Kotłownia z piecem na olej opałowy

W ostatnich latach ogrzewanie olejowe zyskuje na popularności. Wprawdzie kotły na olej opałowy o mniejszej mocy nie wymagają wydzielenia osobnej kotłowni, ale pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane, musi spełnić szereg warunków gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania.

Jeśli moc kotła na olej opałowy nie przekracza 30 kW, nie ma konieczności wydzielania specjalnego pomieszczenia na kotłownię. Piec może zostać zamontowany we wnętrzu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi (na przykład w łazience lub kuchni), ale musi ono spełnić określone warunki. Jego wysokość nie może być mniejsza nić 2,2 m, a kubatura musi wynosić co najmniej 8 m3. Jeżeli takie pomieszczenie jest zlokalizowane nad kondygnacją użytkową, to jego podłoga, ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe na wysokości do 4 cm powinny być wodoszczelne. Podobnie - wszystkie przejścia przewodów w podłodze oraz ścianach do wysokości 10 cm.

W przypadku montażu kotła na olej opałowy o mocy do 30 kW nie trzeba wydzielać specjalnego pomieszczenia na kotłownię.

Ściany pomieszczenia oraz strop muszą charakteryzować się klasą odporności ogniowej EI 60, a drzwi i inne zamknięcia - EI 30. Wnętrze powinno być odpowiednio wentylowane - mieć zapewniony nawiew powietrza w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy kotła (o szczegółowych wymaganiach informują producenci poszczególnych modeli), a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji – tak, jak w pomieszczeniach z kotłami gazowymi. Może być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem, że zostaną spełnione normy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu i szkodliwych drgań.

Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany kocioł na olej opałowy, musi zostać odpowiednio zaplanowane
Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany kocioł na olej opałowy, musi zostać odpowiednio zaplanowane

Bezpieczny magazyn opału

Montaż kotła na olej wiąże się z koniecznością wyznaczenia odpowiedniego miejsca na magazyn opału. Olej opałowy o temperaturze zapłonu wyższej niż 55ºC powinien być przechowywany w piwnicy lub na najniższej kondygnacji naziemnej budynku, nie może natomiast znajdować się nad kondygnacją o charakterze użytkowym. Wielkość pomieszczenia powinna umożliwiać późniejszy serwis zbiornika. Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 1 m³ oraz zostaną spełnione pozostałe warunki (jego odległość od kotła wyniesie co najmniej 1 m, pomiędzy nimi znajdzie się murowana ścianka o grubości min. 12 cm i zbiornik zostanie odpowiednio zabezpieczony przed wyciekiem paliwa), może zostać umieszczony w tym samym pomieszczeniu co kocioł. W pomieszczeniu magazynowym trzeba ponadto zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą 2-4 wymiany powietrza na godzinę oraz okno lub półstałe pianowe urządzenie gaśnicze. Temperatura w pomieszczeniu magazynowym nie powinna spadać poniżej 10º C, zimą wnętrze może więc wymagać ogrzewania. W tym celu, ze względów przeciwpożarowych, może być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne. Ściany i strop w pomieszczeniu, w którym jest magazynowany olej, muszą posiadać klasę odporności ogniowej EI 120, a drzwi – EI 60.

Zbiornik obok domu

Zbiorniki na olej są także umieszczane na zewnątrz budynków. Aby było to możliwe, muszą zostać zachowane odpowiednie odległości. Zbiornik powinien znaleźć się w odległości co najmniej 10 m od budynku mieszkalnego. Ta odległość może zostać zmniejszona do 3 m, jeśli zostanie spełniony jeden z trzech warunków: zewnętrzna ściana domu od strony zbiornika bedzie posiadać klasę odporności ogniowej REI 120 lub powstanie dodatkowa ściana oddzielająca dom od magazynu albo zbiornik zostanie umieszczony co najmniej pół metra pod ziemią. Zbiorniki naziemne są chronione przed niskimi i wysokimi temperaturami dzięki fabrycznej izolacji, podziemne są pokrywane odpowiednio grubą warstwą gruntu.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.