Spór z deszczówką w tle

Gdy sąsiednie domy stoją blisko siebie, o konflikt nietrudno. Czasem wystarczającym powodem może okazać się deszcz, a dokładnie – woda deszczowa, która z dachu jednego domu spływa na sąsiednią nieruchomość. Podobne sytuacje, mimo że niezgodne z przepisami, nie są rzadkością.

Każda działka, na której został wybudowany dom, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W odpowiednie odprowadzenie wody deszczowej powinny być wyposażone wszystkie dachy, tarasy oraz zagłębienia w ścianach zewnętrznych budynku. Jeśli nieruchomości nie można podłączyć do sieci kanalizacji, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Jeśli nieruchomości nie można podłączyć do kanalizacji, dopuszcza się odprowadzenie deszczówki np. do zbiorników retencyjnych
Jeśli nieruchomości nie można podłączyć do kanalizacji, dopuszcza się odprowadzenie deszczówki np. do zbiorników retencyjnych

Deszczówka nie dla sąsiada

Nie wolno natomiast kierować wód opadowych na teren sąsiada. Niedopuszczalnym jest, aby woda deszczowa czy śnieg z dachu spływały na graniczącą nieruchomość, powodowały na niej tworzenie kałuż czy zasp oraz co gorsza – przemakanie ścian budynku. Właściciel jest zobowiązany tak zabezpieczyć swój teren, aby wody były odprowadzane na jego działkę, a nie na teren sąsiadów. Swoim działaniem nie może narażać sąsiadów na szkody.

Woda z dachu sąsiada nie powinna spływać na naszą działkę. Jeśli tak się dzieje, mamy prawo interweniować. 

Co zatem zrobić w sytuacji, gdy woda z sąsiedniej posesji spływa na teren naszej nieruchomości? Sprawę można zgłosić w urzędzie gminy. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda wówczas decyzję, w której nakaże sąsiadowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. W sytuacji, gdy zalewanie działki ma miejsce pomimo istnienia kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, o sytuacji warto powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Sąsiad ma obowiązek odprowadzić wodę deszczową do wyodrębnionej kanalizacji oraz utrzymania całego systemu w odpowiednim stanie. Jeśli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi nieodpowiedni stan techniczny budynku, nakaże usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz określi termin wykonania tych prac.

Komentarze

 • ZACH 2018-01-25T15:57:28Z

  Nic nie jest chore czytaj ze zrozumieniem.

  • ascfde 2017-10-24T13:11:46Z

   idiotyczny art.- a co zrobić ja woda spływa przez moją działkę na inne działki ? mam ją moze zatrzymac u siebie chroniąc sosiadów z dołu ? Ta woda nie jest moja tylko przypływowa.

   • Gość 2018-07-06T08:06:02Z

    czytaj ze zrozumieniem to dotyczy wody z twojego dachu, która zalewa sąsiada, albo jest do niego odprowadzana.