izolacja stropu

Współczynnik przenikania ciepła – ile powinien wynosić?

Współczynnik przenikania ciepła to aktualnie jeden z kluczowych i niemożliwych do pominięcia parametrów na etapie wznoszenia i termomodernizacji obiektów budowlanych. Określa się go wskaźnikiem U i wyraża w W/(m2K). Niska wartość U dla ścian, dachu, okien, drzwi i pozostałych elementów domu przekłada się bezpośrednio na komfort cieplny w ogrzewanyc...

Czytaj dalej