Wełna do izolacji termicznej i akustycznej

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przywiązuje się do izolacji. Każdy chce mieć ciepły i cichy dom. Jednym z materiałów budowlanych, który doskonale radzi sobie zarówno jako izolacja termiczna jak i akustyczna, jest wełna mineralna. Dostępnych jest kilka różnych rodzajów tego produktu, jednak najpowszechniej stosowane są dwa z nich: wełna skalna i szklana.

Wełna skalna i szklana różnią się między sobą przede wszystkim surowcem, z którego są wytwarzane. Wełna skalna powstaje najczęściej z bazaltu (czasem z gabro lub dolomitu), natomiast wełna szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Oba rodzaje mają bardzo podobne właściwości: są odporne na ogień oraz dobrze izolują termicznie i akustycznie. Wełna skalna jest sztywniejsza i ma większą wytrzymałość na ściskanie, z kolei wełna szklana jest lżejsza i bardziej sprężysta. Oba rodzaje wełny różnią się między sobą także w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej, jednak są to dosyć niewielkie rozbieżności.

Wełna skalna i szklana różnią się między sobą przede wszystkim surowcem, z którego są wytwarzane. Oba rodzaje mają bardzo podobne właściwości: są odporne na ogień oraz dobrze izolują termicznie i akustycznie.

Izolacja cieplna

Izolacyjność cieplna przegrody opisywana jest za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Im jest on niższy – tym przegroda ma lepsze parametry termoizolacyjne. Podstawowym wskaźnikiem, który ma wpływ na wielkość współczynnika U jest współczynnik przewodzenia ciepła λD, który z kolei opisuje parametry konkretnego materiału. Im współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału jest niższy i im grubsza jest warstwa tego materiału – tym lepsze parametry termoizolacyjne przegrody. Dobierając materiały na przegrody zewnętrzne budynku, trzeba zwracać uwagę na ich parametry i wybierać te o jak najniższym współczynniku λD. Zarówno wełna mineralna skalna jak i szklana mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Nieznaczną przewagę w tym zakresie osiąga jednak wełna szklana. Jej współczynnik przewodzenia ciepła zaczyna się już od 0,030 W/(mK), z kolei wełny skalnej od 0,034 W/(mK). Jeśli porównać oba rodzaje wełny, przy tym samym współczynniku przewodzenia ciepła, wełna szklana ma mniejszą gęstość (czyli jest lżejsza) niż skalna.

Izolacja z wełny mineralnej
Dobierając materiały na przegrody zewnętrzne budynku, należy wybierać te o jak najniższym współczynniku λD

Izolacja akustyczna

Komfort użytkowania budynku w znacznym stopniu zależy od tego, czy jest on poprawnie zaizolowany pod względem akustycznym. Trzeba pamiętać o tym, by redukować hałas, który może przedostać się z zewnątrz poprzez ściany i dach. Jednak równie ważne jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dźwięków wewnątrz budynku pomiędzy stropami i ścianami działowymi. Parametrem opisującym izolacyjność akustyczną przegrody jest wskaźnik izolacyjności Rw. Im większa wartość tego współczynnika, tym przegroda ma lepsze właściwości akustyczne, czyli mniej przez nią słychać. Jednym z najlepszych materiałów dźwiękochłonnych stosowanych w budownictwie jest wełna mineralna - zarówno szklana jak i skalna (chociaż nieznaczną przewagę osiąga tutaj wełna szklana). Dobierając izolację akustyczną, trzeba brać pod uwagę rodzaj przegrody, w której będzie zastosowana. Materiały o mniejszej gęstości, czyli te o strukturze bardziej puszystej, mniej zbitej, lepiej chronią przed dźwiękami rozchodzącymi się w powietrzu (ściany i stropy).

Im współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału izolacyjnego jest niższy i im grubsza jest warstwa tego materiału – tym lepsze parametry termoizolacyjne przegrody.

Z kolei wyroby twarde, o dużej gęstości lepiej izolują dźwięki uderzeniowe (stropy). Przy wyborze konkretnego rozwiązania najlepiej kierować się wytycznymi producenta danego wyrobu. Warto też pamiętać o tym, że izolacyjność akustyczna przegrody nie zależy od samej wełny mineralnej, ale od wszystkich warstw danego ustroju. W przypadku przegród wielowarstwowych nie sprawdza się zasada, że im cięższy materiał, tym lepsza akustyka. Wysokie zdolności do pochłaniania dźwięków mają sufity podwieszane z izolacją z płyt z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze od płyt przyklejonych bezpośrednio do sufitu. Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku mają także ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny. Warto też wiedzieć, że o izolacyjności pomieszczeń nie decydują same przegrody, ale przede wszystkim miejsca styku ścian ze stropami.

Wełna mineralna
Jednym z najlepszych materiałów dźwiękochłonnych stosowanych w budownictwie jest wełna mineralna

Która wełna do ocieplenia, a która do izolacji akustycznej?

Zarówno wełna mineralna skalna jak i szklana doskonale nadają się do izolacji akustycznej i termicznej. Nie ma wśród nich produktów specjalnie dedykowanych jednemu rodzajowi izolacji. Prowadząc roboty termomodernizacyjne, trzeba postępować zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta. Każdy z producentów oferuje artykuły mające różne, ściśle określone zastosowanie. Wśród wyrobów z wełny mineralnej można znaleźć płyty i maty przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej ścian, stropów, dachów, konstrukcji szkieletowych.