Czy można betonować zimą?

Wielu inwestorów wraz z nadejściem zimy zastanawia się, czy ujemne temperatury uniemożliwią realizację zaplanowanych robót budowlanych. Betonowanie w okresie zimowym jest możliwe, ale nie jest łatwe i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań.

Zalecenia są takie, by nie betonować na wolnym powietrzu, gdy temperatura spada poniżej -15°C. Jednak nie oznacza to wcale, że w wyższych temperaturach (nawet ujemnych) można betonować bez przeszkód. Niezapewnienie odpowiednich warunków może bowiem doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Zima na budowie
Zimą prace budowlane najczęściej są wstrzymywane - aż do wiosny

Temperatura betonu

Mieszanka betonowa wbudowywana w konstrukcję powinna mieć temperaturę minimum 5°C – tak podaje norma. Podczas betonowania zimą trzeba zapewnić takie warunki, by temperatura betonu nie spadła poniżej tych 5ºC. Wymóg ten musi zostać spełniony na każdym etapie robót - zarówno podczas produkcji w betoniarni, w trakcie transportu, jak i na placu budowy. Im niższa temperatura otoczenia, tym trudniej jest zapewnić mieszance odpowiednią temperaturę. O ile na jakość produkcji inwestor nie ma wpływu, o tyle podczas prowadzenia robót zimą powinien szczególną uwagę zwrócić na odległość placu budowy od betoniarni, ponieważ czas transportu ma tutaj duże znaczenie.

Warto pamiętać o tym, że zastosowanie domieszek przeciwmrozowych nie może być jedynym zabiegiem chroniącym beton dojrzewający w niskich temperaturach. Równie ważna jest właściwa pielęgnacja i zabezpieczenie betonu.

Zamarznięcie świeżego betonu

Zamarznięcie dopiero wbudowanego betonu jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem. Beton ten jest przesycony wodą, która nie zdążyła jeszcze wejść w reakcję z cementem i odparować. Woda zamknięta jest w porach betonu, a - jak wiadomo, zamarzając zwiększa swoją objętość, co powoduje że rozsadza pory, w których jest uwięziona. Norma podaje, że dopóki wytrzymałość betonu na ściskanie nie osiągnie wartości 5 MPa, nie powinien on zamarznąć. Najbardziej niebezpieczne jest zamarznięcie betonu po rozpoczęciu wiązania, a przed uzyskaniem tej krytycznej wytrzymałości. Jeśli beton zamarznie zanim rozpoczął się proces wiązania, to nastąpi rozpulchnienie mieszanki, co również nie pozostanie bez znaczenia dla końcowych właściwości betonu, w tym jego wytrzymałość na ściskanie.

Pielęgnacja betonu

Po wbudowaniu mieszanki, trzeba stworzyć takie warunki, by beton mógł dojrzewać - musi być odpowiednio pielęgnowany. Szczególnie ważne jest, by nie dopuścić do jego zamarznięcia, zanim osiągnie odpowiednią wytrzymałość gwarantującą odporność na zamrożenie. Ponadto beton musi w określonym czasie osiągnąć odpowiednią wytrzymałość.

Roboty budowlane
Po wbudowaniu mieszanki trzeba stworzyć takie warunki, by beton mógł dojrzewać

Podczas betonowania zimą istotne znaczenie ma kilka czynników:

- przygotowanie frontu robót i deskowania: podłoże, na którym jest ułożone deskowanie (grunt, chudy beton, podbudowa) nie może być zamarznięte (można np. ocieplić szalunki). W trakcie betonowania mieszanka, która przelatuje przez zbrojenie, może do niego przymarzać, dlatego trzeba je na bieżąco czyścić;

- skład mieszanki betonowej powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych: znaczenie ma rodzaj i ilość cementu, stosunek wody do cementu, zastosowanie domieszek przeciwmrozowych (napowietrzających, przyspieszających wiązanie);

- podczas pielęgnacji betonu konieczne jest stosowanie odpowiednich materiałów osłaniających deskowanie (folie, włókniny, materiały izolacyjne – styropian, wełna mineralna) albo podgrzewanie betonu za pomocą odpowiedniego sprzętu (dmuchawy, nagrzewnice, promienniki podczerwieni, maty grzewcze).

Najbardziej niebezpieczne jest zamarznięcie betonu po rozpoczęciu wiązania, a przed uzyskaniem krytycznej wytrzymałości. Nastąpi wówczas rozpulchnienie mieszanki, co nie pozostanie bez znaczenia dla końcowych właściwości betonu, w tym jego wytrzymałości na ściskanie.

Spełnienie ww. warunków zminimalizuje negatywny wpływ niskiej temperatury na jakość betonu i pozwoli na przeprowadzenie robót nawet zimą. Warto pamiętać o tym, że zastosowanie domieszek przeciwmrozowych nie może być jedynym zabiegiem chroniącym beton dojrzewający w niskich temperaturach. Równie ważna jest właściwa pielęgnacja i zabezpieczenie betonu. Chodzi o to, by zapewnić odpowiednią temperaturę mieszance podczas betonowania i nie dopuścić do zamarznięcia, zanim osiągnie odpowiednią wytrzymałość.

Komentarze

  • Marek

    Czy wylanie płyty fundamentowe grubości 45cm w październiku gdzie praktycznie pada co 2 dni i nie zabezpieczecie jej w żaden sposób gdzie wiadomo że do pierwszych mrozów niedaleko jest niebezpieczne (chodzi o rozmrażanie płyty).

  • myślący T.J-c

    Można stosować całodobowy elektronagrzew w osłonie folii i mat słomianych, oraz dodatków przeciwmrozowych do betonu.. Betonowanie przy niskich ujemnych temperaturach to problem trudny, kosztowny i ryzykowny, nawet dla doświadczonych budowlańców betoniarzy.