Budowa studni głębinowej

Jeśli działka, na której ma stanąć dom, znajduje się poza zasięgiem sieci wodociągowej, dobrym rozwiązaniem jest wykonanie studni głębinowej. To wydajne i bezpieczne źródło. Budowę studni powinno poprzedzić przeprowadzenie badań hydrogeologicznych.

Studnia głębinowa (inaczej wiercona lub rurowa) pobiera wodę z pokładów skalnych zlokalizowanych na głębokości około 15-20 m, znajdujących się zazwyczaj pod warstwami nieprzepuszczalnymi. Dzięki nim woda w dużo mniejszym stopniu jest narażona na zanieczyszczenia niż ma to miejsce w przypadku płytszych odwiertów. Problemu zazwyczaj nie stanowi również wydajność studni głębinowej, a jej zasoby są w stanie w pełni zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego.

 

Zadanie dla fachowców

Budowa studni głębinowej jest poważniejszym wyzwaniem niż wykonanie prostej abisynki. Konieczne jest zastosowanie profesjonalnego sprzętu i zatrudnienie doświadczonych fachowców. Studnię głębinową można zbudować na dwa sposoby. W pierwszym przypadku w wywierconym
otworze umieszcza się rurę osłonową, w drugim rezygnuje się z rury osłonowej, pozostałe elementy są takie same. W rurze osłonowej umieszcza się perforowaną rurę filtracyjną, która sięga aż do warstwy wodonośnej. Wokół rury filtracyjnej, żeby woda lepiej do niej dopływała, usypuje się warstwę gruboziarnistego żwiru.

Studnia z pompą

Zakończenie rury osłonowej umieszcza się w gotowej obudowie tuż pod powierzchnią gruntu. W tym miejscu montuje się również głowicę łączącą rurociąg z przyłączem wodociągowym, elementy zasilające pompę oraz zawory. Pobór wody może odbywać się za pomocą umieszczonej poniżej lustra wody (ale nie głębiej niż 30 m) pompy głębinowej lub za pośrednictwem pompy samozasysającej. To drugie rozwiązanie może zostać zastosowane jeżeli podczas pompowania zwierciadło wody nie opada poniżej 7 metrów od poziomu, na którym znajduje się pompa. Wybierając urządzenie, trzeba więc wziąć pod uwagę nie tylko jego wydajność, ale także głębokość, na jakiej znajduje się woda (wysokość podnoszenia). Pompa powinna posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny zezwalający na jej użycie do wydobywania wody pitnej.

 Studnia głębinowa to wydajne i bezpieczne źródło, które jest w stanie zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. 

W promieniu jednego metra od odwiertu teren powinien zostać utwardzony i posiadać spadek 2% w kierunku od studni. Po uruchomieniu pompy i wykonaniu pompowania oczyszczającego próbkę wody warto przedstawić do badań, które określą jej odczyn, twardość oraz zawartość. Na podstawie tych badań następnie trzeba dobrać urządzenia niezbędne do uzdatniania wody.

Sprawdź: Budowa studni na działce, gdy nie ma podłączenia do sieci

Komentarze