Budowa studni chłonnej – instrukcja, koszty

Studnia chłonna to swego rodzaju zbiornik, pozwalający na równomierne odprowadzanie do przepuszczalnych warstw gruntu wód opadowych bądź pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków. Budowa nie jest w tym przypadku szczególnie skomplikowanym i kosztownym procesem, ale studnia chłonna wymaga prawidłowego zlokalizowania na działce oraz poprawnego wykonania.

 

Budowa studni chłonnej krok po kroku
Asdrain
Budowa studni chłonnej krok po kroku

 

Na terenach pozbawionych możliwości podłączenia do kanalizacji deszczowej o odprowadzenie wody z działki trzeba zadbać samodzielnie. Największy problem z odbiorem wód opadowych mają właściciele działek położonych na gruntach gliniastych, których przepuszczalność jest bardzo słaba. W sposób oczywisty skutkuje to występowaniem i utrzymywaniem się błota po każdych poważniejszych opadach deszczu. W takich sytuacjach studnia chłonna jest szczególnie doceniana. Warto jednak wiedzieć, że nie we wszystkich warunkach będzie ona sprawdzała się równie dobrze. Dlatego też przed przystąpieniem do realizacji tego przedsięwzięcia zalecane jest wykonanie fachowej analizy gruntowo-wodnej na działce (określenie poszczególnych warstw gruntu i poziomu wód gruntowych). Pod wierzchnią nieprzepuszczalną powłoką powinien znajdować się grunt przepuszczalny (piasek lub żwir). Natomiast wody gruntowe nie mogą być zbyt wysoko, ponieważ studnia chłonna (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego) musi mieć około 3 m głębokości.

Budowa studni chłonnej – krok 1 – materiały i lokalizacja

Studnie chłonne wykonuje się z betonowych kręgów o średnicy 1 m i wysokości 50–60 cm. Woda opadowa jest do nich dostarczana rurami drenarskimi o pełnych ściankach i przekroju 15 cm. Zasadniczym elementem studni chłonnej jest skrzynka rozsączająca. Dodatkowo potrzebny będzie również wpust rynnowy, złączki i trójniki oraz geowłóknina i pospółka do zasypania dolnej części wykopu.

Prawidłowo wykonana studnia chłonna sięga od powierzchni ziemi aż do przepuszczalnej warstwy gruntu. Aby poprawić przeciekanie, nawierca się otwory w ściankach najniżej położonego kręgu. Odległość między spodem studni a poziomem wód gruntowych nie może wynieść mniej niż 1,5 m. Maksymalna głębokość studni to 3 m. Studnię chłonną należy zlokalizować w oddaleniu 30 m od studni wodociągowej, 3,5 m od granicy działki oraz 2 m od budynku.

Budowa studni chłonnej – krok 2 – wykonanie wykopów

Zasadniczy na tym etapie prac jest wykop pod samą studnię chłonną, ale obok niego wykonać należy również wykopy, w których zagłębione zostaną rury drenarskie. Można to robić ręcznie (wybierając grunt i dostawiając kolejne kręgi) lub korzystając z małej koparki mechanicznej HDS. Druga z metod pozwala na szybsze zakończenie prac, ale także podnosi koszty inwestycji.

Wykopy pod rury drenarskie muszą mieć głębokość przekraczającą poziom przemarzania gruntu. W Polsce (w zależności od regionu) jest to 80–120 cm. Rury układa się pod ziemią w sposób poziomy. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby ich wylot znajdował się około 20 cm nad warstwą filtracyjną.

Budowa studni chłonnej – krok 3 – zabezpieczenie wykopu i wypełnienie dna studni

Wykop pod studnię chłonną, jak i sama studnia wymaga zabezpieczenia geowłókniną. Oszczędność polegająca na pominięciu tego materiału nie jest wskazana, ponieważ na ogół skutkuje gorszą efektywnością działania sytemu.

Bardzo ważnym elementem budowy studni chłonnej jest również umieszczenie na samym jej dnie odpowiedniego kruszywa (materiału o wysokiej przepuszczalności). Przeważnie wykorzystuje się do tego celu płukany piasek bądź żwir i pospółkę, z których usypuje się warstwę o grubości przynajmniej 50 cm.

Budowa studni chłonnej – krok 4 – połączenia poszczególnych elementów sytemu i zasypanie wykopu

Podczas budowy należy w odpowiednim momencie włączyć do studni drenaż. Wykonuje się to na głębokości około 50–60 cm i w taki sposób, aby wylot drenażu znajdował się przynajmniej 20–30 cm powyżej warstwy pierwszych gruntów wypełniających dolne kręgi.

Szczególnej uwagi wymaga również podłączenie rury perforowanej, którą doprowadzana jest woda deszczowa do studni. Rura ta musi być solidnie i z naddatkiem wciśnięta w otwór wykonany w ściance betonowego kręgu. Najpewniejszym zabezpieczeniem tego połączenia jest wykonanie betonowania od zewnętrznej strony studni (w miejscu wlotu rury).

Końcowym etapem prac jest zasypanie elementów systemu oraz zagłębienia istniejącego wokół studni. Do powyższego celu z reguły wykorzystuje się żwir lub grunt pochodzący z wykopu, ale oczyszczony z torfu, darniny, korzeni i innych stałych zanieczyszczeń.

Budowa studni chłonnej – koszty

Jak zostało to już wspomniane powyżej – studnię chłonną można wykorzystywać jedynie jako system odprowadzający wodę deszczową z działki oraz/lub jako ostatni element przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczywistym jest, że drugi z wymienionych przypadków wygeneruje niewspółmiernie wyższe koszty budowy niż pierwszy.

Wykonanie samej studni chłonnej nie jest przedsięwzięciem ani szczególnie trudnym w realizacji, ani też bardzo kosztownym. Wiele zależy tu od jakości zastosowanych materiałów oraz od kosztów robocizny, które w zależności od wybranej firmy mogą się od siebie znacząco różnić. Jednak wydatek na same materiały zwykle zamyka się w kwocie 1 tys. zł. Zaś kwestię wykonawstwa wielu inwestorom udaje się rozwiązać we własnym zakresie, czyli z wdrożeniem tzw. systemu gospodarczego.

UWAGA! Podane kwoty są cenami przybliżonymi, pochodzą z ogólnodostępnych w Internecie zestawień kosztów, dlatego mogą odbiegać od aktualnych cen oraz nie stanowią oferty handlowej.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.