomieszczeniu, albo w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł. Powierzchnia składu opału powinna być na tyle duża, aby możliwe było zgromadzenie opału na cały sezon grzewczy. Odpady powstałe w wyniku procesu spalania (popiół, żużel) należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane. 

Wentylacja w kotłowni

Zgodnie z przepisami w kotłowni należy zapewnić odpowiednią wentylację. Niezamykany otwór nawiewny powinien mieć przekrój minimum 200 cm², a jego wylot powinien znajdować się na wysokości do 1 m nad poziomem podłogi. W kanale nie wolno montować przepustnic. Kanał wywiewny o przekroju minimum 14 x 14 cm, wykonany z niepalnego materiału, należy wyprowadzić ponad dach i umieścić w pobliżu komina. Otwór wlotowy powinien znajdować się pod stropem kotłowni. Komin zaś powinien mieć przekrój wynoszący minimum 20 x 20 cm.

Projekt domu z kotłownią na paliwo stałe
Kotłownia może zostać zaplanowana na parterze (pomieszczenie nr 8)

Wydzielenie kotłowni w projekcie domu

Piec gazowy nie musi być instalowany w osobnym pomieszczeniu. Może znajdować się na przykład w łazience. Pomieszczenie z piecem gazowym nie musi mieć pokaźnych rozmiarów. Przy otwartej komorze spalania wystarczy 8 m³, zaś przy zamkniętej – 6,5 m³. Jeśli chcemy jednak ogrzewać dom za pomocą pieca na paliwo stałe, konieczne będzie wydzielenie kotłowni.

Kotłownię najczęściej projektuje się w piwnicy lub – w przypadku domów niepodpiwniczonych – w pomieszczeniach gospodarczych przy garażu lub kuchni. Już podczas adaptacji projektu domu do działki powinniśmy wiedzieć, jaki kocioł grzewczy na paliwo stałe będziemy wykorzystywać, by architekt adaptujący mógł dokładnie wyliczyć, jakiej powierzchni powinna być kotłownia i czy konieczne będzie jej powiększenie kosztem innego pomieszczenia.

Komentarze

 • szał

  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 dot. warunków tech. jakim muszą odpowiadać budynki.

 • Paweł

  Czy wentylacja z kotłowni musi byc schowana pod ociepleniem ktura idzie na dach ????

 • Tooba.pl

  Kominek z płaszczem wodnym nie musi i raczej nie bywa lokalizowany w kotłowni. Więcej na temat tego rodzaju ogrzewania piszemy tutaj: http://jakbudowac.pl/Kominek-z-plaszczem-wodnym-dodatkowym-zrodlem-ciepla. Kubatura pomieszczeń zawierających kominek nie może być mniejsza niż 30 m³, przy czym na 1 kW mocy nominalnej kominka musi przypadać 4 m³ kubatury.

 • kriss

  Czy można w kotłowni zamontować kominek z płaszczem wodnym? Czy kotłownia musi mieć 30m3/

 • Adi

  Jarku, nie ma takiego zapisu ani w normie PN-87/B-02411 (zresztą już od dwóch lat wycofanej) ani w "rozporządzeniu". Natomiast już na trzecim "branżowym" portalu czytam, że jest taki wymóg. Tragedia, kto pisze ta artykuły!

 • Jarek

  Dodam że chodzi o kotłownię na opał stały. Zasilanie kotła opałem poprzez ślimak wchodzący z boku kotła. Moc kotła 55KW. Wydaje mi się że nie ma paragrafu który by regulował wyskość pomieszczenia wyłączając że jest to pomieszczenie techniczne lub gospodarcze o min. wyskości 2m.

 • Jarek

  Witam. Proszę autora artykułu o podanie konkretnego numeru paragrafu Normy lub Rozporzadzenia z którego by wynikało że wyskość kotłowni minimalna to 2,2m. Bardzo proszę o poradę. Posiadam Normę o Kotłowniach oraz Warunk Techniczne , więc proszę precyzyjną odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Tooba.pl

  Jeżeli kotłownie powstały wbrew przepisom, sprawą powinien zająć się inspektor nadzoru budowlanego. Kontrolę stanu technicznego kotłów może natomiast przeprowadzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Zapraszamy do lektury tekstu na ten temat: "Ogrzewanie pod kontrolą" (http://jakbudowac.pl/Ogrzewanie-pod-kontrola).

 • Monia

  Witam. Mieszkam w budynku wielorodzinnym w którym część mieszkańców dostało mieszkania do adaptacji. Również pomieszczenia gosp. zostały przekazane w taki sam sposób. Każdy robił sobie remonty jak chciał. Mam wątpliwości czy kotłownie powstałe z tych pomieszczeń gospodarczych zostały postawione zgodnie z przepisami. Pomieszczenia gospodarcze zostały wydzielone z części klatki schodowej na parterze budynku. Oprócz pieców właściciele trzymają tam opał oraz inne przedmioty nie potrzebne w domu. Są to małe pomieszczenia z drewnianymi drzwiami. Czy takie warunki nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców? Do kogo się zwrócić z ewentualną prośbą o kontrolę tych pomieszczeń? Czy właściciele mogli zamontować piece w pomieszczeniach, które nie były kotłowniami? Pozdrawiam

 • Gość

  Ale ja mam piec na węgiel z możliwością palenia pelletem.
  Zamówiłem dzisiaj drzwi normalne drewniane do kotłowni.
  Kierownik twierdzi, że to przejdzie.
  Mam nadzieję że nie będę mieć z tego tytułu problemów.

 • Tooba.pl

  Zapraszamy do lektury tekstu opisującego warunki, jakie muszą zostać spełnione przez pomieszczenia przeznaczone do montażu kotła na olej opałowy (http://jakbudowac.pl/Kotlownia-z-piecem-na-olej-opalowy).

 • Jak to jest z tymi 30m3

  Jak to jest z tą kubaturą 30m3 dla kotłowni do 10KW na paliwo stałe.
  Mam problem, ponieważ mam kocioł na węgiel i taki miał być w projekcie.
  Niestety Architekt wpakował mi kocioł na olej opałowy którego nie chciałem.
  Niby twierdził, że to nie ma znaczenia a teraz się boję, że mi odbioru nie zrobią. Kotłownia nie jest może jakaś mała bo ma 6,9m2, widziałem dużo mniejsze. Nie wiem co teraz mam robić. Jest też problem drzwi, wolał bym drewniane a muszę chyba mieć jakieś metalowe. Proszę o odpowiedź.

 • Tooba.pl

  Kotła nie można zamontować w garażu. Mówi o tym § 281 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DU 75 poz. 690 z 2002 r.): "instalowanie w garażu (...) urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione".

 • Adam

  Czy kocioł gazowy obiegowy typu łazienkowego może być zainstalowany w garażu jeżeli posiada on odpowiednie przewody spalinowe i wentylacyjne. W prawie budowlanym nic na ten temat nie ma.

 • Gość

  Sąsiad powinien był uzyskać zgodę współwłaścicieli na podłączenie kotła do wspólnych kominów. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać polubownie, pozostanie droga sądowa. Wcześniej warto skontrolować, czy podłączenie zostało przeprowadzone prawidłowo (kominiarz powinien sprawdzić przewody kominowe, a stan techniczny kotłów - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia).

 • zygmunt

  mieszkam w prywatnym domu w którym jest trzech współwłaścicieli i od trzech
  sezonów grzewczych jest zakłócana cisza nocna,ponieważ sąsiad z parteru
  zamienił kocioł gazowy co na kocioł retortowy z podajnikiem i włączył się do
  wspólnych kominów bez zgody współwłaścicieli,co takiej sytuacji mamy zrobić,
  jednocześnie nadmieniam,że jesteśmy emerytami blisko 70.

 • Kmalir

  Ja ogrzewam dom piecem z Gizexu na ekogroszek, ale opał trzymam w garażu. Właściwie zrobiłem to intuicyjnie.

 • Tooba.pl

  Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących kotłowni można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa je także norma PN-87/B-02411. W rozporządzeniu pomieszczenie techniczne określono jako przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, a pomieszczenie gospodarcze - jako znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Kotłownia bywa określana jako pomieszczenie techniczne bądź gospodarcze

 • Sandra

  Witam, czy kotlownia jest pomieszczeniem gospodarczym wg prawa budowlanego?

 • Andrzej K

  dzięki za tak szybka odpowiedz ale dale nie podajesz przepisu ,ustawy który zabrania hydraulikowi montaż piec co.

  w warunkach technicznych dla budynków .z 12 kwietnia 2002r,
  par,136 pun. 11 w pmieszczeniu w którym zinstalowane są kotły na paliwo stałe powinien byc nawiew i wywiew a więc zakładam
  kocioł a o reszte ma martwic sie właściciel

 • Tooba.pl

  W przepisach prawa zostały zawarte wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na kotłownię (dotyczą one m.in. wentylacji). Jeśli wymagania nie zostaną spełnione, to nie można montować pieca.
  Za brak wentylacji odpowiada właściciel lub zarządca obiektu (zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym).

 • Andrzej K

  dzięki za podpowiedz ale czy jest przepis który zobowiązuje
  i nakłada obowiązek na hydraulika że nie może montować pieca jeśli nie ma warunków kominiarskich w kotłowni używanej 20 lat kto odpowiada za brak wentylacji .

 • do Andrzeja K.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w § 19 mówi, ze naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom.

 • Andrzej K

  Witam ,proszę o pomoc wymiana pieca w kotłowni węglowej ,na piec taki sam kto odpowiada za wentylacje w kotłowni używanej 20 lat czy hydraulik czy właściciel który zapewniał ze był kominiarz i wszystko ma wpożądku z nawiewem 'otwór w ścianie i wywiew 2 otwór w ścianie oba otworu 40x40

 • Sławek K.

  Do slawek: jest gorzej
  Cyt:
  2.2.14.6. Wysokość kotłowni przy zasypie paliwa z przodu kotła powinna być nie mniejsza niŜ podwójna wysokość
  kotła, jednak co najmniej 2,5 m. Przy kotłach z górnym zasypem paliwa odległość od wierzchu kotła lub pomostu nad
  kotłem do stropu lub spodu podciągów lub przewodów nie moŜe być mniejsza niŜ 2 m.
  PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania

 • slawek

  witam!
  prosze o podanie dokładnego paragrafu rozporzadzenia badz punktu normy z jakich wynika, że: "Kotłownia z kotłem na paliwo stałe powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację."
  ten zapis wysokościowy jest cytowany na wszystkich stronach internetowych jednak wg mnie to sie tyczy wysokości dla pomieszczen z kotlami gazowymi o czym mowa w par. 172 ust. 4 i 5 (rozp. war. tech.). uważam, że kotłownie należy potraktować jako pomieszczenie techniczne a wysokość takiego pomieszczenia winna być na poziomie 2m minimum o czym stanowi par.97 ust. 1 (rozp. war. tech.)

 • marlo

  2.1.10. Odległość kotła od przegród powinna zapewniać dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi,
  konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niŜ 1 m.cytuję dosłownie PN-87 B-02411 odnośnie kotła o mocy do 25kW

 • Maja-architekt

  Architekt projektujący dom nie jest wróżką i nigdy do końca nie wie jaki piec kupi sobie inwestor. W projektach przyjmuję minimalną powierzchnię, wynikajacą z norm i jest to 8,0 m2. Można oczywiście zaprojektować większe pomieszczenie, co jest korzystne dla wymiany powietrza i wentylacji, a przede wszystkim dla wygody inwestora i jego bezpieczeństwa. Małe kotłownie to bzdura! Obijanie się po ścianach z workiem np.ekogroszku, żeby wsypać go do podajnika nie jest ani bezpieczne ani wygodne.Minimalistom proponuję piecyk gazowy dwufunkcyjny w łazience!

 • MARCIN

  OK. Znalazłem wszystkie informacje jakie potrzebowałem

 • Olek K.

  Szukam informacji na temat kotłowni z kotłem na olej opałowy
  o mocy 55kW. Więc ten artykuł był mi mało pomocny.