Czy można murować w zimie podczas mrozu (poniżej temperatury 0 st.)?

W okresie zimowym murowanie ścian nie jest zalecane i większość budowlańców unika tego. Istnieją jednak środki pozwalające na skuteczne układanie zaprawy murarskiej przy niskich temperaturach. Czy możliwe jest murowanie w czasie mrozu bez ryzyka utraty jakości zaprawy?

Murowanie ścian
Czy można murować w zimie podczas mrozu?

Charakterystyka murowania w kontekście ujemnych temperatur

Murowanie to jeden z istotnych etapów prac budowlanych. Stanowi podstawę przy doprowadzaniu budynku do stanu surowego. Polega na układaniu cegieł, pustaków lub bloczków betonowych na zaprawie murarskiej. I właśnie właściwości zaprawy, a także charakter procesu wiązania są bardzo ważne w kontekście prac murarskich prowadzonych zimą.

Zaprawy murarskie wykonuje się z mieszanek cementowych, kruszyw i wody. Wiązanie zaprawy następuje poprzez odparowanie wody z mieszanki. Tymczasem przy niskich temperaturach woda znacznie wolniej odparowuje. Z kolei przy ujemnych płyn zmienia stan skupienia na stały i odparowywanie wilgoci jest całkowicie niemożliwe.

Dlaczego unika się murowania ścian zimą?

Prace murarskie powinny być przeprowadzane w temperaturach od +5 do + 25 stopni Celsjusza. W związku z tym większość inwestorów planuje prace murarskie w okresie wiosennym, latem, a najpóźniej wczesną jesienią. Wówczas ryzyko spadku temperatury jest nikłe. Dlaczego jest to aż takie istotne?
Wolniejsze odparowywanie wody sprawia, że zaprawa może nie uzyskać odpowiednich parametrów wytrzymałościowych. Proces wiązania będzie zaburzony, co wpłynie na trwałość muru. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z mrozem. Zamarzająca woda tworzy kryształki wewnątrz mieszanki. To powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze i doprowadza do jej znacznego osłabienia. Jest to szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę fakt, że ściany są elementami nośnymi budynku.

Przeczytaj także: Błędy popełniane podczas wznoszenia ścian murowanych. Jak ich uniknąć?

Zaprawa murarska zimowa - czy można nią murować ściany w zimie?

Na pytanie, czy można murować w zimie podczas mrozu, należy odpowiedzieć przecząco. Nawet niski i krótkotrwały mróz uniemożliwia prawidłowe wiązanie. Nie wiadomo, jaki wpływ na trwałość zaprawy będzie miało działanie mrozu. Wiadomo jednak, że żaden rozsądny kierownik budowy nie weźmie na siebie odpowiedzialności za efekt.

Mimo tego część budowlańców odpowie, że murowanie ścian w zimie jest możliwe. Na rynku dostępne są bowiem zaprawy murarskie zimowe, nazywane czasem mrozoodpornymi. Poza standardowymi składnikami charakterystycznymi dla zaprawy murarskiej znajdują się w nich także środki częściowo zapobiegające zamarzaniu wody.

Zaprawy tego typu można stosować jednak tylko w ściśle określonych warunkach. Choć produkty różnią się między sobą, można wskazać na kilka najważniejszych okoliczność:

  • temperatura na zewnątrz może być bliska 0°C, ale nie może spadać poniżej tego poziomu;
  • w czasie wiązania mieszanki dopuszczalny jest spadek temperatury poniżej zera bezwzględnego. Wartość nie może jednak przekraczać - 5°C;
  • spadek temperatury jest dopuszczalny dopiero po 8 godzinach od aplikacji zaprawy.

Utrzymanie tych warunków w okresie zimowym, a szczególnie minimalnej temperatury, jest trudne do uzyskania. Nie można zagwarantować, że przymrozki w nocy nie przekroczą - 5°C. W takich warunkach nawet okładanie murów styropianem przynosi niewielkie korzyści. Dlatego murowanie w zimie dopuszczalne jest tylko w szczególnych i wyjątkowych przypadkach. Decyzję o murowaniu w zimie musi podjąć kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za wznoszenie konstrukcji. Za każdym razem takie prace muszą być zapisane w dzienniku budowy.

Sprawdź także: Czy można betonować zimą?

Murowanie ścian w czasie przymrozków - na co zwrócić uwagę?

Jeśli wykonawca zdecyduje się na murowanie ścian podczas mrozu, konieczne będzie trzymanie się ściśle kilku zasad. Przede wszystkim należy ściśle przestrzegać skrajnych temperatur i terminu narażenia na mróz. Ponadto należy pamiętać o następujących sprawach:

  • materiały ścienne nie mogą być oszronione i pokryte śniegiem;
  • do przygotowania mieszanki trzeba stosować ciepłą wodę;
  • chronić przygotowaną zaprawę przed mrozem;
  • nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych;
  • nie można dopuścić do przemarzania murów i osadzania się na nich lodu. 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.