Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop to niezwykle istotny element konstrukcyjny budynku, który oddziela poszczególne kondygnacje i przenosi obciążenia na pionowe elementy domu. Poszczególne rodzaje stropów różnią się od siebie nie tylko masą czy sposobem ułożenia, ale także izolacyjnością cieplną oraz dźwiękową.

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym budynku, który oddziela od siebie poszczególne kondygnacje domu. Ponadto zwiększa jego sztywność, a także przenosi obciążenia stałe, czyli ciężar własny, ścianek na poddaszu oraz ciężar więźby dachowej, i użytkowe, na

które składa się ciężar wyposażenia pomieszczeń, mebli, osób przebywających w pomieszczeniach oraz przedmiotów w nich się znajdujących, na pionowe elementy budynku znajdujące się poniżej, czyli na ściany nośne oraz słupy. Od jego wytrzymałości zależy bezpieczeństwo konstrukcji domu. Jego dolna warstwa stanowi sufit dla pomieszczenia znajdującego się poniżej, zaś na górnej powierzchni układana jest podłoga pomieszczenia górnej kondygnacji. Strop zapewnia ochronę akustyczną i cieplną pomieszczeniom na poszczególnych kondygnacjach, ale także stanowi barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się ognia w razie pożaru.

Liczba stropów w budynku

Liczba stropów w budynku jest zależna od ilości kondygnacji w domu. Jeśli dom jest podpiwniczony, strop znajduje się nad piwnicą. W przypadku domu parterowego z poddaszem lub domu piętrowego strop jest ponad poziomem parteru. Strop poddasza stosuje się w domach zwieńczonych stromymi dachami, zaś strop nad przestrzenią wentylowaną w domach między podłogą parteru a gruntem.

Rodzaje stropów

Strop jest projektowany przy uwzględnieniu rozpiętości i przewidywanych obciążeń. Istotne są również ilość i rodzaj podpór montażowych, zbrojenie oraz sposób deskowania. Na właściwy dobór rodzaju stropu ma wpływ również kształt domu, a także rozkład jego wnętrza. W konstrukcji stropu gęstożebrowego elementem nośnym są żebra oparte na ścianach, a przestrzeń między nimi wypełniona jest pustakami i następnie zalewana mieszanką betonową. Szczególnie często jest stosowany w domach o regularnych kształtach i rozpiętości podpór nie większej niż 7 m. W przypadku gdy ściany działowe mają przebiegać wzdłuż belek, konieczne jest wykonanie pod nimi wzmocnienia. Nie jest ono konieczne, jeśli będą stały w poprzek belek. Z tego względu, że belki stropu muszą być podparte ścianami nośnymi lub podciągami, może okazać się niemożliwe zaprojektowanie otwartego wnętrza. W konstrukcji stropu płytowego monolitycznego elementem nośnym jest płyta monolityczna. Dobrze się sprawdza w domach o nieregularnym kształcie i dużej rozpiętości podpór. Jest bardzo trwały niezależnie od kształtu budynku. Zaletą jest swoboda w sytuowaniu ścian działowych i możliwość oparcia słupów więźby dachowej na stropie. Jest idealny w domu, w którym chcemy stworzyć na parterze otwarte przestrzenie. Strop drewniany jest bardzo lekki, dlatego stosuje się go w budynkach o prostych kształtach i niewielkich rozpiętościach. Najczęściej wykonuje się go w domach drewnianych, jednak w domu murowanym może być stropem poddasza nieużytkowego, którego nie zamierzamy adaptować na cele mieszkalne. Strop z płyt kanałowych wykonywany jest w domach o prostych kształtach i rozpiętości podpór do 6 m. Jest bardzo trwały i daje swobodę w sytuowaniu ścian działowych, jednak ograniczona jest możliwość oparcia słupów więźby dachowej na stropie.

Właściwości akustyczne i cieplne stropów

Najlepszą izolacyjność akustyczną zapewniają stropy monolityczny oraz wykonany z płyt kanałowych. Bardzo dobrze tłumią rozmowy, odgłosy sprzętów domowych czy muzyki. Stropy cieńsze wymagają wyciszenia. Najgorszą izolacyjnością akustyczną cechuje się strop gęstożebrowy z pustakami styropianowymi. Zaś właściwości cieplne stropu nie są istotne, jeśli oddziela on dwie ogrzewane kondygnacje. Mają one znaczenie w przypadku, gdy strop znajduje się pomiędzy kondygnacją ogrzewaną i nieogrzewaną, na przykład między parterem a piwnicą. Warstwę ocieplenia stosuje się zawsze od strony nieogrzewanej kondygnacji, czyli w tym przypadku od piwnicy. Należy pamiętać o tym, że strop monolityczny wymaga grubszej warstwy ocieplenia niż gęstożebrowy. Za ogniotrwałe uznaje się stropy żelbetowe, ale trzeba podkreślić, że nawet strop drewniany dzięki swojej budowie i impregnatom jest wystarczająco odporny na działanie ognia, dzięki czemu w razie pożaru mieszkańcy bezpiecznie opuszczą dom.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.