Czy można betonować zimą?

Wielu inwestorów wraz z nadejściem zimy zastanawia się, czy ujemne temperatury uniemożliwią realizację zaplanowanych robót budowlanych. Betonowanie w okresie zimowym jest możliwe, ale nie jest łatwe i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań.

Zalecenia są takie, by nie betonować na wolnym powietrzu, gdy temperatura spada poniżej -15°C. Jednak nie oznacza to wcale, że w wyższych temperaturach (nawet ujemnych) można betonować bez przeszkód. Niezapewnienie odpowiednich warunków może bowiem doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Zimą prace budowlane najczęściej są wstrzymywane - aż do wiosny
Zimą prace budowlane najczęściej są wstrzymywane - aż do wiosny

Temperatura betonu

Mieszanka betonowa wbudowywana w konstrukcję powinna mieć temperaturę minimum 5°C – tak podaje norma. Podczas betonowania zimą trzeba zapewnić takie warunki, by temperatura betonu nie spadła poniżej tych 5ºC. Wymóg ten musi zostać spełniony na każdym etapie robót - zarówno podczas produkcji w betoniarni, w trakcie transportu, jak i na placu budowy. Im niższa temperatura otoczenia, tym trudniej jest zapewnić mieszance odpowiednią temperaturę. O ile na jakość produkcji inwestor nie ma wpływu, o tyle podczas prowadzenia robót zimą powinien szczególną uwagę zwrócić na odległość placu budowy od betoniarni, ponieważ czas transportu ma tutaj duże znaczenie.

Warto pamiętać o tym, że zastosowanie domieszek przeciwmrozowych nie może być jedynym zabiegiem chroniącym beton dojrzewający w niskich temperaturach. Równie ważna jest właściwa pielęgnacja i zabezpieczenie betonu.

Zamarznięcie świeżego betonu

Zamarznięcie dopiero wbudowanego betonu jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem. Beton ten jest przesycony wodą, która nie zdążyła jeszcze wejść w reakcję z cementem i odparować. Woda zamknięta jest w porach betonu, a - jak wiadomo, zamarzając zwiększa swoją objętość, co powoduje że rozsadza pory, w których jest uwięziona. Norma podaje, że dopóki wytrzymałość betonu na ściskanie nie osiągnie wartości 5 MPa, nie powinien on zamarznąć. Najbardziej niebezpieczne jest zamarznięcie betonu po rozpoczęciu wiązania, a przed uzyskaniem tej krytycznej wytrzymałości. Jeśli beton zamarznie zanim rozpoczął się proces wiązania, to nastąpi rozpulchnienie mieszanki, co również nie pozostanie bez znaczenia dla końcowych właściwości betonu, w tym jego wytrzymałość na ściskanie.

Pielęgnacja betonu

Po wbudowaniu mieszanki, trzeba stworzyć takie warunki, by beton mógł dojrzewać - musi być odpowiednio pielęgnowany. Szczególnie ważne jest, by nie dopuścić do jego zamarznięcia, zanim osiągnie odpowiednią wytrzymałość gwarantującą odporność na zamrożenie. Ponadto beton musi w określonym czasie osiągnąć odpowiednią wytrzymałość.

Po wbudowaniu mieszanki trzeba stworzyć takie warunki, by beton mógł dojrzewać
Po wbudowaniu mieszanki trzeba stworzyć takie warunki, by beton mógł dojrzewać

Podczas betonowania zimą istotne znaczenie ma kilka czynników:

- przygotowanie frontu robót i deskowania: podłoże, na którym jest ułożone deskowanie (grunt, chudy beton, podbudowa) nie może być zamarznięte (można np. ocieplić szalunki). W trakcie betonowania mieszanka, która przelatuje przez zbrojenie, może do niego przymarzać, dlatego trzeba je na bieżąco czyścić;

- skład mieszanki betonowej powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych: znaczenie ma rodzaj i ilość cementu, stosunek wody do cementu, zastosowanie domieszek przeciwmrozowych (napowietrzających, przyspieszających wiązanie);

- podczas pielęgnacji betonu konieczne jest stosowanie odpowiednich materiałów osłaniających deskowanie (folie, włókniny, materiały izolacyjne – styropian, wełna mineralna) albo podgrzewanie betonu za pomocą odpowiedniego sprzętu (dmuchawy, nagrzewnice, promienniki podczerwieni, maty grzewcze).

Najbardziej niebezpieczne jest zamarznięcie betonu po rozpoczęciu wiązania, a przed uzyskaniem krytycznej wytrzymałości. Nastąpi wówczas rozpulchnienie mieszanki, co nie pozostanie bez znaczenia dla końcowych właściwości betonu, w tym jego wytrzymałości na ściskanie.

Spełnienie ww. warunków zminimalizuje negatywny wpływ niskiej temperatury na jakość betonu i pozwoli na przeprowadzenie robót nawet zimą. Warto pamiętać o tym, że zastosowanie domieszek przeciwmrozowych nie może być jedynym zabiegiem chroniącym beton dojrzewający w niskich temperaturach. Równie ważna jest właściwa pielęgnacja i zabezpieczenie betonu. Chodzi o to, by zapewnić odpowiednią temperaturę mieszance podczas betonowania i nie dopuścić do zamarznięcia, zanim osiągnie odpowiednią wytrzymałość.

Komentarze

  • Marek 2017-10-15T08:34:25Z

    Czy wylanie płyty fundamentowe grubości 45cm w październiku gdzie praktycznie pada co 2 dni i nie zabezpieczecie jej w żaden sposób gdzie wiadomo że do pierwszych mrozów niedaleko jest niebezpieczne (chodzi o rozmrażanie płyty).

    • myślący T.J-c 2016-12-12T12:50:45Z

      Można stosować całodobowy elektronagrzew w osłonie folii i mat słomianych, oraz dodatków przeciwmrozowych do betonu.. Betonowanie przy niskich ujemnych temperaturach to problem trudny, kosztowny i ryzykowny, nawet dla doświadczonych budowlańców betoniarzy.