Przed budową domu zleć wykonanie badania geotechnicznego gruntu

Posadowienie domu na nieznanym gruncie może skutkować nieodwracalnymi poważnymi uszkodzeniami jego konstrukcji. Aby upewnić się, że nie zagraża ci pękanie ścian w domu czy zapadanie się fundamentów, zleć wykonanie badania geotechnicznego gruntu. Pozwoli ono ocenić, czy grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim budynku.

Po zakupie działki powinieneś sprawdzić, jaki jest skład gruntu na działce. W tym celu możesz wystąpić do urzędu miasta lub gminy z prośbą o udostępnienie map geologicznych lub hydrogeologicznych. Najlepszym jednak sposobem sprawdzenia gruntu pod budowę domu będzie zlecenie wykonania badania geotechnicznego, które określi warstwy gleby.

Należy pamiętać, że polskie przepisy wymagają wykonania badania geotechnicznego przed budową domu jednorodzinnego. Jego koszt wynosi około 2 tys. zł, co jest niewielką kwotą w porównaniu do tak dużej inwestycji, jaką jest budowa domu. Każdy inwestor bowiem myśli o budowie domu na lata, dlatego jego konstrukcja musi być pewna, stabilna i odporna.

Po co wykonuje się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne pozwalają na sprawdzenie składu gruntu na działce. Dzięki tej informacji dowiesz się, czy grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim budynku. Wykonując badanie geotechniczne, będziesz wiedział, jaki jest poziom wód gruntowych na działce, jaka jest kategoria gruntu i jego właściwości fizykomechaniczne. Wynik badania będzie pomocny przede wszystkim na etapie adaptacji, by architekt mógł dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów i ilość zbrojenia, dzięki czemu budynek będzie poprawnie posadowiony, co zapewni jego stabilność i odporność na wszelkie zagrożenia naturalne związane ze strukturą gruntu. Należy pamiętać, że posadowienie domu na nieznanym podłożu może się przyczynić do nieodwracalnych uszkodzeń jego konstrukcji takich jak pękające ściany czy zapadające się fundamenty.

Badania geotechniczne przebiegają dwuetapowo – najpierw wykonywane są prace na działce takie jak wiercenie, sondowanie, pobór próbek gruntów i wód, pomiar zwierciadła wody gruntowej, a następnie w laboratorium, gdzie przekazywane są próbki. Tam oznacza się parametry geotechniczne gruntu, a więc stopień plastyczności i wskaźnik zagęszczenia, a także skład chemiczny wód gruntowych oraz agresywność w stosunku do betonu.

Informacja o poziomie wód gruntowych pozwoli ocenić, czy będą one zagrażały fundamentom domu
Informacja o poziomie wód gruntowych pozwoli ocenić, czy będą one zagrażały fundamentom domu
Wyniki badań geotechnicznych gruntu

Badania geotechniczne pozwolą określić, jaki jest poziom wód gruntowych na działce. Dzięki takiej informacji będziesz wiedzieć, czy znajdują się tak płytko, że zagrażają fundamentom, a zatem niezbędne będzie wykonanie drenażu opaskowego, czy jednak nie musisz się przejmować. W pierwszym przypadku geolodzy będą musieli pobrać próbki do analizy, by określić agresywność wody na beton i stal. Wynik takiego badania będzie pomocny dla architekta, który dobierze na etapie adaptacji projektu do działki odpowiedni rodzaj betonu do budowy fundamentów, stali zbrojeniowej i izolacji odpornych na erozję powodowaną związkami chemicznymi zawartymi w wodach gruntowych. Podczas badania geotechnicznego oznacza się również kategorię gruntu. Jest to potrzebne, by określić sposób posadowienia fundamentów budynku, który sprawi, że konstrukcja będzie stabilna i bezpieczna.

Badania geotechniczne pozwolą także na określenie właściwości fizykomechanicznych gruntu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ mogą one skutecznie utrudniać wykonywanie robót ziemnych. Zjawiskami stanowiącymi zagrożenie jest tiksotropia, czyli upłynnianie się gruntów pod wpływem drgań, oraz wysadzinowość, czyli podnoszenie się gruntu na skutek zamarzania w nim wody. Po określeniu właściwości fizykomechanicznych gruntu możliwe będzie wybranie odpowiedniego sposobu wykonywania fundamentów. W przypadku tiksotropii jest to wykonywanie fundamentów na zabezpieczonym terenie, do którego nie będzie dostawała się woda, np. podczas deszczu, w przypadku wysadzinowości zaś fundamenty posadawia się poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Jeśli dom ma być budowany na skarpie, należy wziąć pod uwagę także zjawiska zboczowe. Należy zatem policzyć stateczność skarpy i w razie konieczności ją wzmocnić.

Dokumentacja geotechniczna

Po wykonaniu badań geotechnicznych gruntu otrzymasz informacje dotyczące rodzajów gruntów występujących na twojej działce, ich wzajemnego ułożenia i parametrów geotechnicznych oraz informację o tym, które grunty są nośne, a które nie. Dokumentacja będzie także zawierała dane dotyczące głębokości występowania wód gruntowych i ich wpływu na posadowienie budynku oraz realizację prac ziemnych oraz zostaną dołączone wnioski i zalecenia dotyczące posadowienia budynku na twojej działce wynikające z wykonanych badań.

Komentarze

 • Geologia 2016-04-12T23:38:00Z

  Po podpisaniu aktu notarialnego kupujący ma prawo do rocznej rękojmi z tytułu wad ukrytych lub zatajonych lecz nie muszę tłumaczyć ,że droga do odzyskania pieniędzy może być długa lub niemożliwa np wyjazd sprzedającego za granicę. Przykład z mojej praktyki : W jednej z podwarszawskich miejscowości na szczęście przed zakupem wyniki badań były następujące w skrócie: pod ok 3 m warstwą drobnego piasku ,żwiru gliny piaszczystej i namułu zaczynała się warstwa torfu o grubości 7m!!!!!!!!!!! przewarstwienia torfu namułami ilastymi warstwa nośna od 7.5m ppt z powodu braku możliwości technicznych badanie zakończone na 8m ppt poziom wody od 2m ppt Proszę wyobrazić sobie zakup takiej nieruchomości i ewentualne koszty posadowienia oczywiście ,że można wykonać kwestia jakim kosztem. Co jeśli badanie zakończono by na poziomie 3mppt ??????i rozpoczęto inwestycję.

  • Jacek 2016-04-12T23:00:19Z

   UWAGA Badania geotechniczne wykonujcie Państwo bezwzględnie przed zakupem nieruchomości a nie jak napisano w artykule po zakupie !!!!!!!!!!!!!!! Badań żądajcie Państwo od właściciela gruntu . Można oczywiście omówić zwrot kosztów badań przy akcie notarialnym ale to jest Państwa dobra wola.. Przypomnę ,że zgodnie z prawem jeśli po zakupie działki nabywanej jako budowlana lub inna z możliwością zabudowy mieszkalnej( np . po wydaniu tzw."Warunków zabudowy") okaże się ,że ze względu na warunki geologiczne , hydrogeologiczne nie ma możliwości realizacji zabudowy zgodnej z MPZP lub WZ To taka nieruchomość ma wady fizyczne mogą być to wady ukryte bądź zatajone, kupujący może: - odstąpić od umowy, - żądać obniżenia ceny, - chcieć usunięcia wady. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie sprzedającemu stosownego oświadczenia. W przypadku nieruchomości oświadczenie to musi mieć formę aktu notarialnego. W tej sytuacji umowa przestanie istnieć, tak jakby jej nie było.

   • Radek 2016-02-23T14:04:26Z

    My mieliśmy wykonywanego takie badania przed budową domu, są one bardzo sensowne, nie chciałbym ryzykować późniejszych problemów z domem tylko dlatego, że chciałem oszczędzić na geologu.http://www.kadlubowski.waw.pl/ to zakład, który dokonał u nas pomiarów, na szczęście poszło szybko i można się było zająć budową.

    • k 2015-11-14T12:44:14Z

     No na zachodzie takie badania sa obowiazkowe i niestety 3x drozsze

     • Andrzej 2015-01-31T18:50:15Z

      Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy na czym tak naprawdę stoi ich dom, który nagle po kilku czy tez kilkunastu latach nagle zaczyna pękać ... Jako firma zalecamy badania geotechniczne już przed zakupem działki. Wtedy macie Państwo świadomosc tego co tak naprawdę kupujecie. W swojej dotychczasowej karierze miałem do czynienia z różnymi przypadkami (zasypane dzikie składowiska odpadów, stawy itp). Badania geotechniczne nie są drogie. Biorąc pod uwagę wartość całej inwestycji stanowią jedynie znikomą część poniesionych nakładów. Kształtują się od 700-1200 zł w zależności od warunków gruntowych (rodzaj gruntu w którym wykonywane są otwory). Inne ceny są przy wierceniu w gruntach łatwozwiercalnych (piaski, gliny), a inne w przypadku skał. Zwykle wykonuje się 3 otwory do głębokości 3,0 m ppt dla budynków jednorodzinnych, niepodpiwniczonych, natomiast dla podpiwniczonych od 4,0-5,0 m ppt. W przypadku pytań zapraszam na stronę www.geoekobud.pl

      • Mirek 2012-12-22T08:45:28Z

       Dziwnym wydaje się fakt, że prawo budowlane w Polsce nie wymaga takich badań. Uważam, że właściciel działki powinien bezwzględnie posiadać dokument potwierdzający możliwość bezpiecznej budowy, czyli właściwego gruntu.