Przeniesienie kominka w projekcie

Inwestor decydujący się na zakup gotowego projektu może dokonywać w nim zmian na etapie adaptacji projektu do działki, jeśli posiada zgodę autorską na wprowadzanie modyfikacji w projekcie. Jedną z częściej wykonywanych zmian jest przeniesienie kominka w inne miejsce w celu poprawienia funkcjonalności pomieszczeń.

Inwestorzy często zastanawiają się, czy można zmienić położenie przewidzianego w projekcie kominka. Jest to oczywiście możliwe, jednak należy pamiętać, że architekt, który przygotował projekt, zaplanował lokalizację kominka w oparciu o stosowne wymagania ustalone w przepisach prawa budowlanego, a także wybrał dla niego odpowiednie miejsce, biorąc pod uwagę nie tylko położenie kominka, lecz także całego pionu kominowego. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zmiana położenia kominka może się także wiązać z ingerencją w konstrukcję domu, ponieważ komin z przewodami kominowymi musi być związany z fundamentem.

Sposoby przeniesienia kominka

Istnieje możliwość przeniesienia kominka w domu na dwa sposoby. Pierwszym, łatwiejszym, jest podłączenie kominka do innego przewodu kominowego, który został przewidziany w projekcie. Drugim, trudniejszym, jest przeniesienie kominka w inne miejsce i zaprojektowanie dodatkowego komina z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi.

Podłączenie do komina wielofunkcyjnego

Aby zredukować liczbę kominów przebijających dach, w projektach często projektuje się jeden komin wielofunkcyjny, w którym umieszczone są zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Podłączając kominek do komina zawierającego przewody zawarte w sąsiadującej z pokojem kuchni czy łazience, wystarczy poszerzyć obudowę kominową wraz z fundamentem komina i poprowadzić w nim przewód dymowy. Takie rozwiązanie nie będzie ingerowało w konstrukcję całego budynku, dlatego nie będzie skomplikowane do wprowadzenia. Należy jednak pamiętać, że kominek musi znajdować się jak najbliżej komina, ponieważ rura je łącząca powinna mieć jak najmniej załamań. Długość przewodu może wynosić maksymalnie 2 m i powinien być podłączony do komina pod kątem 45 stopni. Do kominka należy dołączyć także przewód doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz. Pod kominkiem nie powinny zaś przebiegać instalacje grzewcze i elektryczne. Przenosząc kominek czy projektując nowy w budynku, trzeba pamiętać, że podłoże powinno mieć wytrzymałość na znaczne obciążenia wynoszące między 400 a 900 kg w zależności od rodzaju kominka.

Wybudowanie nowego komina

Trudniejsze będzie przeniesienie kominka na ścianę, na której nie przewidziano w projekcie komina łączącego przewody z sąsiednich pomieszczeń. W takim przypadku konieczne będzie wybudowanie nowego komina ingerującego w konstrukcję budynku. Należy pamiętać, że z uwagi na duży ciężar komina konieczne jest wykonanie pod nim fundamentu. Pod kominkiem o ciężkiej obudowie trzeba dodatkowo zbudować fundament ze zbrojonego betonu, zaś pod kominkiem o lekkiej konstrukcji należy położyć płytę fundamentową. Poza umiejscowieniem kominka architekt musi zaplanować całą konstrukcję komina. Dobudowanie nowego komina naruszy konstrukcję budynku, gdyż będzie przechodził przez strop oraz więźbę dachową. Konieczne jest zwrócenie uwagi na to, by komin przebijający poddasze nie zepsuł funkcjonalności pomieszczeń rozlokowanych na górnej kondygnacji. Najlepiej, aby komin przylegał do ściany w pokoju, nie przebiegał zaś przez jego środek. Chcąc poprawić funkcjonalność pokoju dziennego, w którym znajduje się kominek, i przenosząc go w inne miejsce, możemy zaburzyć układ pomieszczeń na górnej kondygnacji, dlatego należy rozważyć sens takiej zmiany, bo może się okazać, że przewidziana w projekcie lokalizacja kominka jest najwłaściwsza dla tego budynku. Trzeba także pamiętać o ograniczeniach związanych z przebijaniem połaci dachowych przez komin. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego komin nie może przechodzić przez załamania dachu, krokwie narożne ani przez kosz dachu. Dodatkowo wylot komina najlepiej zaplanować w najwyższej części dachu jak najbliżej kalenicy.

Komin wewnątrz lub na zewnątrz budynku

Istnieje możliwość budowy komina wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie komina wewnątrz budynku, ponieważ będzie oddawał ciepło do wnętrza domu, ogrzewając pomieszczenia. Kominy zewnętrzne pełnią dodatkowo funkcję dekoracyjną, jednak szybko się wychładzają, co może wpłynąć na zaburzenie ciągu kominowego. Przeniesienie kominka w miejsce, gdzie nie ma komina, będzie się wiązało ze zbudowaniem nowego, co może wpłynąć na wygląd budynku. Należy pamiętać, że im więcej kominów wystających z dachu domu jednorodzinnego, tym gorzej się dom prezentuje.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.