Jak fugować płytki i cegłę?

Fugowanie płytek ceramicznych, kamiennych, terakoty czy płytek przypominających wyglądem tradycyjną cegłę budowlaną lub klinkierową, to ostatni, niemal kosmetyczny etap prac glazurniczych. Ze względu na ważną funkcję techniczną, jaką pełni spoina, jest jednak równie ważny jak właściwe wypoziomowanie płytek czy odpowiednie rozprowadzenie zaprawy klejowej. Sprawdź, co warto wiedzieć o fugowaniu!

null

Co to jest fuga i dlaczego warto ją robić?

Fugowanie płytek ściennych i podłogowych ma oczywiście znaczenie estetyczne, jednak design nie jest głównym powodem, dla którego wykonuje się spoinowanie. Fugi pełnią ważną rolę funkcjonalną, a do ich głównych zadań należy:

  • ochrona powierzchni pod płytkami przed wilgocią;
  • ograniczenie korozji biologicznej w postaci grzybów i pleśni, a w przypadku płytek układanych na zewnątrz także ograniczenie wzrostu roślin, np. mchów;
  • zwiększenie przyczepności płytek do powierzchni, na której są ułożone;
  • niwelowanie mikroodkształceń spowodowanych przez pracę ściany lub podłogi;
  • niwelowanie niewielkich nierówności w ułożeniu płytek.

Do najczęściej stosowanych spoin należą fugi cementowe, jednak w handlu dostępne są również inne rodzaje fug. W skład fug cementowych wchodzi głównie cement portlandzki uzupełniony odpowiednim kruszywem oraz barwnikami. Fugi cementowe układa się łatwo i równie łatwo usuwa się powstałe w procesie ich układania zabrudzenia. Fug tych używa się przede wszystkim do spoinowania powierzchni wewnętrznych, w szczególności ścian, które w mniejszym stopniu narażone są na niekorzystne oddziaływanie wody. Nawet jeśli fugi cementowe zostaną użyte w kabinie prysznicowej – grawitacja sprawi, że woda szybko z nich spłynie.

Podłogi znacznie bardziej narażone są na wodę stojącą, która szkodzi fugom cementowym, dlatego często w łazienkach czy innych pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wody stosuje się fugi akrylowe. Ten rodzaj spoin dostępny jest w sklepach w formie gotowej do zastosowania i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Fugi akrylowe stosuje się wewnątrz pomieszczeń, a ze względu na swoje właściwości idealnie nadają się one na powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym.

Innym rodzajem spoin są fugi epoksydowe. Są to produkty dwuskładnikowe. W skład zestawu wchodzi pasta epoksydowa i utwardzacz, które przed fugowaniem należy ze sobą połączyć. Zaletą fugi epoksydowej jest szybkość jej wysychania – po płytkach można chodzić często już po 30 minutach od ułożenia fugi. Przy układaniu spoin epoksydowych bardzo ważne jest zachowanie czystości – nadmiar produktu należy usuwać natychmiast. Fuga wysycha bardzo szybko, a wówczas bardzo trudno jest wyczyścić płytki z preparatu.

Zobacz także: https://www.bricoman.pl/kleje-i-chemia-do-plytek/fugi-i-silikony

Narzędzia do fugowania

Jak fugować płytki i czym posłużyć się przy spoinowaniu? W jakie narzędzia zaopatrzyć się przed przystąpieniem do pracy? Wybór przydatnych narzędzi i akcesoriów zależy od rodzaju fugi, którą zamierzamy zastosować. Jeśli decydujemy się na tradycyjną spoinę cementową lub epoksydową, przyda się:

  • wiadro do fugowania,
  • gumowa paca do fugowania,
  • gąbka.

Stosując gotową fugę akrylową, nie potrzebujemy wiadra. Do rozprowadzania masy dobrze posłuży nam w tym przypadku gumowa packa do fugowania.

Przygotowanie podłoża do fugowania

Równie ważne jak wybór narzędzi oraz fugi, jest właściwe przygotowanie podłoża do fugowania. Przede wszystkim należy podkreślić, że fugę układa się po całkowitym wyschnięciu kleju do płytek, zwykle po czasie nie mniejszym niż 12 godzin. Należy przestrzegać wskazówek producenta kleju i ściśle stosować się do wytycznych na opakowaniu produktu.

Jeśli płytki przeznaczone do fugowania znajdują się w pomieszczeniach nieogrzewanych, a na dworze jest chłodno, trzeba odczekać dłużej. Podobnie w przypadku płytek na zewnątrz. Czas pomiędzy ułożeniem płytek a fugowaniem warto wydłużyć także, jeśli warstwa zaprawy klejowej była grubsza.

Po całkowitym wyschnięciu kleju do płytek, można przystąpić do fugowania. Prace należy rozpocząć od usunięcia nadmiaru kleju ze szczelin. Najlepiej zrobić to przy użyciu nożyka, jednak trzeba zachować ostrożność, żeby nie uszkodzić krawędzi płytek. Szczeliny dobrze jest dokładnie odkurzyć. Podobnie brud i kurz należy usunąć z powierzchni płytek. Można zrobić to za pomocą wilgotnej ściereczki czy gąbki. Należy uważać, żeby nie stosować wody w nadmiarze – jeśli zalejemy szczeliny, będziemy musieli dłużej czekać na ich osuszenie.

Po wyschnięciu płytek można przystąpić do fugowania.

null

Fugowanie krok po kroku

Fugowanie płytek przebiega nieco inaczej w przypadku różnych rodzajów fug, jednak co do zasady zawsze składa się z tych samych etapów.

Krok 1: Wybór i rozrobienie fugi

Jeśli wybieramy fugę cementową, należy najpierw zmieszać sypką zaprawę z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu. Najlepiej zrobić to w wiaderku do fugowania przy pomocy mieszadła. Podobnie należy przygotować fugę epoksydową, łącząc obydwa składniki w jedną masę. Fuga akrylowa ma postać gotowego produktu, dlatego w jej przypadku pomija się ten krok.

Krok 2: Nanoszenie gotowej masy

Odpowiednio przygotowaną masę lub gotową fugę akrylową nanosi się na szczeliny za pomocą gumowej packi. W przypadku fug cementowych i akrylowych należy wprowadzać masę ruchami wzdłuż szczelin, wciskając fugę dość mocno w przestrzeń między płytkami. Fugę epoksydową nakłada się packą ruchami ukośnymi w stosunku do szczelin.

Krok 3: Usuwanie nadmiaru fugi

Po zafugowaniu szczeliny nadmiar masy należy usunąć z płytek. Do usuwania nadmiaru mokrej fugi służy gąbka do fugowania.

Krok 4: Wygładzenie spoiny

Po około 30 minutach od wykonania tych prac można przystąpić do wygładzenia spoiny i wyczyszczenie zabrudzeń oraz usunięcia preparatu z płytek. Dotyczy to fug cementowych. Fugi epoksydowe należy oczyścić natychmiast po nałożeniu produktu. Do tego celu używa się gąbek z włókniny. Profilowanie spoiny przeprowadza się podobnie jak przy fugach cementowych czy akrylowych przy użyciu miękkiej gąbki.

Krok 5: Mycie fug

Niezależnie od wyboru fugi każdą spoinę należy po zakończeniu pracy dokładnie umyć, oczyszczając ją z pyłów i brudu.

Jeśli powierzchnia do spoinowania jest duża, zamiast gumowej pacy warto zastosować pistolet do fug. Jest to urządzenie, które działa podobnie jak inne pistolety do mas budowlanych. Należy wypełnić zbiornik masą do fugowania, którą następnie wyciska się bezpośrednio w szczelinę między płytkami.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.