Jaką wybrać pompę głębinową?

Na działkach pozbawionych możliwości podłączenia do wodociągu o dostęp do wody trzeba zadbać samodzielnie. W powyższym celu należy wybudować studnię, w której w większości przypadków konieczne jest zamontowanie pompy głębinowej. Dzięki temu urządzeniu zapewnione zostanie prawidłowe dostarczanie wody do domu. Warunkiem jest jednak dostosowanie pompy tak do warunków panujących w studni, jak i do indywidualnego zapotrzebowania na wodę.

Wybór pompy głębinowej - na co zwrócić uwagę
Garden-system
Wybór pompy głębinowej - na co zwrócić uwagę

Konieczność zastosowania pompy głębinowej istnieje wtedy, gdy poziom lustra wody w studni znajduje się poniżej 8 m. W przypadku wyższych poziomów wody wystarczające są zasysające pompy hydroforowe, które najczęściej umieszcza się wewnątrz budynków. Pompy głębinowe natomiast lokalizowane są bezpośrednio w studniach – w warstwie wodonośnej. Wprawdzie ich montaż jest nieco bardziej skomplikowany niż instalacja pomp zasysających, ale w zamian za to lokalizacja w studni pozwala wyeliminować słyszalność pracy urządzenia pompującego wodę. Pompy głębinowe dobiera się do rodzaju studni (kopane lub wiercone) oraz do parametrów instalacji wodociągowej (maksymalnego zapotrzebowania na wodę i minimalnej wymaganej wartości ciśnienia).

Pompy głębinowe do studni kopanych

Do studni kopanych (kręgowych) najlepiej jest wybierać pompy o takim właśnie przeznaczeniu. W typowych pompach głębinowych chłodzenie uzyskuje się poprzez przepływ wody wzdłuż silnika. Jeśli średnica studni kopanej nie jest większa niż 200 mm, podczas instalacji pompy nie ma konieczności stosowania rury osłonowej umożliwiającej prawidłowe chłodzenie. Wymuszenie chłodzenia za pomocą wspominanej rury konieczne jest jedynie w przypadku studni o większych średnicach. Dobierając urządzenie pompujące należy też zwrócić uwagę czy zostało ono wyposażone w zabezpieczenia przed tzw. pracą na sucho (np. sterownik pływakowy).

Pompy głębinowe do studni wierconych

Podczas doboru pompy do studni wierconej (głębinowej) ważna jest średnica rury, w którą pompa zostanie wpuszczona. Najbardziej uniwersalne są rury o przekroju przynajmniej 125 mm, co warto uwzględniać już na etapie wykonywania studni. Pompy głębinowe mają wprawdzie dość zróżnicowane średnice obwodów zewnętrznych, ale wartość ta przeważnie wzrasta wraz z maksymalną wydajnością urządzeń pompujących. Zaś wydajność pompy to jeden z ważniejszych jej parametrów.

Pompa głębinowa - porady
Zielen-24
Pompa głębinowa - porady

Wydajność pompy głębinowej

Poszczególne modele pomp głębinowych charakteryzują się zróżnicowaną wydajnością maksymalną (np. 65 l/min, 100 l/min itd.). Prawidłowy dobór nie sprowadza się tu jednak do stosowania urządzeń o najwyższej wydajności. Wydajność pompy zawsze powinna być bowiem mniejsza niż wydajność studni. Jest to swego rodzaju kompromis pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a możliwościami eksploatacyjnymi wykonanego odwiertu. Możliwości eksploatacyjne (wydajność studni) określa się już na etapie jej projektowania i następnie koryguje podczas użytkowania. Przekroczenie dopuszczalnej wydajności studni w żadnym razie nie wchodzi w rachubę, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia filtru, a to zwykle skutkuje koniecznością wyłączenia studni z użytku. W domach jednorodzinnych przeważnie stosuje się pompy głębinowe o wydajności kilkudziesięciu litrów/minutę. Parametr ten określany jest przez producentów symbolem Q.

Czynniki warunkujące dobór pompy głębinowej

Prawidłowy dobór pompy głębinowej nie jest wcale prosty. Efektywną i energooszczędną pracę tego urządzenia warunkuje wiele czynników i fachowych obliczeń. Jednak większość renomowanych producentów oferuje profesjonalne doradztwo w powyższym zakresie, z czego zdecydowanie warto korzystać. Pod uwagę bierze się wówczas m.in.:

  • rodzaj studni,
  • średnicę i głębokość odwiertu;
  • głębokość do lustra wody;
  • odległość studni od budynku;
  • wysokość budynku;
  • ilość osób mających korzystać z wody oraz jej przeznaczenie (tylko na potrzeby domu lub na potrzeby domu i ogrodu).

Wysokość budynku, jego oddalenie od studni, jak również głębokość lustra wody to czynniki wpływające na ciśnienie, jakie pompa głębinowa powinna wytwarzać (nie powodując jego skoków). Godne uwagi pod tym względem są pompy głębinowe z przetwornicą częstotliwości, które gwarantują utrzymywanie się stałego ciśnienia w instalacji i eliminują konieczność montowania dużych zbiorników ciśnieniowych.

Co jeszcze warto uwzględnić podczas wyboru pompy głębinowej?

W związku z tym, że pompa głębinowa jest kupowana raz na wiele lat, należy zwrócić uwagę na jej jakość. Zdecydowanie bardziej opłacalne są inwestycje w urządzenia droższe, ale pochodzące od znanych i sprawdzonych producentów. Pompy renomowanych marek są z reguły niezawodne i bezawaryjne, co w sposób oczywisty przekłada się na komfort ich użytkowania.