Błędy popełniane podczas wznoszenia ścian murowanych. Jak ich uniknąć?

W technologii tradycyjnej murowanej buduje się najwięcej domów. Na rynku działa wiele firm, które specjalizują się w tym systemie, a jednak błędy – i to całkiem podstawowe – zdarzają się bardzo często.

Konsekwencje błędów popełnionych podczas murowania ścian mogą być bardzo różne. Czasem będzie to krzywa ściana albo niegroźne rysy, a innym razem mostki termiczne czy nawet poważne pęknięcia muru. Szczególnie niebezpieczne są uszkodzenia ścian konstrukcyjnych. Popękany mur ma mniejszą wytrzymałość, a w konsekwencji nie przenosi obciążeń takich, na jakie został zaprojektowany, co może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Jakie błędy najczęściej popełnia się podczas wznoszenia ścian murowanych?

Konsekwencje błędów popełnionych podczas murowania ścian mogą być bardzo różne: krzywe ściany, niegroźne rysy, mostki termiczne czy poważne pęknięcia muru. Szczególnie niebezpieczne są uszkodzenia ścian konstrukcyjnych. Mogą doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej.

Niewłaściwe produkty

Na budowach bardzo często stosuje się materiały złej jakości. Do wznoszenia ścian nie należy używać elementów popękanych i ukruszonych. Takie produkty mogły zostać uszkodzone w transporcie lub na budowie. Jednak równie często wykonawcy ubijają pustaki młotkiem, zamiast je przycinać. Elementów z nierównym postrzępionym brzegiem również nie powinno się używać do murowania.

Równie częstym błędem jest stosowanie niewłaściwych zapraw. Wymurowanie muru na zaprawie zwykłej zamiast ciepłochronnej powoduje, że ściana traci właściwości termoizolacyjne. Jest to szczególnie ważne w przypadku murów jednowarstwowych, których się nie ociepla.

Nie należy jednej ściany murować z różnych materiałów i elementów
Nie należy jednej ściany murować z różnych materiałów i elementów

Zmiany rozwiązań projektowych

Zmiana materiału przeznaczonego do budowy ścian bez porozumienia z kierownikiem budowy lub projektantem może pogorszyć właściwości cieplne, akustyczne, a nawet wytrzymałościowe ściany. Na przykład, jeśli w projekcie filarki międzyokienne zaprojektowano z cegły pełnej, a nie z pustaka ceramicznego jak resztę ścian – należy je w ten sposób wykonać. W przeciwnym razie mogą popękać, ponieważ nie będą miały wystarczającej nośności.

Różne materiały na jednej ścianie

Nie należy jednej ściany murować z różnych materiałów i elementów. Jeżeli jest to konieczne, to można użyć odmiennych elementów, ale pod warunkiem że wykonano je z tego samego materiału i zastosuje się je warstwami. Nie należy przemurowywać fragmentów ścian innym materiałem, stosować różnych surowców na poszczególnych kondygnacjach czy też ścian wewnętrznych murować z innego materiału niż zewnętrzne.

Niepoprawnie wykonane spoiny

Bardzo często spotyka się mury, w których spoiny mają niewłaściwą grubość. Tymczasem za grube spoiny pogarszają właściwości cieplne ściany, a za cienkie – jej parametry wytrzymałościowe. Częstym błędem jest także niewypełnianie zaprawą całej spoiny oraz zbyt małe przesunięcie względem siebie kolejnych warstw muru. W przypadku elementów o wysokości powyżej 25 cm pustaki powinny być przesunięte o 10 cm lub 0,2 wysokości pustaka, a przy elementach niższych – o 4 cm lub 0,4 wysokości. Przy czym należy stosować wartość większą. Jeśli poszczególne warstwy muru są przesunięte względem siebie na małą odległość, ściana może popękać.

Bardzo często spotyka się mury, w których spoiny mają niewłaściwą grubość
Bardzo często spotyka się mury, w których spoiny mają niewłaściwą grubość

Źle zrobione bruzdy i wnęki

Wielu wykonawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje norma, która podaje w jaki sposób należy wykonywać w murach wnęki i bruzdy. Określono w niej, jakie mogą mieć maksymalne wymiary, by nie trzeba było ich uwzględniać w obliczeniach. Jeśli nie było to przewidziane w projekcie, nie należy ich robić w belkach, nadprożach i innych elementach konstrukcyjnych, a także w murach zbrojonych. Nie wolno ich także wykonywać w miejscach oparcia belek na ścianie. Źle wykonane bruzdy i wnęki pogarszają nie tylko właściwości cieplne i akustyczne ściany, ale przede wszystkim jej parametry wytrzymałościowe.

Aby uniknąć błędów, należy zatrudniać fachowców, którzy znają się na swojej pracy. Niestety, bardzo trudno jest zweryfikować umiejętności specjalistów. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić odpowiedni nadzór nad prowadzonymi robotami.

Niezabezpieczone ściany

Niedokończony mur narażony na działanie deszczu lub pozostawiony bez żadnego zabezpieczenia na okres zimy to dosyć częsty widok na budowach. Jeszcze częściej spotyka się nieotynkowane ściany w już wybudowanych domach. Taki mur narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych: śniegu, deszczu, niskich temperatur niszczy się, przemarza i traci swoje właściwości.

Prowadzenie robót zimą

Zimą można wykonywać roboty murowe, ale trzeba odpowiednio przygotować plac budowy, materiały i narzędzia. Bez odpowiedniej wiedzy łatwo popełnić błąd. Murując w niskich temperaturach najważniejsze jest, by nie dopuścić do zamarznięcia wody zarobowej w trakcie, gdy zaprawa wiąże się i twardnieje.

W trakcie wznoszenia murów nośnych należy wystawiać z nich łączniki do działowych albo od razu przemurowywać je z działowymi
W trakcie wznoszenia murów nośnych należy wystawiać z nich łączniki do działowych albo od razu przemurowywać je z działowymi

Niewłaściwe wykonanie ścian działowych

Niestety, wielu wykonawców ściany działowe muruje na końcu, po wybudowaniu ścian nośnych. Tymczasem powinny być one związane z nośnymi. Dlatego w trakcie wznoszenia murów nośnych należy wystawiać z nich łączniki do działowych albo od razu przemurowywać je z działowymi.

Równie częstym błędem jest murowanie ściany działowej zbyt wysoko, pod samą konstrukcję stropu. Pomiędzy ścianą a stropem trzeba pozostawić szczelinę i wypełnić ją elastycznym materiałem.

Niepoprawny sposób murowania

Wykonawcy często źle murują elementy typu pióro-wpust, nie układając ich pionowo od góry, a dosuwając do siebie w poziomie. Taki sposób powoduje, że nie ma odpowiedniego połączenia pomiędzy pustakami i powstają zbyt szerokie szczeliny.

Jak uniknąć błędów podczas murowania ścian?

By uniknąć błędów, należy zatrudniać fachowców, którzy znają się na swojej pracy. Niestety, bardzo trudno jest zweryfikować umiejętności specjalistów. Dobrej jakości robót nie gwarantuje też wybranie jednej z droższych ekip. Z tego powodu ważne jest, by zapewnić odpowiedni nadzór nad prowadzonymi robotami. Kierownik budowy, który pilnuje wykonawców, pojawia się często na budowie i sprawdza jakość robót, jest niezbędny. Najlepiej unikać sytuacji, w której kierownik budowy jest związany z firmą wykonawczą. Jednak jeżeli już do tego dojdzie, warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego. Z nadzoru kierownika budowy nie należy rezygnować nawet, jeśli prowadzi się roboty samodzielnie. Wtedy dodatkowo warto też zapoznać się z technologią robót i zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

Komentarze

  • Suchy 2017-04-10T20:54:53Z

    Witam.Mam następujący problem.Buduję garaż z pustaków i znajomy powiedział mi że przy długości ścian 7 metrów muszę dać po dwa filary na każdej ßcianie w celu wzmocnienia jej.Szukam linków do takich rysunków technicznych lub zdjęć jak to ma wyglądać ale bezskutecznie.Czy ktoś wie jak to wykonać żeby wiązanie było prawidłowe i nie zawalił mi się to.wymiary to 2.7m x 7 m przy wysokości 2.4 m w najwyższym miejscu