rodzaj gruntu

Dokumentacja geotechniczna

Przed budową domu należy przeprowadzić badania gruntu i opracować niezbędną dokumentację warunków geotechnicznych. Jej zakres zależy od kategorii obiektu. W przypadku większości domów jednorodzinnych wystarczy sporządzenie opinii geotechnicznej.

Czytaj dalej

Przed budową domu zleć wykonanie badania geotechnicznego gruntu

Posadowienie domu na nieznanym gruncie może skutkować nieodwracalnymi poważnymi uszkodzeniami jego konstrukcji. Aby upewnić się, że nie zagraża ci pękanie ścian w domu czy zapadanie się fundamentów, zleć wykonanie badania geotechnicznego gruntu. Pozwoli ono ocenić, czy grunt nadaje się do bezpośredn...

badania geotechniczne | badania gruntowe | grunty podmokłe | głębokość fundamentów | nośność gruntu

Czytaj dalej