instalacja deszczowa

Budowa studni chłonnej – instrukcja, koszty

Studnia chłonna to swego rodzaju zbiornik, pozwalający na równomierne odprowadzanie do przepuszczalnych warstw gruntu wód opadowych bądź pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków. Budowa nie jest w tym przypadku szczególnie skomplikowanym i kosztownym procesem, ale studnia chłonna wymaga prawidłowego zlokalizowania na działce oraz poprawnego ...

Czytaj dalej

Jak oszczędzać wodę? Systemy i produkty, które warto mieć

Polska jest krajem ubogim w wodę. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada jej średnio trzy razy mniej niż w Unii Europejskiej. Natomiast dzienne zużycie wody nie odbiega od przeciętnej i wynosi 120-150 litrów dziennie na osobę. Biorąc pod uwagę, że jedzenie i napoje mają bardzo mały udział w te...

deszczówka | energooszczędne rozwiązania | instalacja deszczowa | woda pitna | woda szara | woda w domu

Czytaj dalej