Panele fotowoltaiczne – energia ze słońca

Kolektory słoneczne są często mylone z panelami fotowoltaicznymi. To błąd, ponieważ pomimo podobnego wyglądu, ich działanie i przeznaczenie są zupełnie inne. Pierwsze służą głównie do podgrzewania wody, drugie natomiast – do produkcji energii elektrycznej.

Dziedzina zwana fotowoltaiką, najkrócej rzecz ujmując, zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Do produkcji prądu z promieni słonecznych wykorzystuje się zjawisko fotowoltaiczne. W wyniku naświetlania fotoogniw, zawierających krzem krystaliczny, pomiędzy ich dolną i górną warstwą powstaje napięcie. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wytworzyć od 2 do 4 W mocy. To wartość zbyt niska, aby mogła znaleźć praktyczne zastosowanie, dlatego też ogniwa są łączone szeregowo lub równolegle w moduły fotowoltaiczne. Pojedyncze ogniwa są umieszczane w obudowach, które chronią je przed wilgocią, korozją oraz zanieczyszczeniami. Połączone w zespoły, zwane też panelami, zamontowane na specjalnych konstrukcjach oraz wyposażone w niezbędne okablowanie tworzą łatwe w obsłudze, trwałe i ekologiczne kolektory fotowoltaiczne.

Energia na domowy użytek

Jedną z części układu fotowoltaicznego jest inwerter. Do jego zadań należy między innymi przetwarzanie prądu stałego na zmienny o częstotliwości sieciowej 50 Hz. Dzięki

zastosowaniu inwertera energia wytworzona w panelach może być wykorzystywana nie tylko do bezpośredniego zasilania urządzeń, takich jak np. lampy diodowe, ale po przetworzeniu w inwerterze może również zasilać odbiorniki prądu przemiennego. Wyprodukowaną energię można ponadto magazynować w bateriach akumulatorów, tworząc rezerwę do wykorzystania, gdy zajdzie taka potrzeba. Akumulatory są wyposażane w specjalne regulatory, które przerywają ładowanie, gdy urządzenie jest całkowicie napełnione, chroniąc je tym samym przed przeładowaniem. Większość regulatorów posiada również funkcję chroniącą akumulatory przed zniszczeniem spowodowanym całkowitym rozładowaniem. Gdy poziom energii jest bliski zeru – regulator odcina przepływ energii z akumulatora do urządzeń pobierających z niego energię.

 Rosnąca popularność

W Niemczech panele fotowoltaiczne są wszechobecne. W Polsce, pomimo że z mapy ilustrującej nasłonecznienie Europy wynika, że na większości terytorium naszego kraju panują warunki zbliżone do północno-wschodnich Niemiec, tego rodzaju urządzenia na razie jeszcze nie cieszą się równie wielką popularnością. Sytuacja może jednak zmienić się choćby względu na to, że efektywność nowoczesnych paneli rośnie, a ich ceny – maleją. Na aktualny stan rzeczy powinno także wpłynąć wprowadzenie w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Jej projekt zakłada między innymi zastosowanie ułatwień w zakresie instalowania mikroinstalacji oraz opodatkowania osób uzyskujących zyski z wytwarzania energii. W ustawie zostaną także określone stałe ceny, które w najbliższych latach będą obowiązywać w przypadku odsprzedaży profesjonalnemu dostawcy energii wyprodukowanej w instalacjach OZE. Należy przy tym jednak zauważyć, że gospodarstwa domowe, które we własnym zakresie wytwarzają energię elektryczną, nie mogą zrezygnować z dostaw prądu z elektrowni, a sprzedając nadmiar wyprodukowanej przez siebie energii po niższej cenie, nie mogą przy tym liczyć na korzystniejsze warunki jej zakupu.

Komentarze

  • greennation.pl 2014-02-18T20:21:42Z

    Artykuł o wadach fotowoltaiki byłby dłuższy. Przede wszystkim problemem jest magazynowanie energii - stacje akumulatorów są kosztowne i niestety nie wieczne. Produkcja i utylizacja akumulatorów to tony CO2 emisji. Sprawa nr 2. dlaczego żaden sprzedawca paneli nie wspomina co się dzieje gdy na panel narobi ptak....