Bezpieczny i niezawodny komin

Komin jest elementem domu służącym do odprowadzania produktów spalania z kotłów, a także zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Aby komin był bezpieczny i niezawodny, nie należy zapominać o okresowym czyszczeniu i przeglądzie przewodów kominowych.

Rodzaj komina dobierany jest do preferowanego kotła ogrzewającego dom, dlatego warto pomyśleć o jego wyborze jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu, bowiem jeśli jest on związany z konstrukcją ścian, stawia się go w trakcie ich wznoszenia. W przypadku gdy komin jest wolno stojący, buduje się go oddzielnie.

Zmiana położenia komina

Gotowe projekty katalogowe zawierają propozycję usytuowania kotłowni czy kominka. Jeśli jednak ich położenie nam nie odpowiada, można przenieść je na etapie adaptacji, wprowadzając zmiany w projekcie domu. Autor projektu szczegółowo planuje rozmieszczenie kominów w najbardziej optymalnym miejscu, by poza przewodami dymowymi czy spalinowymi zawierały one także przewody wentylacyjne. Warto jednak wszelkie zmiany w rozmieszczeniu kotła i kominka konsultować z architektem adaptującym, aby nie okazało się, że po przeniesieniu kanałów spalinowych czy dymowych zwiększy się znacznie liczba kominów, które będą wychodziły z dachu budynku. Należy także zwrócić uwagę, by przeniesiony komin nie przebijał pomieszczeń na poddaszu, psując ich funkcjonalność. Powinien on przylegać do ścian zewnętrznych lub zawierać się w ściankach działowych. Poza tym komin nie powinien przechodzić przez kosz dachu. Trzeba także pamiętać, że komin przeważnie wymaga wybudowania pod nim fundamentu.

Szczelność instalacji

Bezpieczny komin powinien być przede wszystkim szczelny. W związku z tym wszystkie jego elementy muszą być dokładnie ze sobą połączone, zaś rura łącząca kominek z kominem tak zamontowana, by mogła zmieniać długość pod wpływem zmian temperatury. Kominy ceramiczne i stalowe są najbardziej szczelne. W przypadku kominów murowanych niezwykle istotne jest ich staranne, dokładne wykonanie, które ograniczy pojawianie się nieszczelności. Aby mieć pewność, że taka sytuacja się nie zdarzy, warto w kominie zamontować stalowy wkład. Wszelkie błędy w budowie mogą spowodować, że w wyniku działania wysokiej temperatury, niesprzyjających warunków lub nieprzeprowadzania okresowych kontroli i czyszczenia komina powstaną nieszczelności czy nieprawidłowości w ciągu powietrza i procesie spalania. A to może być przyczyną przedostawania się do pomieszczeń szkodliwych dla człowieka związków chemicznych.

Niedostateczny ciąg kominowy

Źródłem problemów z eksploatacją komina jest także niedostateczny ciąg kominowy spowodowany wadami konstrukcyjnymi komina, nieszczelnością lub zanieczyszczeniem. Ciąg kominowy zależy głównie od wysokości komina i pola jego przekroju. Czasem zakłócenia ciągu mogą być spowodowane znajdującym się w pobliżu wysokim budynkiem czy drzewem. W tym przypadku pomocne może się okazać podwyższenie komina lub zamontowanie specjalnej nasady kominowej. Jeśli jednak kominiarz nie znajdzie przyczyny w konstrukcji komina, zakłócenie ciągu może być spowodowane nadmierną szczelnością domu. Z powodu niedostatecznego dopływu powietrza potrzebnego do spalania może dojść do niecałkowitego spalania oraz powstawania trującego tlenku węgla powodującego śmiertelne zatrucia.

Regularne przeglądy

Zgodnie z prawem należy robić okresowy przegląd kanałów kominowych. Kanały dymowe powinny być czyszczone cztery razy w roku, zaś kanały spalinowe dwa razy w roku. Poza tym kominiarz powinien raz w roku sprawdzać wszystkie kanały i oczyścić w razie potrzeby kanały wentylacyjne. Bardzo istotne jest regularne dbanie o przewody kominowe, bowiem w nieczyszczonych osadza się od wewnątrz duża ilość sadzy (składającej się w przeważającej ilości z węgla), która może się zapalić. Pożar w kominie bowiem to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów domów. Warto także po każdej kontroli kominiarza wziąć od niego dokument potwierdzający konserwację komina. Dzięki niej w razie pożaru domu będziemy mogli starać się u ubezpieczyciela o odszkodowanie.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.