Współczynnik przenikania ciepła – ile powinien wynosić?

Współczynnik przenikania ciepła to aktualnie jeden z kluczowych i niemożliwych do pominięcia parametrów na etapie wznoszenia i termomodernizacji obiektów budowlanych. Określa się go wskaźnikiem U i wyraża w W/(m2K). Niska wartość U dla ścian, dachu, okien, drzwi i pozostałych elementów domu przekłada się bezpośrednio na komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach i pozwala zmniejszyć zużycie energii.

Współczynnik przenikania ciepła - warunki techniczne
Współczynnik przenikania ciepła - warunki techniczne

Całkowite uniknięcie przenikania ciepła przez przegrody budowlane jest niemożliwe. Jednak stosując odpowiednie materiały (zwłaszcza izolacyjne) można to zjawisko skutecznie ograniczać. Współczynnik przenikania służy do określenia poziomu strat ciepła z pomieszczeń. Jest on bowiem stosunkiem strumienia cieplnego do powierzchni przegrody i różnicy temperatur z obydwu jej stron. Szczegóły dotyczące wyliczania współczynnika U znajdują się w normie PN-EN ISO 6946 z 2008 roku: „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Dla inwestorów ważniejsza jest jednak znajomość maksymalnych (dopuszczalnych przez Prawo budowlane) wartości U dla poszczególnych elementów domu, co z kolei regulują warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I to właśnie tym zajmiemy się w dalszej części artykułu.

Współczynnik przenikania ciepła – ściany i podłogi na gruncie

Ściany zewnętrzne w domach wybudowanych po 1 stycznia 2017 roku muszą charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła do 0,23 W/(m2K). To już drugie z rzędu obostrzenie wartości U od 2014 roku. Do kolejnego dojdzie w roku 2021, kiedy U dla ścian zewnętrznych ma wynosić maksymalnie 0,20 W/(m2K).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy wynosi 1,00 W/(m2K), a dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 0,30 W/(m2K).

Maksymalna wartość U dla podłóg na gruncie w zależności od temperatury obliczeniowej w pomieszczeniu waha się pomiędzy 0,30 a 1,5 W/(m2K). Przedstawia się to następująco:

  • przy ti ≥ 16˚C – 0,30 W/(m2K);
  • 8˚C ≤ ti < 16˚C – 1,20 W/(m2K);
  • Przy ti < 8˚C – 1,50 W/(m2K).

Współczynnik przenikania ciepła – dachy, stropodachy i stropy

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów kształtuje się w zależności od ich usytuowania.

  • dla przegród zlokalizowanych pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami jest to aktualnie 0,18 W/(m2K), a od 2021 roku będzie 0,15 W/(m2K);
  • dla stropów znajdujących się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podłogowymi parametr U ma wynosić maksymalnie 0,25 W/(m2K). Wartości tej nie planuje się zmieniać w 2021 roku.
  • dla stropów oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych współczynnik przenikania ciepła także wynosi 0,25 W/(m2K) i taka jego wartość ma obowiązywać również w 2021 roku.

Współczynnik przenikania ciepła – okna i drzwi

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dotyczy także montowanych w budynku okien i drzwi. W ścianach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych należy aktualnie montować okna fasadowe o U nieprzekraczającym 1,1 W/(m2K). Po 1 stycznia 2021 roku wymagania dla tego typu stolarki zostaną podniesione (wskaźnik U nie będzie mógł przekraczać 0,9 W/(m2K)).

Jeśli zaś chodzi o okna połaciowe (dachowe) to obecnie Umax wynosi dla nich 1,3 W/(m2K), a od 2021 roku wyniesie 1,1 W/(m2K). Takie same wartości wskaźnika U przypisuje się oknom zlokalizowanym w ścianach wewnętrznych, które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

Drzwi sytuowane w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach znajdującymi się pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi powinny mieć aktualnie współczynnik przenikania ciepła na poziomie do 1,5 W/(m2K). Od 2021r będzie to 1,3 W/(m2K). Nie ma i nie będzie żadnych wymagań co do drzwi zewnętrznych do pomieszczeń nieogrzewanych. 

W naszym osobnym artykule przeczytasz o ogrzewaniu domu zgodnie z warunkami technicznymi 2021 r. 

Zwiększenie wartości współczynnika U – kiedy jest to możliwe?

Na koniec warto dodać, że aktualnie obowiązujące wymagania nie rozróżniają przeznaczenia obiektu. Generalnie przewiduje się zatem takie same wartości współczynnika U dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, magazynowych, gospodarczych itp. Jednak w przypadku budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego dopuszcza się możliwość zwiększenia wartości współczynnika przenikania ciepła, gdy uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.