Wentylacja w garażu zgodna z przepisami

Garaże są obiektami, które ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania obejmują szereg szczegółowych regulacji prawnych. Planując budowę garażu, nie można zapomnieć o właściwej wentylacji, która odprowadzi zanieczyszczone spalinami powietrze i dostarczy świeże.

Jednym z wymogów zawartych w przepisach jest konieczność wentylowania garaży. Zapis znajdujący się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75, poz. 690) jednoznacznie określa, że sposób wentylacji garażu zależy od tego, czy garaż jest ogrzewany.

Wymogi dotyczące wentylacji

Dopuszczalnych jest kilka sposobów wentylacji garaży. W przypadku garażu nieogrzewanego może być to wentylacja naturalna, czyli odbywająca się przez nieszczelności lub inne otwory przegród zewnętrznych. Wentylowane powietrze musi przedostawać się przez otwory wentylacyjne umieszczone w przeciwległych ścianach bocznych lub drzwiach garażowych. Przepisy (§ 108, ust. 1 pkt 2) określają wymaganą wielkość otworów zależną od ilości stanowisk w garażu. Określono, że powierzchnia otworów przypadająca na każde stanowisko musi wynosić co najmniej 400 cm², zatem w garażu dwustanowiskowym nie może być mniejsza niż 800 cm².

W garażu ogrzewanym naziemnym lub częściowo zagłębionym należy zapewnić sprawną wentylację grawitacyjną z wyprowadzonym ponad dach kanałem wentylacyjnym o wysokości nie mniejszej niż 3 m, która zapewni co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Garaże zlokalizowane poniżej poziomu terenu należy wentylować mechaniczną wentylacją sterowaną czujnikiem mierzącym stężenie tlenku węgla. W garażu z podłogą zagłębioną poniżej poziomu terenu, w którym parkujemy samochód z instalacją gazową, powinna znajdować się wentylacja mechaniczna sterowana czujnikiem mierzącym stężenie gazu płynnego.

Skuteczna wentylacja w garażu

W garażu zlokalizowanym w bryle domu lepiej wentylację grawitacyjną zastąpić wentylacją mechaniczną, ponieważ otwory wentylacyjne we wnętrzu domu mogłyby zasysać powietrze ze spalinami z pomieszczenia garażowego. Wentylacja mechaniczna skutecznie usunie zanieczyszczone powietrze z wnętrza garażu i zapewni optymalny poziom wilgoci w pomieszczeniu.

System mechanicznej wentylacji składa się z mechanicznego wyciągu powietrza oraz kompensacji powietrzem świeżym. Wyciąg znajduje się na dwóch poziomach. Pierwszy powinien być umieszczony 20 cm od posadzki. Z uwagi na to, że spaliny są cięższe od powietrza, przez niego zostaje usunięte 3/4 powietrza z pomieszczenia. Drugi, umieszczony pod sufitem, umożliwia usunięcie 1/4 powietrza z garażu. Praca mechanicznego systemu wentylacyjnego sterowana jest czujkami stężenia tlenku węgla, które uruchamiają instalację po przekroczeniu wartości granicznej.

Komentarze

  • Zuzanna 2018-06-10T05:41:33Z

    w przepisach jest że 400 musi być na każde "wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe", więc garaż dwustanowiskowy bez przegród nie wymaga stosowania otworów 800