Formalności związane z budową studni na działce

Studnia jest dobrym rozwiązaniem, gdy w pobliżu działki nie ma sieci wodociągowej. Zanim jednak rozpoczniemy jej budowę, konieczne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na naszej posesji. Dzięki nim określimy lokalizację, głębokość i wydajność studni, a także wybierzemy jej rodzaj.

Formalności urzędowe

Zanim zdecydujemy się na budowę studni, konieczne będzie upewnienie się, czy przeszkodą nie będą przepisy dotyczące ochrony środowiska. Należy przejrzeć Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli taki nie istnieje, złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy dla działki.

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Uchyliła ona ustawę z 4 lutego 1994 roku, która w art. 4 pkt 1a mówiła, iż nie znajduje ona zastosowania do wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m. Obecnie przepisy nie przewidują takiego zwolnienia. W związku z tym, wykonanie jakiejkolwiek studni podlega rygorom Prawa geologicznego i górniczego. Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim konieczność sporządzenia, a co za tym idzie – także poniesienia kosztów, projektu prac geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej. Nie ma tutaj znaczenia, jaki rodzaj i głębokość studni inwestor wybierze (wcześniej studnie do głębokości 30 metrów można było budować bez wykonywania projektu). Zgodnie z obowiązującą ustawą, to starosta jest organem administracji pierwszej instancji, który zatwierdza projekty robót oraz dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące ujęć wód podziemnych, których zasoby nie przekraczają 50 m3/h. W pozostałych przypadkach decyzja należy do marszałka województwa. Zatem inwestor podejmujący decyzję o budowie studni, zanim rozpocznie prace budowlane, zobowiązany jest do uzyskania decyzji starosty lub marszałka województwa, zatwierdzającej projekt prac geologicznych. Również dokumentacja geologiczna jest zatwierdzana w formie decyzji przez starostę lub marszałka.

www.jonikmeble.pl
Koszt wykonania studni

Koszt budowy studni zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce. Dużego kosztu nie poniosą inwestorzy mający działkę, gdzie warstwa wodonośna zalega płytko i ma dużą wydajność, a woda ma dobrą jakość. Sporym kosztem będzie budowa studni, gdy warstwa wodonośna znajduje się kilkadziesiąt metrów pod ziemią, co będzie się wiązało z wykonaniem głębokiego odwiertu. Więcej zapłacą inwestorzy, jeśli okaże się, że jakość wody jest kiepska i nie spełnia wymagań stawianych wodzie pitnej. Wydatkiem w tym przypadku będzie zakup filtrów oraz uzdatnianie wody.
Aby nie mieć problemów z wodą, jeszcze przed zakupem działki warto popytać przyszłych sąsiadów, na jakiej głębokości ją znaleźli u siebie i jakiej jest jakości. Trudniejsze będzie dotarcie do niej w pobliżu stawów, źródeł, ujęć wodnych, na obszarach górskich czy pagórkowatych.

Usytuowanie studni

Przepisy budowlane szczegółowo opisują, gdzie można usytuować studnię. Przy jej wykonywaniu konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości od obiektów, które mogłyby wpływać na jakość wody. Studnia musi przede wszystkim znajdować się minimum 5 m od granicy działki, chyba że sąsiad zgodzi się na usytuowanie jej bliżej, 15 m od szamba i budynków inwentarskich, 7,5 m od osi przydrożnego rowu, 30 m od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie i 70 m od drenu lub pola rozsączającego ścieki nieoczyszczone.

Rodzaje studni

Po rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych na działce będzie można określić lokalizację, głębokość oraz możliwą wydajność studni, a także dobrać rodzaj studni. Wyróżniamy kilka typów studni. Pierwszym z nich jest studnia kręgowa, którą najczęściej wykonuje się na terenach, gdzie warstwa wodonośna znajduje się płytko, na głębokości kilku metrów pod ziemią. Nadaje się do pobierania wody do głębokości 20 m. Innym rodzajem studni umożliwiającej pobieranie wody z płytko zalegających warstw wodonośnych, czyli około 7–8 m, jest studnia nazywana wbijaną lub abisynką. Jeśli warstwa wodonośna znajduje się na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, należy zastosować studnię głębinową, zwaną także wierconą.

Komentarze

 • efwfwf 2015-04-09T19:40:48Z

  wiercenie studni nie kosztuje wcale tak duzo, zalezy od firmy, fachowców... można naprawde dobre okazje wyłapać. ja akurat współpracowałem z www.hydroel.com.pl i to byl strzał w 10.

  • Yaro 2014-12-12T08:45:40Z

   tak to ciekawe jak ma się do tego ten wyrok - znów chyba nadgorliwość urzędnicza - http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-bk-541-14/budowlane_prawo/26eccc5.html

   • ML 2014-01-03T14:31:28Z

    "Teraz wszystkie otwory wiertnicze o przeznaczeniu pod ujęcie wody (np. dla domu jednorodzinnego) muszą posiadać projekt robót geologicznych i dokumentację hydrogeologiczną." Widać, że pisze geolog aby napędzić sobie robót. Jest stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. Oto link http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/9f7c0584cb7c2a168796dc560d5b22bc.pdf

    • mila 2013-08-27T09:55:33Z

     Podsumowywując wykonując w gruncie odwierty czy też inne prace ziemneczy to pod studnie głębinowe czy też pod sondy pionowe do pomp ciepła. Trzeba wykonywać projekt robót geologicznych i dokumentację hydrotechniczną?

     • urzędnik 2013-02-27T10:29:25Z

      A tu w sprawie braku konieczności wykonywania projektu i dokumentacji dla studzien "własnych" w interpretacji Ministra Środowiska zamieszczona na stronie (http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/9f7c0584cb7c2a168796dc560d5b22bc.pdf). Sami oceńcie, kto ma rację.

      • Tooba.pl 2013-02-05T14:30:08Z

       Dziękujemy bardzo za konstruktywne uwagi. Rzeczywiście, pierwotnie w tekście nie znalazły odzwierciedlenia zapisy ustawy, która weszła w życie w styczniu 2012 roku. Informacje zostały zaktualizowane.

       • uważny czytelnik 2013-01-04T08:40:22Z

        Dlaczego dotychczas nie został usunięty ten artykuł? Jak można tak wprowadzać czytelników w błąd? Pewnie jeszcze ktoś za to niezłą kasę wziął.... Bardzo profesjonalna strona, nie ma co.

        • geolog 2012-12-25T23:25:10Z

         "..konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Innym wymaganym dokumentem może być pozwolenie wodnoprawne, w przypadku gdy studnia będzie miała głębokość ponad 30 m" Gratuluję autorowi nieznajomości przepisów!!! Studnia podlega Prawu Geologicznemu i Górniczemu a nie budowlanemu. Wg noweej ustawy obowiązującej od stycznia 2012r. nie stosuje się głębokości 30m. Teraz wszystkie otwory wiertnicze o przeznaczeniu pod ujęcie wody (np. dla domu jednorodzinnego) muszą posiadać projekt robót geologicznych i dokumentację hydrogeologiczną. Nie trzeba uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego ze względu na pobór wody poniżej 5m3/dobę co wynika z Prawa Wodnego. Artykuł nie stanowi fachowej wiedzy dla potencjalnego inwestora ponieważ zawiera mylne i wprowadzające w błąd informacje. Przykład "studnia wąskorurowa" co to za określenie? Pracuję w zawodzie geologa już bardzo długo ale nie spotkałem tego słowa.Więc uważajcie co czytacie bo niektórzy wykazują się nieznajomością tematu i piszą bzdury